Navigation

go back

Group
[ id = PROCESSURI | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PROCESSURI] Tai sistemos kintamasis, nurodantis dabartinio proceso vykdymo ID.
Group
[ id = COUNTRYCODE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COUNTRYCODE] Tai sistemos kintamasis, nurodantis šalį, kurioje vyksta apklausa.
Group
[ id = skipInitialization | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipInitialization]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 užduotį reikėtų praleisti
02 užduoties nereikėtų praleisti
Group
[ id = skipZZsection | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipZZsection]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 ZZ dalį reikėtų praleisti
02 ZZ dalies nereikėtų praleisti
Group
[ id = skipPRC | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipPRC]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Skaitymo komponentų dalį reikėtų praleisti
02 Skaitymo komponentų dalies nereikėtų praleisti
Group
[ id = skipBQLang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipBQLang]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 BQLANG klausimą reikėtų praleisti
02 BQLANG klausimo nereikėtų praleisti
Group
[ id = skipCILang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipCILang]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 CILANG klausimą reikėtų praleisti
02 CILANG klausimo nereikėtų praleisti
Group
[ id = skipPS | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipPS]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 KR dalis reikėtų praleisti
02 KR dalių nereikėtų praleisti
Group
[ id = PIAAC_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PIAAC_START] Šis kintamasis nurodo dispozicijos kodą, nesvarbu, kuri dalis buvo nutraukta

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = "00"
ELSE ^GLOBALDISPCODE = "00"
Group
[ id = StateCI | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[StateCI]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CI"
ELSE ^Active_Section = "CI"
Group
[ id = skipPersID | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipPersID]

routing

[id = PERSID_routing ]
IF (^CI_PERSID = "NULL" ) THEN Goto CI_PERSID
ELSE Goto CI_start
Group
[ id = CI_PERSID | response condition = All | layout = list ]
[CI_PERSID]
Interviewer Instruction
Įveskite 12 skaitmenų apklausiamojo (-osios) ID
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 12 | layout = radioButton ]
00 Apklausiamojo (-osios )ID:[FTE] [Size = 12]
Help
Įveskite galiojantį apklausiamojo (-osios) ID.
Group
[ id = CI_start | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CI_start]

routing

[id = CI_start_routing ]
IF (^skipInitialization = "01" ) THEN Goto DC_CI_automaticAssignment
ELSE Goto CI
Group
[ id = CI | response condition = All | layout = table ]
[CI_Lead] Norėčiau patikslinti tam tikrą informaciją:
[CI_Name] Jūsų vardas
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 Apklausiamojo (-osios) vardas:[FTE]
[CI_Gender] Jūsų lytis
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vyras
02 Moteris
[CI_Month] Kurį mėnesį gimėte
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Sausį
02 Vasarį
03 Kovą
04 Balandį
05 Gegužę
06 Birželį
07 Liepą
08 Rugpjūtį
09 Rugsėjį
10 Spalį
11 Lapkritį
12 Gruodį
DK
RF
[CI_Year] Jūsų gimimo metai
Responses
[ Min = 1933 | Max = 1999 | layout = radioButton ]
00 Metai:[FTE]
[CI_Age] Jūsų amžius
Responses
[ Min = 0 | Max = 110 | layout = radioButton ]
00 Apklausiamojo (-osios) amžius:[FTE]
[CI_Telephone] Jūsų telefono numeris
Interviewer Instruction
Nerašykite šalies kodo, įrašykite rajono kodą ir visą numerį nenutrūkstama seka
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 20 | layout = radioButton ]
00 Apklausiamojo (-osios) telefono numeris:[FTE] [Size = 20]
[CI_Address] Jūsų adresas
Interviewer Instruction
Įveskite apklausiamojo (-osios) adresą tokia seka: namo ir buto numeris, gatvė, pašto kodas, vietovė
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 150 | layout = radioButton ]
00 Adresas:[FTE] [Size = 150]
Group
[ id = DC_CI_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CI_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_CI = "01"
Group
[ id = DC_CI_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CI_automatic]

routing

IF (^DISP_CI = "01" ) THEN Goto StateBQ
ELSE Goto DC_CI_manual
Group
[ id = DC_CI_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CI]
Interviewer Instruction
Šiai apklausos daliai parinkite tinkamą dispozicijos kodą.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Iš dalies baigta/nutraukta
04 Atsisakyta - apklausiamosiojo (-osios)
05 Atsisakyta - dėl kitų priežasčių
07 Kalbos problema
08 Skaitymo ir rašymo sunkumai
09 Mokymosi sutrikimai / protinė negalia
12 Klausos sutrikimai
13 Aklumas / regos sutrikimai
14 Kalbos sutrikimai
15 Fizinė negalia
16 Kita negalia
17 Kita (neapibrėžta), pavyzdžiui, liga arba nenumatytos aplinkybės
18 Mirtis
21 Didžiausias kvietimų skaičius
24 Apklausos metu laikinai išvykęs (-usi) / nepasiekiamas (-a)
25 Netinkamas (dizainui be atvaizdavimo galimybės)
27 Pasikartojimas - jau buvo apklaustas (-a)
90 Techniniai gedimai

routing

IF (^DISP_CI = "25" ) THEN Goto DISP_CI_IN
ELSE Goto ENDING

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CI
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CI
Group
[ id = DISP_CI_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CI_IN]
Interviewer Instruction
Įveskite netinkamumo priežastį
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto ENDING
ELSE Goto ENDING
Group
[ id = StateBQ | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[StateBQ]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "BQ"
ELSE ^Active_Section = "BQ"
Group
[ id = BQINTRO | response condition = All | layout = list ]
[BQINTRO] Norėčiau užduoti keletą asmeninių klausimų apie Jūsų gimtąją šalį, kalbas, kurias mokate, išsilavinimą, darbą ir kitą veiklą. Pasistenkite į visus klausimus atsakyti kuo atidžiau ir tiksliau. Aš vesiu Jūsų atsakymus į kompiuterį.
Group
[ id = testIfskipBQlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipBQlang]

routing

[id = testIfskipBQlang_routing ]
IF (^skipBQLang = "01" ) THEN Goto BQ_STARTH
ELSE Goto A_START

inference rule

IF (^CI_Gender = "01" ) THEN ^A_N01 = "01"
ELSE ^A_N01 = "02"
Group
[ id = A_START | response condition = All | layout = list ]
[BQLANG] Kokia kalba norėtumėte, kad užduočiau klausimus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 English
02 German
03 Turkish
04 Serbian/Croatian/Bosnian
05 Dutch
06 Spanish
07 French
08 Greek
09 Czech
10 Danish
11 Estonian
12 Russian
13 Finnish
14 Swedish (MS ONLY)
15 German
16 Hungarian
17 Italian
18 Japanese
19 Korean
20 Dutch
21 Norwegian (Bokmål)
22 Polish
23 Portuguese
24 Russian
25 Hungarian
26 Slovak
27 Slovenian
28 Basque
29 Catalan
30 Galician
31 Valencian
32 Swedish
33 Welsh
34 Bahasa Indonesia
35 Arabic
36 Hebrew
37 Lietuvių
38 Mandarin Chinese
39 Hindu
40 Latvian
41 Language 1
42 Language 2
43 Language 3
44 Language 4
Group
[ id = BQ_STARTH | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BQ_STARTH]
Group
[ id = A_D01a1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a1]
Group
[ id = A_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a2]
Group
[ id = A_D01a3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a3]
Group
[ id = A_D01a4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a4]

inference rule

[id = A_D01a4_1 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "sausio "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "vasario "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "kovo "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "balandžio "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "gegužės "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "birželio "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "liepos "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "rugpjūčio "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "rugsėjo "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "spalio "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "lapkričio "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "gruodžio "
Group
[ id = A_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01a] Pradėsime nuo paprastų klausimų. Kuriais metais esate gimęs (-usi)?
Interviewer Instruction
1. Šis klausimas labai svarbus tyrimui. Stenkitės, kad kuo daugiau apklausiamųjų tiksliai į jį atsakytų. Jei reikia, galite išgauti atsakymą užduodami papildomus klausimus. 2. Jei gimimo metai nepatenka į imtį (anksčiau nei 1947 arba vėliau nei 1997), prašome patikrinti apklausiamojo (-osios) tinkamumą. Jei apklausiamasis (-oji) nėra tinkamas (-a), turėtumėte nutraukti apklausą ir DISP_BQ ekrane prie atsisakymo kodo pažymėti „25“.
Responses
[ Min = 1948 | Max = 1998 | layout = radioButton ]
00 Metai: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = A_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01b] Kurį mėnesį esate gimęs (-usi)?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Sausį
02 Vasarį
03 Kovą
04 Balandį
05 Gegužę
06 Birželį
07 Liepą
08 Rugpjūtį
09 Rugsėjį
10 Spalį
11 Lapkritį
12 Gruodį
DK
RF
Group
[ id = A_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01b]

inference rule

[id = A_D01b_1 | after]
IF (^A_D01a1 ≤ ^A_Q01b) THEN ^AgeEdu = ( (^A_D01a3 − ^A_Q01a) − "1" )
ELSE ^AgeEdu = (^A_D01a3 − ^A_Q01a)
Group
[ id = A_N01 | response condition = All | layout = list ]
[A_N01] Ar apklausiamasis (-oji) yra vyras ar moteris?
Interviewer Instruction
Klauskite tik, jeigu nesate tikri.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vyras
02 Moteris
DK
RF
Group
[ id = A_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_END]

routing

[id = A_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_START
Group
[ id = B_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_START]
Group
[ id = B_R01a | response condition = All | layout = list ]
[B_R01a] Norėčiau užduoti keletą klausimų apie Jūsų išsilavinimą.
Interviewer Instruction
Paduokite 1 kortelę. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“
Group
[ id = B_Q01aLT | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aLT] Kokią aukščiausią kvalifikaciją, nurodytą šioje kortelėje, esatę įgijęs (-usi)?
Interviewer Instruction
Jeigu apklausiamasis (-oji) šiuo metu mokosi, pabrėžkite, kad reikia nurodyti, kokį išsilavinimą jis (ji) jau yra įgijęs (-usi), o apie dabartines studijas bus klausiama vėliau.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nebaigiau pradinės mokyklos arba nelankiau mokyklos
02 Pradinis išsilavinimas
03 Pagrindinis arba ikiprofesinis išsilavinimas
04 I profesinio mokymo pakopa: pagrindinis išsilavinimas kartu su kvalifikacijos pažymėjimu
05 II profesinio mokymo pakopa: profesinio mokymo diplomas (mokomasi įgijus pagrindinį išsilavinimą)
06 III profesinio mokymo pakopa: vidurinis išsilavinimas kartu su profesinio mokymo diplomu
07 Vidurinis išsilavinimas
08 Specialusis vidurinis išsilavinimas (pvz., baigtas technikumas), IV profesinio mokymo pakopa (profesinio mokymo diplomas: mokomasi įgijus vidurinį išsilavinimą) arba aukštesnysis išsilavinimas
09 Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
10 Aukštasis išsilavinimas, bakalauro diplomas
11 Aukštasis išsilavinimas, magistro diplomas
12 Daktaro laipsnis
13 Mokiausi kitoje šalyje
DK
RF
Group
[ id = B_D01aLT | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01aLT]

inference rule

[id = B_D01aLT_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01aLT = "1" ) OR (^B_Q01aLT = "2" ) ) OR (^B_Q01aLT = "3" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( (^B_Q01aLT = "4" ) OR (^B_Q01aLT = "5" ) ) OR (^B_Q01aLT = "6" ) ) OR (^B_Q01aLT = "7" ) ) OR (^B_Q01aLT = "8" ) ) OR (^B_Q01aLT = "DK" ) ) OR (^B_Q01aLT = "RF" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q01aLT = "9" ) OR (^B_Q01aLT = "10" ) ) OR (^B_Q01aLT = "11" ) ) OR (^B_Q01aLT = "12" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01aLT | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C01aLT]

routing

[id = B_C01aLT_1 ]
IF (^B_Q01aLT = "13" ) THEN Goto B_S01a1
ELSE
IF ( ( (^B_Q01aLT = "1" ) OR (^B_Q01aLT = "DK" ) ) OR (^B_Q01aLT = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01aLT = "2" ) OR (^B_Q01aLT = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_S01a1 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a1] Koks tikslus šios kvalifikacijos pavadinimas?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a2LT | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a2LT] Kokioje šalyje įgijote šią kvalifikaciją?
Interviewer Instruction
Įvardykite, koks ŠIUO METU tos šalies pavadinimas.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Latvija
02 Rusija
03 Lenkija
04 Čekija
05 Jungtinė Karalystė
06 Vokietija
07 Kita šalis
DK
RF

routing

[id = B_Q01a2LT_1 ]
IF (^B_Q01a2LT = "7" ) THEN Goto B_S01a2
ELSE Goto B_Q01a3LT
Group
[ id = B_S01a2 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a2] Kokia tai šalis?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a3LT | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3LT] Nurodykite, koks mūsų šalyje įgyjamas išsilavinimas labiausiai atitinka šią kvalifikaciją.
Interviewer Instruction
Paduokite 11 kortelę
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nebaigiau pradinės mokyklos arba nelankiau mokyklos
02 Pradinis išsilavinimas
03 Pagrindinis arba ikiprofesinis išsilavinimas
04 I profesinio mokymo pakopa: pagrindinis išsilavinimas kartu su kvalifikacijos pažymėjimu
05 II profesinio mokymo pakopa: profesinio mokymo diplomas (mokomasi įgijus pagrindinį išsilavinimą)
06 III profesinio mokymo pakopa: vidurinis išsilavinimas kartu su profesinio mokymo diplomu
07 Vidurinis išsilavinimas
08 Specialusis vidurinis išsilavinimas (pvz., baigtas technikumas), IV profesinio mokymo pakopa (profesinio mokymo diplomas: mokomasi įgijus vidurinį išsilavinimą) arba aukštesnysis išsilavinimas
09 Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
10 Aukštasis išsilavinimas, bakalauro diplomas
11 Aukštasis išsilavinimas, magistro diplomas
12 Daktaro laipsnis
DK
RF
Group
[ id = B_D01a3LT | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01a3LT]

inference rule

[id = B_D01a3LT_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01a3LT = "1" ) OR (^B_Q01a3LT = "2" ) ) OR (^B_Q01a3LT = "3" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( (^B_Q01a3LT = "4" ) OR (^B_Q01a3LT = "5" ) ) OR (^B_Q01a3LT = "6" ) ) OR (^B_Q01a3LT = "7" ) ) OR (^B_Q01a3LT = "8" ) ) OR (^B_Q01a3LT = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3LT = "RF" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q01a3LT = "9" ) OR (^B_Q01a3LT = "10" ) ) OR (^B_Q01a3LT = "11" ) ) OR (^B_Q01a3LT = "12" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01a3LT | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C01a3LT]

routing

[id = B_C01a3LT_1 ]
IF ( ( (^B_Q01a3LT = "1" ) OR (^B_Q01a3LT = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3LT = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01a3LT = "2" ) OR (^B_Q01a3LT = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01b] Kokią studijų programą studijavote siekdamas (-a) aukščiausios įgytos kvalifikacijos? Jeigu jų buvo daugiau nei viena, nurodykite tą, kuri Jūsų nuomone svarbiausia.
Interviewer Instruction
1. Paduokite 2 kortelę. 2. Jeigu apklausiamasis (-oji) studijavo daugiau nei vieną programą, susijusią su ta pačia kvalifikacija, nurodoma svarbiausia. 3. Jeigu apklausiamasis (-oji) įgijo kelias lygiavertes kvalifikacijas, tuomet nurodoma įgyta vėliausiai.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Bendrosios studijų (mokymosi) programos
02 Pedagogika
03 Humanitariniai mokslai, kalbos, menas
04 Socialiniai mokslai, verslas, teisė
05 Gamtos mokslai, matematika, informacinės technologijos
06 Inžinerija, gamyba, statyba
07 Žemės ūkis ir veterinarija
08 Medicina ir socialinė rūpyba
09 Paslaugos
DK
RF
Group
[ id = B_Q01c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q01c1] Kiek Jums buvo metų arba kurie tai buvo metai, kai įgijote šią kvalifikaciją?
Interviewer Instruction
1. Įveskite amžių ARBA metus. 2. Jei apklausiamasis (-oji) įgijo kelias lygiavertes kvalifikacijas, tuomet nurodoma įgyta vėliausiai.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Amžius [FTE]
DK
RF
[B_Q01c2]
Responses
[ Min = 1954 | Max = 2014 | layout = radioButton ]
00 Metai [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q01c1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q01c2) < "2" ) THEN Goto B_Q01d
ELSE Goto B_D01d

inference rule

[id = B_Q01c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q01c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c2 = (^A_Q01a + ^B_Q01c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c1 = (^B_Q01c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q01c1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q01c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Įvestas atsakymas yra mažai tikėtinas. Patikslinkite apklausiamojo (-osios) amžių arba metus, nurodytus prieš tai buvusiame klausime, arba pakeiskite gimimo metus (A_Q01a) ar metus, kuriais buvo įgyta kvalifikacija (B_Q01c2).
Group
[ id = B_Q01d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01d] Kurį mėnesį tai buvo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Sausį
02 Vasarį
03 Kovą
04 Balandį
05 Gegužę
06 Birželį
07 Liepą
08 Rugpjūtį
09 Rugsėjį
10 Spalį
11 Lapkritį
12 Gruodį
DK
RF
Group
[ id = B_D01d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01d]

inference rule

[id = B_D01d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01aLT = "1" ) OR (^B_Q01aLT = "DK" ) ) OR (^B_Q01aLT = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q01c2 = "DK" ) OR (^B_Q01c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D01d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF (^B_Q01d = "NULL" ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE ^B_D01d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q01c2 x "12" ) + ^B_Q01d) )
Group
[ id = B_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02a] Ar šiuo metu studijuojate, siekdamas (-a) įgyti oficialią kvalifikaciją?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Help
1. Jeigu apklausiamasis (-oji) nesuprato, ką reiškia „oficiali kvalifikacija“, paaiškinkite, kad tai reiškia tą patį, kaip ir ankstesniuose klausimuose. 2. Jeigu apklausiamasis (-oji) vis dar abejoja, PADUOKITE 3 KORTELĘ, skirtą klausimui B_Q02bLT, ir paklauskite „Ar šiuo metu studijuojate, siekdamas (-a) įgyti kurį nors iš šioje kortelėje išvardintų mokslinių laipsnių ar diplomų?“. 3. Jeigu apklausiamasis (-oji) atsako paminėdamas (-a) vieną iš sąraše nurodytų mokslinių laipsnių arba diplomų, pažymėkite „taip“ ir pažymėkite atitinkamą mokymosi programą kitame lange.

routing

[id = B_Q02a_1 ]
IF (^B_Q02a = "1" ) THEN Goto B_Q02bLT
ELSE Goto B_Q03a
Group
[ id = B_Q02bLT | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02bLT] Kokią kvalifikaciją ketinate įgyti šių studijų metu?
Interviewer Instruction
1. Paduokite 3 kortelę. 2. Jeigu apklausiamasis (-oji) studijuoja užsienyje, paprašykite jo (jos), kad nurodytų kvalifikacijos atitikmenį mūsų šalyje.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Pradinis išsilavinimas
02 Pagrindinis arba ikiprofesinis išsilavinimas
03 I profesinio mokymo pakopa: pagrindinis išsilavinimas kartu su kvalifikacijos pažymėjimu
04 II profesinio mokymo pakopa: profesinio mokymo diplomas (mokomasi įgijus pagrindinį išsilavinimą)
05 III profesinio mokymo pakopa: vidurinis išsilavinimas kartu su profesinio mokymo diplomu
06 Vidurinis išsilavinimas
07 IV profesinio mokymo pakopa (profesinio mokymo diplomas: mokomasi įgijus vidurinį išsilavinimą) arba aukštesnysis išsilavinimas
08 Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
09 Aukštasis išsilavinimas, bakalauro diplomas
10 Aukštasis išsilavinimas, magistro diplomas
11 Daktaro laipsnis
DK
RF

routing

[id = B_Q02bLT_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q02bLT = "1" ) OR (^B_Q02bLT = "2" ) ) OR (^B_Q02bLT = "DK" ) ) OR (^B_Q02bLT = "RF" ) ) THEN Goto B_C05bLT
ELSE Goto B_Q02c
Group
[ id = B_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02c] Kokią studijų programą studijuojate, siekdamas (-a) įgyti šią kvalifikaciją? Jei jų yra daugiau nei viena, nurodykite tą, kuri Jūsų nuomone svarbiausia.
Interviewer Instruction
Paduokite 2 kortelę.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Bendrosios studijų (mokymosi) programos
02 Pedagogika
03 Humanitariniai mokslai, kalbos, menas
04 Socialiniai mokslai, verslas, teisė
05 Gamtos mokslai, matematika, informacinės technologijos
06 Inžinerija, gamyba, statyba
07 Žemės ūkis ir veterinarija
08 Medicina ir socialinė rūpyba
09 Paslaugos
DK
RF

routing

[id = B_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C05bLT
Group
[ id = B_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03a] Ar esate pradėjęs (-usi) studijuoti, siekdamas (-a) įgyti oficialią kvalifikaciją, tačiau studijų nebaigęs (-usi)?
Interviewer Instruction
1. Čia klausiama apie visą mokymo programą (pavyzdžiui, bakalauro programa universitete). 2. Jeigu apklausiamasis (-oji) buvo nutraukęs (-usi) studijas, bet vėliau jas tęsė, tai neturėtų būti laikoma „studijų nebaigimu“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = B_Q03a_1 ]
IF (^B_Q03a = "1" ) THEN Goto B_Q03bLT
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03bLT | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03bLT] Kokio lygio kvalifikaciją ketinote įgyti? Jei jų buvo daugiau nei viena, įvardykite aukščiausią.
Interviewer Instruction
1. Paduokite 4 kortelę. 2. Jeigu apklausiamasis (-oji) studijavo užsienyje, paprašykite jo (jos) nurodyti kvalifikacijos atitikmenį mūsų šalyje.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Pradinis išsilavinimas
02 Pagrindinis arba ikiprofesinis išsilavinimas
03 I profesinio mokymo pakopa: pagrindinis išsilavinimas kartu su kvalifikacijos pažymėjimu
04 II profesinio mokymo pakopa: profesinio mokymo diplomas (mokomasi įgijus pagrindinį išsilavinimą)
05 III profesinio mokymo pakopa: vidurinis išsilavinimas kartu su profesinio mokymo diplomu
06 Vidurinis išsilavinimas
07 Specialusis vidurinis išsilavinimas (pvz., baigtas technikumas), IV profesinio mokymo pakopa (profesinio mokymo diplomas: mokomasi įgijus vidurinį išsilavinimą) arba aukštesnysis išsilavinimas
08 Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
09 Aukštasis išsilavinimas, bakalauro diplomas
10 Aukštasis išsilavinimas, magistro diplomas
11 Daktaro laipsnis
DK
RF
Group
[ id = B_Q03c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q03c1] Kiek Jums buvo metų arba kurie tai buvo metai, kai nutraukėte studijas?
Interviewer Instruction
Įveskite amžių ARBA metus.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Amžius [FTE]
DK
RF
[B_Q03c2]
Responses
[ Min = 1954 | Max = 2014 | layout = radioButton ]
00 Metai [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = B_Q03c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q03c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c2 = (^A_Q01a + ^B_Q03c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q03c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c1 = (^B_Q03c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q03c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q03c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Įvestas atsakymas yra mažai tikėtinas. Patikslinkite apklausiamojo (-osios) amžių arba metus, nurodytus prieš tai buvusiame klausime arba pakeiskite gimimo metus (A_Q01a) ar metus, kuriais studijos buvo nutrauktos nebaigus visos studijų programos (B_Q01c2).
Group
[ id = B_C03c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03c2]

routing

[id = B_C03c2_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q03c2) < "2" ) THEN Goto B_Q03d
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03d] Kurį mėnesį tai buvo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Sausį
02 Vasarį
03 Kovą
04 Balandį
05 Gegužę
06 Birželį
07 Liepą
08 Rugpjūtį
09 Rugsėjį
10 Spalį
11 Lapkritį
12 Gruodį
DK
RF
Group
[ id = B_D03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D03d]

inference rule

[id = B_D03d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q03c2 = "DK" ) OR (^B_Q03c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D03d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF (^B_Q03d = "NULL" ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE ^B_D03d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q03c2 x "12" ) + ^B_Q03d) )
Group
[ id = B_C03d2a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d2a]

inference rule

[id = B_C03d2a_1 | after]
IF (^B_D01d = "NULL" ) THEN ^B_D01d = "999"
Group
[ id = B_C03d2b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d2b]

inference rule

[id = B_C03d2b_1 | after]
IF (^B_D03d = "NULL" ) THEN ^B_D03d = "999"
Group
[ id = B_C03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d]

routing

[id = B_C03d_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) THEN Goto B_R05a
ELSE Goto B_Q04a
Group
[ id = B_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04a] Ar per paskutinius 12 mėnesių, skaičiuojant nuo ^MonthYear , esate studijavęs (-usi), siekdamas (-a) įgyti oficialią kvalifikaciją, nesvarbu, ar tai buvo akivaizdinės, ar neakivaizdinės studijos?
Interviewer Instruction
Čia klausiama apie visas formalias studijas per paskutinius 12 mėnesių, įskaitant ir tas, kurias apklausiamasis (-oji) nutraukė.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Help
1. Jeigu apklausiamasis (-oji) nesuprato, ką turite omenyje sakydamas (-a) „siekdamas (-a) įgyti oficialią kvalifikaciją“, paaiškinkite, kad klausiama apie studijas, kurias baigęs (-usi) apklausiamasis (-oji) įgytų pradinio, vidurinio, universitetinio arba profesinio lygio kvalifikaciją. 2. Jei apklausiamasis (-oji) vis dar abejoja, parodykite 3 kortelę, skirtą klausimui B_Q05bLT, ir paklauskite „Ar per paskutinius 12 mėnesių dalyvavote kurioje nors iš šioje lentelėje išvardintų programų?“.

routing

[id = B_Q04a_1 ]
IF (^B_Q04a = "1" ) THEN Goto B_Q04b
ELSE Goto B_R12
Group
[ id = B_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04b] Kiek kvalifikacijų studijavote per paskutinius 12 mėnesių?
Interviewer Instruction
Kvalifikacijų skaičius nurodo, keliose studijų programose iš viso buvo studijuojama (pavyzdžiui, bakalauro studijų programa universitete), o ne atskirus dalykus ar modulius, kurie sudaro tokią studijų programą.
Responses
[ Min = 1 | Max = 9 | layout = radioButton ]
00 [FTE] kvalifikacijos
DK
RF
Group
[ id = B_R05a | response condition = All | layout = list ]
[B_R05a]
[TU-LT-Question-B_R05a-1]
Dabar užduosiu keletą klausimų apie aukščiausią kvalifikaciją, kokią esate igijęs (-usi).

[TU-LT-Question-B_R05a-2]
Dabar užduosiu dar keletą klausimų apie šią Jūsų kvalifikaciją.

[TU-LT-Question-B_R05a-3]
Dabar užduosiu keletą klausimų apie paskutinę Jūsų siektą kvalifikaciją.
Interviewer Instruction
Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“

inference rule

[id = B_R05a_1 | before]
IF ( ( ( ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) OR (^B_Q03a = "NULL" ) ) OR (^B_D03d ≥ ^B_D01d) ) AND (^B_D01d ≤ "12" ) ) THEN ^ThisQualification = "the highest qualification you ever completed."
ELSE
IF ( ( (^B_D03d < ^B_D01d) AND (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04b = "1" ) ) THEN ^ThisQualification = "this qualification."
ELSE ^ThisQualification = "the last qualification you studied for."
Group
[ id = B_C05aLT | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05aLT]

routing

[id = B_C05aLT_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) AND (^B_D01d ≤ ^B_D03d) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE
IF (^B_D03d ≤ "12" ) THEN Goto B_Q05b
ELSE Goto B_Q05aLT
Group
[ id = B_Q05aLT | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05aLT] Kokio laipsnio buvo ši kvalifikacija?
Interviewer Instruction
1. Paduokite 3 kortelę. 2. Jeigu apklausiamasis (-oji) studijavo užsienyje, paprašykite jo (jos) nurodyti kvalifikacijos atitikmenį mūsų šalyje.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Pradinis išsilavinimas
02 Pagrindinis arba ikiprofesinis išsilavinimas
03 I profesinio mokymo pakopa: pagrindinis išsilavinimas kartu su kvalifikacijos pažymėjimu
04 II profesinio mokymo pakopa: profesinio mokymo diplomas (mokomasi įgijus pagrindinį išsilavinimą)
05 III profesinio mokymo pakopa: vidurinis išsilavinimas kartu su profesinio mokymo diplomu
06 Vidurinis išsilavinimas
07 Specialusis vidurinis išsilavinimas (pvz., baigtas technikumas), IV profesinio mokymo pakopa (profesinio mokymo diplomas: mokomasi įgijus vidurinį išsilavinimą) arba aukštesnysis išsilavinimas
08 Aukštasis ne universitetinis išsilavinimas
09 Aukštasis išsilavinimas, bakalauro diplomas
10 Aukštasis išsilavinimas, magistro diplomas
11 Daktaro laipsnis
DK
RF

routing

[id = B_Q05aLT_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q05aLT = "1" ) OR (^B_Q05aLT = "2" ) ) OR (^B_Q05aLT = "DK" ) ) OR (^B_Q05aLT = "RF" ) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE Goto B_Q05b
Group
[ id = B_Q05b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05b] Kokią studijų programą studijavote, siekdamas (-a) įgyti šią kvalifikaciją? Jei jų buvo daugiau nei viena, nurodykite tą, kuri Jūsų nuomone svarbiausia.
Interviewer Instruction
Paduokite 2 kortelę
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Bendrosios studijų (mokymosi) programos
02 Pedagogika
03 Humanitariniai mokslai, kalbos, menas
04 Socialiniai mokslai, verslas, teisė
05 Gamtos mokslai, matematika, informacinės technologijos
06 Inžinerija, gamyba, statyba
07 Žemės ūkis ir veterinarija
08 Medicina ir socialinė rūpyba
09 Paslaugos
DK
RF
Group
[ id = B_C05bLT | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05bLT]

routing

[id = B_C05bLT_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^AgeEdu = "15" ) OR (^AgeEdu = "16" ) ) OR (^AgeEdu = "17" ) ) OR (^AgeEdu = "18" ) ) OR (^AgeEdu = "19" ) ) AND ( ( ( ( ( (^B_Q02bLT = "1" ) OR (^B_Q02bLT = "2" ) ) OR (^B_Q02bLT = "3" ) ) OR (^B_Q02bLT = "4" ) ) OR (^B_Q02bLT = "5" ) ) OR (^B_Q02bLT = "6" ) ) ) THEN Goto B_END
ELSE Goto B_Q05c
Group
[ id = B_Q05c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05c] Ar pagrindinės priežastys, dėl kurių pasirinkote studijuoti šią kvalifikaciją, buvo susijusios su darbu?
Interviewer Instruction
Žodžiai „susijusios su darbu“ nereiškia vieno konkretaus darbo - tai gali reikšti ir galimybę gauti geresnį darbą apskritai.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = B_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10a] Ar per paskutinius 12 mėnesių, kuomet studijavote šią kvalifikaciją, dirbote visu arba nepilnu etatu?
Interviewer Instruction
Jeigu apklausiamasis (-oji) tuo metu vertėsi privačia praktika, pažymėkite „taip“
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = B_C10a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C10a]

routing

[id = B_C10a_1 ]
IF (^B_Q10a = "1" ) THEN Goto B_Q10b
ELSE Goto B_Q11
Group
[ id = B_Q10b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10b] Ar studijavote ...
Interviewer Instruction
Perskaitykite apklausiamajam (-ajai) galimus atsakymus.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Tik darbo metu
02 Daugiausiai darbo metu
03 Daugiausiai ne darbo metu
04 Tik ne darbo metu
DK
RF
Help
1. Šiuo klausimu norima išsiaiškinti, ar apklausiamasis (-oji) studijavo darbo valandomis. Tai yra - ar tos valandos buvo naudojamos kvalifikcijai kelti, o ne dirbti. Čia taip pat klausiama apie darbo valandas, kurios yra pakeičiamos studijavimo valandomis, net jei apklausiamojo (-osios) studijoms skirtas laikas yra po įprastinių darbo valandų. 2. Jei studijos vyko ne darbo metu ir apklausiamasis (-oji) už studijose praleistas valandas gavo atlygį arba papildomų laisvų dienų, tuomet studijavimas traktuojamas kaip vykęs „darbo metu“. Atsakyme turėtų atsispindėti laikas, praleistas paskaitose, mokymuose ir panašiai, o ne ruošiant namų darbus.
Group
[ id = B_Q10c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10c] Kiek naudingos buvo šios studijos darbui, kurį tuo metu dirbote? Ar jos buvo ...
Interviewer Instruction
Perskaitykite apklausiamajam (-ajai) galimus atsakymus.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Visiškai nenaudingos
02 Šiek tiek naudingos
03 Gana naudingos
04 Labai naudingos
DK
RF
Group
[ id = B_Q11 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q11] Ar darbdavys arba būsimas darbdavys sumokėjo už Jūsų studijas arba registraciją, mokesčius už egzaminus, ar padengė išlaidas už vadovėlius ar kitas išlaidas, susijusias su Jūsų studijomis šiai kvalifikacijai įgyti? Pasirinkite labiausiai tinkantį atsakymą.
Interviewer Instruction
1. Perskaitykite apklausiamajam (-ajai) galimus atsakymus. 2. Kitas išlaidas sudaro kelionių ir apgyvendinimo išlaidos. 3. Jei apklausiamasis (-oji) vertėsi privačia praktika ir išlaidas padengė pats (-i), pažymėkite „taip, visiškai“ arba „taip, iš dalies“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip, visiškai
02 Taip, iš dalies
03 Ne, visiškai ne
04 Tokių išlaidų nebuvo
05 Tuo metu nebuvo darbdavio arba būsimo darbdavio
DK
RF
Group
[ id = B_R12 | response condition = All | layout = list ]
[B_R12]
[TU-LT-Question-B_R12-1]
Dabar norėtume pakalbėti apie kitus mokomuosius kursus, kuriuos lankėte per paskutinius 12 mėnesių, tiek susijusius su darbu, tiek nesusijusius. Apibūdinsime šioje kortelėje nurodytus kursus. Atsakinėdami į šiuos klausimus, neįtraukite kursų, kuriuose dalyvavote studijų, apie kurias jau kalbėjome, metu.

[TU-LT-Question-B_R12-2]
Dabar norėtume pakalbėt apie kitus mokomuosius kursus, kuriuos lankėte per paskutinius 12 mėnesių, tiek susijusius su darbu, tiek nesusijusius. Apibūdinsime šioje kortelėje nurodytus kursus.
Interviewer Instruction
1. Paduokite apklausiamajam (-ajai) 14 kortelę ir pasakykite, kad turėtų ją, kol paprašysite atiduoti. 2. Įtraukite ir kursus, kurie (dar) nėra baigti. Įtraukiami visi kursai, net ir tie, kurių trukmė buvo viena valanda. 3. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“

inference rule

[id = B_R12_1 | before]
IF ( ( ( (^B_Q02a = "1" ) OR (^B_D01d ≤ "12" ) ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) THEN ^ExcludeStudy = "When answering the next questions, please exclude any activity you engaged in as part of the study you already reported on."
ELSE ^ExcludeStudy = " "
Group
[ id = B_Q12a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12a] Ar per paskutinius 12 mėnesių dalyvavote atvirose paskaitose ar nuotoliniuose mokymuose?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Help
Taip pat tinka kursai, kurie yra panašūs į įprastinius, tačiau instruktorius (mokytojus ar kuratorius) ir mokinius, kurie nėra vienoje patalpoje, sieja paštu siunčiama korespondencija arba elektroninės informavimo priemonės.

routing

[id = B_Q12a_1 ]
IF (^B_Q12a = "1" ) THEN Goto B_Q12b
ELSE Goto B_Q12c
Group
[ id = B_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12b] Keliose tokiose veiklose dalyvavote?
Interviewer Instruction
Jeigu mokymai vyko kelias dienas, skaičiuokite juos kaip vieną.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12b_1 | before]
IF (^B_Q12a = "2" ) THEN ^B_Q12b = "0"
Group
[ id = B_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12c] Ar per paskutinius 12 mėnesių dalyvavote mokymuose, susijusiuose su Jūsų darbu, arba mokymuose, kuriuos organizavo Jūsų darbdavys ar bendradarbiai?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Help
1. Tai - iš anksto suplanuoti mokymai, instruktažas ar praktika, kurios metu naudojamos įprastos darbo priemonės. 2. Tokius mokymus dažniausiai organizuoja darbavys, siekdamas palengvinti (naujų) darbuotojų prisitaikymą. 3. Mokymų metu darbuotojai gali būti supažindinami su įmonės veikla, taip pat jiems gali būti pravestas su konkrečiu darbu susijes instruktažas (saugos reikalavimai, galimi pavojai sveikatai, darbo praktika). 4. Tai gali būti administratorių, vadovų arba bendradarbių surengti mokymai arba instruktažas, skirti padėti apklausiamajam (-ajai) atlikti savo darbą geriau arba siekiant supažindinti apklausiamąjį (-ąją) su naujomis užduotimis. Taip pat gali vykti ir dalyvaujant korepetitoriui.

routing

[id = B_Q12c_1 ]
IF (^B_Q12c = "1" ) THEN Goto B_Q12d
ELSE Goto B_Q12e
Group
[ id = B_Q12d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12d] Keliuose tokiuose mokymuose dalyvavote?
Interviewer Instruction
Jeigu mokymai vyko kelias dienas, skaičiuokite juos kaip vieną.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12d_1 | before]
IF (^B_Q12c = "2" ) THEN ^B_Q12d = "0"
Group
[ id = B_Q12e | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12e] Ar per paskutinius 12 mėnesių dalyvavote praktiniuose seminaruose?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = B_Q12e_1 ]
IF (^B_Q12e = "1" ) THEN Goto B_Q12f
ELSE Goto B_Q12g
Group
[ id = B_Q12f | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12f] Keliuose tokiuose praktiniuose seminaruose dalyvavote?
Interviewer Instruction
Jeigu mokymai vyko kelias dienas, skaičiuokite juos kaip vieną.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12f_1 | before]
IF (^B_Q12e = "2" ) THEN ^B_Q12f = "0"
Group
[ id = B_Q12g | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12g] Ar per paskutinius 12 mėnesių lankėte kursus ar privačias pamokas, kurios dar nebuvo čia paminėtos?
Interviewer Instruction
Tai gali būti bet kokie kursai, nesvarbu, ar jie susiję su darbu.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Help
1. Kursai dažniausiai būna teminiai ir juos veda atitinkamos srities specialistai. Kursai gali vykti mokymo klasėje forma (kartais įtraukiant praktines užduotis, tikras ar menamas situacijas) arba paskaitų forma. 2. Jeigu privačias pamokas vedantis asmuo su apklausiamuoju (-ąja) bendravo kaip mokytojas su mokiniu, prie šio klausimo reikėtų žymėti „taip“. Jeigu mokytojas (korepetitorius) padeda besimokančiajam (-ajai) kaip draugas, šeimos narys arba yra kitaip asmeniškai su juo (ja) susijęs, prie šio klausimo reikėtų žymėti „ne“.

routing

[id = B_Q12g_1 ]
IF (^B_Q12g = "1" ) THEN Goto B_Q12h
ELSE Goto B_D12h1
Group
[ id = B_Q12h | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12h] Keliuose tokiuose kursuose dalyvavote?
Interviewer Instruction
Jeigu mokymai vyko kelias dienas, skaičiuokite juos kaip vieną.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12h_1 | before]
IF (^B_Q12g = "2" ) THEN ^B_Q12h = "0"
Group
[ id = B_D12h1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h1]

inference rule

[id = B_D12h1_1 | after]
IF (^B_Q12b = "NULL" ) THEN ^B_Q12bNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12bNumeric = ^B_Q12b
Group
[ id = B_D12h2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h2]

inference rule

[id = B_D12h2_1 | after]
IF (^B_Q12d = "NULL" ) THEN ^B_Q12dNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12dNumeric = ^B_Q12d
Group
[ id = B_D12h3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h3]

inference rule

[id = B_D12h3_1 | after]
IF (^B_Q12f = "NULL" ) THEN ^B_Q12fNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12fNumeric = ^B_Q12f
Group
[ id = B_D12h4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h4]

inference rule

[id = B_D12h4_1 | after]
IF (^B_Q12h = "NULL" ) THEN ^B_Q12hNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12hNumeric = ^B_Q12h
Group
[ id = B_D12h | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h]

routing

[id = B_D12h_1 ]
IF ( (^B_D12h = "3" ) OR (^B_D12h = "5" ) ) THEN Goto B_Q26a
ELSE Goto B_R13

inference rule

[id = B_D12h_2 | after]
IF ( ( ( (^B_Q12bNumeric + ^B_Q12dNumeric) + ^B_Q12fNumeric) + ^B_Q12hNumeric) = "1" ) THEN ^B_D12h = "1"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q12bNumeric + ^B_Q12dNumeric) + ^B_Q12fNumeric) + ^B_Q12hNumeric) > "1" ) THEN ^B_D12h = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q12a = "2" ) AND (^B_Q12c = "2" ) ) AND (^B_Q12e = "2" ) ) AND (^B_Q12g = "2" ) ) THEN ^B_D12h = "3"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q12a = "1" ) OR (^B_Q12c = "1" ) ) OR (^B_Q12e = "1" ) ) OR (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^B_D12h = "4"
ELSE ^B_D12h = "5"
Group
[ id = B_R13 | response condition = All | layout = list ]
[B_R13]
[TU-LT-Question-B_R13-1]
Užduosiu keletą klausimų apie Jūsų dalyvavimą atvirose paskaitose ir nuotoliniuose mokymuose.

[TU-LT-Question-B_R13-2]
Užduosiu keletą klausimų apie Jūsų dalyvavimą darbo mokymuose arba mokymuose, kuriuos organizavo Jūsų vadovai arba bendradarbiai.

[TU-LT-Question-B_R13-3]
Užduosiu keletą klausimų apie Jūsų dalyvavimą praktiniuose seminaruose.

[TU-LT-Question-B_R13-4]
Užduosiu keletą klausimų apie Jūsų dalyvavimą kursuose arba privačiose pamokose.

[TU-LT-Question-B_R13-5]
Užduosiu keletą klausimų apie mokymus, kuriuos ką tik paminėjote. Pradėsiu nuo paskutinių mokymų, kuriuose dalyvavote.

[TU-LT-Question-B_R13-6]
Užduosiu keletą klausimų apie mokymus, kuriuos ką tik paminėjote. Pradėsiu nuo paskutinių mokymų, kuriuose dalyvavote.
Interviewer Instruction
Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“

inference rule

[id = B_R13_1 | before]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12a = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in open or distance education."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in organised sessions for on-the-job training or training by supervisors or co-workers."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12e = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in seminars or workshops."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in courses or private lessons."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "2" ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
ELSE ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
Group
[ id = B_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C13]

routing

[id = B_C13_1 ]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN Goto B_Q14b
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND ( ( (^B_Q12c = "2" ) OR (^B_Q12c = "DK" ) ) OR (^B_Q12c = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q14a
ELSE Goto B_Q13
Group
[ id = B_Q13 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q13] Kokiuose mokymuose iš nurodytų šioje kortelėje dalyvavote?
Interviewer Instruction
Kai apklausiamasis (-oji) atsakys, paimkite 14 kortelę.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Atviros paskaitos arba nuotolinis mokymas
02 Mokymai, susiję su darbu arba mokymai, kuriuos organizavo vadovai ar bendradarbiai
03 Praktinis seminaras
04 Kiti mokymai arba privačios pamokos
DK
RF
Help
1. Atviros paskaitos arba nuotoliniai kursai yra panašūs į įprastinius, tačiau instruktorius (mokytojus arba kuratorius) ir mokinius, kurie nėra vienoje patalpoje, sieja paštu siunčiama korespondencija arba elektroninės informavimo priemonės. 2. Su darbu susiję mokymai arba mokymai, instruktažas ar praktika, kurią organizavo darbdavys ar bendradarbiai, dažniausiai būna iš anksto suplanuoti, jų metu naudojamos įprastos darbo priemonės. Tokius mokymus dažniausiai organizuoja darbavys, siekdamas palengvinti (naujų) darbuotojų prisitaikymą. Mokymų metu darbuotojai gali būti supažindinami su įmonės veikla, taip pat jiems gali būti pravedamas su konkrečiu darbu susijęs instruktažas (saugos reikalavimai, galimi pavojai sveikatai, darbo praktika). Tai gali būti administratorių, vadovų arba bendradarbių surengti mokymai arba instruktažas, skirti padėti apklausiamajam (-ajai) atlikti savo darbą geriau, arba siekiant supažindinti apklausiamąjį (-ąją) su naujomis užduotimis. Jie taip pat gali vykti ir dalyvaujant korepetitoriui. 3. Kursai dažniausiai būna teminiai ir juos veda atitinkamos srities specialistai. Kursai gali vykti mokymo klasėje forma (kartais įtraukiant praktines užduotis, tikras ar menamas situacijas) arba paskaitų forma. Jei privačias pamokas vedantis asmuo su apklausiamuoju (-ąja) bendravo kaip mokytojas su mokiniu, prie šio klausimo reikėtų žymėti „taip“. Jei mokytojas (korepetitorius) padeda besimokančiajam (-ajai) kaip draugas, šeimos narys arba yra kitaip asmeniškai su juo (ja) susijęs, ties šiuo klausimu reikėtų žymėti „ne“.

routing

[id = B_Q13_1 ]
IF (^B_Q13 = "2" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_Q14a
Group
[ id = B_Q14a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14a] Ar šie mokymai daugiausiai buvo susiję su darbu?
Interviewer Instruction
Žodžiai „susiję su darbu“ nereiškia vieno konkretaus darbo - tai gali reikšti ir galimybę gauti geresnį darbą apskritai.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = B_Q14a_1 ]
IF (^B_Q14a = "1" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_C14
Group
[ id = B_Q14b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14b] Ar galite patikslinti priežastį, dėl kurios dalyvavote šiuose mokymuose?
Interviewer Instruction
1. Paduokite 6 kortelę. 2. Pažymėkite tik vieną atsakymą. 3. Jeigu matote, kad apklausiamajam (-ajai) sunkiai sekasi skaityti gautą kortelę, pats (pati) perskaitykite atsakymo variantus
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Kad geriau dirbčiau savo darbą ir (arba) pagerinčiau karjeros galimybes
02 Kad sumažėtų rizika prarasti savo darbą
03 Kad padidinčiau savo galimybes susirasti darbą arba pakeisti darbą ar profesiją
04 Kad galėčiau pradėti savo verslą
05 Buvau įpareigotas (-a) dalyvauti
06 Kad pagilinčiau žinias arba įgūdžius mane dominančioje srityje
07 Kad gaučiau sertifikatą (pažymėjimą)
08 Kita
DK
RF
Group
[ id = B_C14 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C14]

routing

[id = B_C14_1 ]
IF ( (^B_Q13 = "2" ) OR ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q15a
Group
[ id = B_Q15a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15a] Ar, kai dalyvavote šiuose mokymuose, dirbote visu arba nepilnu etatu?
Interviewer Instruction
Jeigu apklausiamasis (-oji) tuo metu vertėsi privačia praktika, pažymėkite „taip“
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = B_Q15a_1 ]
IF (^B_Q15a = "1" ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q16
Group
[ id = B_Q15b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15b] Ar šie mokymai vyko ...
Interviewer Instruction
Perskaitykite apklausiamajam (-ajai) galimus atsakymus.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Tik darbo metu
02 Daugiausiai darbo metu
03 Daugiausiai ne darbo metu
04 Tik ne darbo metu
DK
RF
Help
1. Šiuo klausimu norima išsiaiškinti, ar apklausiamasis (-oji) studijavo darbo valandomis. Tai yra - ar tos valandos buvo naudojamos kvalifikcijai kelti, o ne dirbti. 2. Čia taip pat klausiama apie darbo valandas, kurios yra pakeičiamos studijavimo valandomis, net jeigu apklausiamojo (-osios) studijoms skirtas laikas yra po įprastinių darbo valandų. 3. Jei studijos vyko ne darbo metu, o apklausiamasis (-oji) už studijose praleistas valandas gavo atlygį arba papildomų laisvų dienų, tuomet studijavimas traktuojamas kaip vykęs „darbo metu“. 4. Atsakyme turėtų atsispindėti laikas, praleistas paskaitose, mokymuose ir panašiai, o ne ruošiant namų darbus.
Group
[ id = B_Q15c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15c] Kiek naudingi šie mokymai buvo darbui, kurį tuo metu dirbote (ar dirbate iki šiol)? Ar jie buvo ...
Interviewer Instruction
Perskaitykite apklausiamajam (-ajai) galimus atsakymus.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Visiškai nenaudingi
02 Šiek tiek naudingi
03 Gana naudingi
04 Labai naudingi
DK
RF
Group
[ id = B_Q16 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q16] Ar darbdavys arba būsimas darbdavys sumokėjo už Jūsų studijas arba registraciją, mokesčius už egzaminus, ar padengė išlaidas už vadovėlius ar kitas išlaidas, susijusias su šiais mokymais? Pasirinkite labiausiai tinkantį atsakymą.
Interviewer Instruction
1. Perskaitykite apklausiamajam (-ajai) galimus atsakymus. 2. Kitas išlaidas sudaro kelionių ir apgyvendinimo išlaidos. 3. Jei apklausiamasis (-oji) vertėsi privačia praktika ir išlaidas padengė pats (-i), pažymėkite „taip, visiškai“ arba „taip, iš dalies“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip, visiškai
02 Taip, iš dalies
03 Ne, visiškai ne
04 Tokių išlaidų nebuvo
05 Tuo metu nebuvo darbdavio arba būsimo darbdavio
DK
RF
Group
[ id = B_Q17 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q17] O dabar išsiaiškinkime, kiek laiko per paskutinius 12 mėnesių praleidote kursuose, mokymuose, privačiose pamokose ar praktiniuose seminaruose. Kokiu laiko vienetu būtų lengviausia apibūdinti Jūsų praleistą laiką: savaitėmis, dienomis ar valandomis? Neįtraukite laiko, praleisto ruošiant namų darbus arba keliaujant.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Savaitėmis
02 Dienomis
03 Valandomis
DK
RF

routing

[id = B_Q17_1 ]
IF (^B_Q17 = "1" ) THEN Goto B_Q18a
ELSE
IF (^B_Q17 = "2" ) THEN Goto B_Q19a
ELSE
IF ( (^B_Q17 = "3" ) OR (^B_Q17 = "DK" ) ) THEN Goto B_Q20a
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q18a] Kiek savaičių praleidote tokiuose mokymuose nuo ^MonthYear iki dabar?
Responses
[ Min = 1 | Max = 52 | layout = radioButton ]
00 [FTE] savaites (-čių)
DK
RF

routing

[id = B_Q18a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q19a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q19a] Kiek dienų praleidote tokiuose mokymuose nuo ^MonthYear iki dabar?
Responses
[ Min = 1 | Max = 365 | layout = radioButton ]
00 [FTE] dienas (-ų)
DK
RF

routing

[id = B_Q19a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q20a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20a] Kiek valandų praleidote tokiuose mokymuose nuo ^MonthYear iki dabar? Neįtraukite valandų, kurias praleidote važiuodami į šiuos užsiėmimus arba iš jų.
Responses
[ Min = 1 | Max = 2500 | layout = radioButton ]
00 [FTE] valandas (-ų)
DK
RF
Group
[ id = B_C20b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C20b]

routing

[id = B_C20b_1 ]
IF (^B_D12h = "2" ) THEN Goto B_Q20b
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q20b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20b] Kiek iš viso šio mokymuose praleisto laiko buvo susiję su darbu?
Interviewer Instruction
Paduokite 5 kortelę
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nė kiek
02 Iki ketvirtadalio viso laiko
03 Iki pusės viso laiko
04 Daugiau nei pusė viso laiko
05 Visas laikas
DK
RF
Group
[ id = B_Q26a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26a]
[TU-LT-Question-B_Q26a-1]
Ar per paskutinius 12 mėnesių buvo daugiau mokymų, kuriuose norėjote dalyvauti, bet nedalyvavote? Įtraukite tiek mokymus, kuriais būtumėte įgijęs (-usi) oficialią kvalifikaciją, tiek kitus mokymus.

[TU-LT-Question-B_Q26a-2]
Ar per paskutinius 12 mėnesių buvo mokymų, kuriuose norėjote dalyvauti, bet nedalyvavote? Įtraukite tiek mokymus, kuriais būtumėte įgijęs (-usi) oficialią kvalifikaciją, tiek kitus mokymus.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = B_Q26a_1 ]
IF (^B_Q26a = "1" ) THEN Goto B_Q26b
ELSE Goto B_END

inference rule

[id = B_Q26a_2 | before]
IF ( ( ( ( ( ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q02a = "1" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) OR (^B_D12h = "1" ) ) OR (^B_D12h = "2" ) ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^MoreAny = "more"
ELSE ^MoreAny = "any"
Group
[ id = B_Q26b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26b] Dėl kurios iš pateiktų priežasčių nedalyvavote studijose arba mokymuose? Pažymėkite svarbiausią priežastį.
Interviewer Instruction
1. Paduokite 7 kortelę. 2. Jeigu matote, kad apklausiamajam (-ajai) sunkiai sekasi skaityti gautą kortelę, pats (pati) perskaitykite atsakymo variantus.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Neatitikau reikalavimų
02 Studijos arba mokymai buvo per brangūs (negalėjau jų sau leisti)
03 Trūko darbdavio paramos
04 Buvau per daug užsiėmęs (-usi) darbe
05 Kursai arba mokymo programa buvo pasiūlyti netinkamu laiku arba netinkamoje vietoje
06 Neturėjau laiko dėl vaiko globos ar šeimyninių reikalų
07 Dėl nenumatytų įvykių negalėjau studijuoti ar dalyvauti mokymuose
08 Kita
DK
RF
Group
[ id = B_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_END]

routing

[id = B_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_START
Group
[ id = C_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_START]
Group
[ id = C_R01 | response condition = All | layout = list ]
[C_R01] Norėčiau užduoti keletą klausimų apie Jūsų veiklą praėjusią savaitę, tai yra, per 7 dienas iki praėjusio sekmadienio.
Interviewer Instruction
Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“
Group
[ id = C_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01a] Ar bent vieną valandą per praėjusią savaitę dirbote MOKAMĄ darbą? Nesvarbu, ar buvote įdarbintas (-a), ar vertėtės individualia veikla.
Interviewer Instruction
1. Šis klausimas labai svarbus tyrimui. Stenkitės, kad kuo daugiau apklausiamųjų tiksliai į jį atsakytų. Jei reikia, užduokite papildomų klausimų. 2. Su šeimos verslu susijęs neapmokamas darbas čia neįtraukiamas. Jį žymėsite klausime C_Q01c.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Help
1. Mokamas darbas reiškia bet kokį darbą, kuris buvo atliekamas dėl užmokesčio arba pelno praėjusią savaitę, net jeigu jis truko tik vieną valandą. Užmokesčiu gali būti pinigai arba užmokestis prekėmis ar paslaugomis, nesvarbu, ar buvo atsilyginta tą savaitę, kai darbas buvo atliekamas, ar vėliau. Taip pat mokamą darbą dirbančiu žmogumi laikomas kiekvienas, kuris gauna atlyginimą už darbo mokymus, kurių metu gaminamos prekės ar teikiamos paslaugos. 2. Besiverčiančiu individualia veikla vadinamas žmogus, dirbantis sau. Individualia veikla besiverčiantis žmogus gali turėti savo darbuotojus, bet gali jų ir neturėti.

routing

[id = C_Q01a_1 ]
IF (^C_Q01a = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01b
Group
[ id = C_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01b] Ar praėjusią savaitę buvote laikinai palikęs (-usi) savo darbą arba verslą, prie kurio planuojate grįžti?
Interviewer Instruction
Šis klausimas labai svarbus tyrimui. Stenkitės, kad kuo daugiau apklausiamųjų tiksliai į jį atsakytų. Jei reikia, užduokite papildomų klausimų.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Help
1. Jei žmogus laikinai nedirbo dėl atostogų, ligos, motinystės atostogų, mokslo atostogų ir t. t., pažymėkite „taip“. 2. Jei žmogus buvo laikinai atleistas iš darbo, tačiau gauna bent 50% savo darbo užmokesčio arba atlyginimo iš darbdavio, arba tikisi sugrįžti į buvusį darbą per ateinančius 3 mėnesius,pažymėkite „taip“.

routing

[id = C_Q01b_1 ]
IF (^C_Q01b = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01c
Group
[ id = C_Q01c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01c] Ar praėjusią savaitę bent vieną valandą dirbote NEAPMOKAMĄ darbą Jums arba Jūsų artimiesiems priklausančiame versle?
Interviewer Instruction
Šis klausimas labai svarbus tyrimui. Stenkitės, kad kuo daugiau apklausiamųjų tiksliai į jį atsakytų. Jei reikia, užduokite papildomų klausimų.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Help
1. Neapmokamas darbas apklausiamajam (-ajai) arba jo (jos) artimiesiems priklausančiame versle reiškia, kad apklausiamasis (-oji) per tą savaitę už savo darbą negavo užmokesčio ar pelno. Jis (ji) neturėjo gauti arba tikėtis gauti pinigų arba užmokesčio prekėmis arba paslaugomis už atliktą darbą versle, kuris priklauso jam (jai) arba jo (jos) artimiesiems. 2. Neapmokamas šeimos darbas yra bet kokia užduotis, tiesiogiai prisidedant prie šeimos ūkio arba verslo vykdymo.

routing

[id = C_Q01c_1 ]
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q02a
Group
[ id = C_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02a] Ar per paskutines 4 savaites iki praėjusio sekmadienio ieškojote mokamo darbo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = C_Q02a_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_S03
ELSE Goto C_Q02b
Group
[ id = C_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02b] Ar tas 4 savaites laukėte, kada galėsite pradėti dirbti darbą, kuriam jau buvote pasamdytas (-a)?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = C_Q02b_1 ]
IF (^C_Q02b = "1" ) THEN Goto C_Q02c
ELSE Goto C_Q03
Group
[ id = C_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02c] Ar pradėsite dirbti tą darbą per artimiausius tris mėnesius ar vėliau?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Per tris mėnesius
02 Vėliau nei per artimiausius tris mėnesius
DK
RF

routing

[id = C_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_S03
Group
[ id = C_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q03] Dėl kurios iš šių priežasčių per paskutines 4 savaites neieškojote darbo?
Interviewer Instruction
1. Paduokite 8 kortelę. 2. Jeigu matote, kad apklausiamasis (-oji) susidūrė su sunkumais, skaitydamas (-a) atsakymų variantus, pats (-i) perskaitykite juos apklausiamajam (-ajai). 3. Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Laukiau darbuotojų atrankos rezultatų arba buvau vertinamas personalo specialisto
02 Studijavau
03 Rūpinausi šeima ar namais
04 Laikinai sirgau arba buvau sužeistas (-a)
05 Sergu ilgalaike liga arba esu neįgalus (-i)
06 Nesitikėjau rasti darbą
07 Kol kas neturėjau laiko ieškoti
08 Man nereikėjo darbo
09 Išėjau į pensiją
10 Kita priežastis
DK
RF

routing

[id = C_Q03_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_D05
Group
[ id = C_S03 | response condition = All | layout = list ]
[C_S03] Kiek mėnesių iš viso ieškote (ieškojote) mokamo darbo?
Interviewer Instruction
1. Jeigu apklausiamasis (-oji) atsako metais, skaičius vis tiek turi būti įrašytas atitinkamu mėnesių skaičiumi. 2. Paprašykite apklausiamojo (-osios) nurodyti tikslų mėnesių skaičių, jeigu darbo ieškojo mažiau nei dvejus metus. 3. Jei ieškojo mažiau nei mėnesį, žymėkite nulį.
Responses
[ Min = 0 | Max = 99 | layout = radioButton ]
00 [FTE] mėnesį (-ius, -ių)
DK
RF

routing

[id = C_S03_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_Q04a
ELSE
IF (^C_Q02c = "1" ) THEN Goto C_Q05
ELSE Goto C_D05
Group
[ id = C_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04a_lead] Ar per paskutines keturias savaites iki praėjusio sekmadienio Jūs ...
[C_Q04a] kreipėtės į darbo biržą, siekdamas (-a) susirasti darbą?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
[C_Q04b] kreipėtės į privačią agentūrą (laikino įdarbinimo agentūrą, įmonę, kuri specializuojasi darbo paieškoje ir kt.), siekdamas (-a) susirasti darbą?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
[C_Q04c] tiesiogiai kreipėtės į darbdavius?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
[C_Q04d] apie galimybę gauti darbą teiravotės draugų, artimųjų, profesinėse sąjungose ir t. t.?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
[C_Q04e] pateikėte arba atsiliepėte į darbo skelbimą?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = C_Q04f | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04f_lead] Ar per paskutines keturias savaites iki praėjusio sekmadienio Jūs ...
[C_Q04f] nagrinėjote darbo skelbimus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
[C_Q04g] laikėte įdarbinimo testą ar egzaminą arba dalyvavote darbo pokalbyje?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
[C_Q04h] ieškojote darbui reikalingos žemės, pastatų arba įrangos?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
[C_Q04i] kreipėtės dėl darbui reikalingų leidimų, licenzijų ar finansinės paramos?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
[C_Q04j] kitokiais būdais siekėte susirasti darbą?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = C_Q04f_1 ]
IF (^C_Q04j = "1" ) THEN Goto C_S04j
ELSE Goto C_D04
Group
[ id = C_S04j | response condition = All | layout = list ]
[C_S04j] Ar galite nurodyti, kokiais būdais siekėte susirasti darbą?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = C_D04 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D04]

inference rule

[id = C_D04_1 | after]
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "1" ) OR (^C_Q04b = "1" ) ) OR (^C_Q04c = "1" ) ) OR (^C_Q04d = "1" ) ) OR (^C_Q04e = "1" ) ) OR (^C_Q04g = "1" ) ) OR (^C_Q04h = "1" ) ) OR (^C_Q04i = "1" ) ) THEN ^C_D04 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "2" ) AND (^C_Q04b = "2" ) ) AND (^C_Q04c = "2" ) ) AND (^C_Q04d = "2" ) ) AND (^C_Q04e = "2" ) ) AND (^C_Q04g = "2" ) ) AND (^C_Q04h = "2" ) ) AND (^C_Q04i = "2" ) ) THEN ^C_D04 = "2"
ELSE ^C_D04 = "3"
Group
[ id = C_Q05 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q05] Jeigu praėjusią savaitę (pasibaigusią praeitu sekmadieniu) būtumėte gavęs (-usi) darbo pasiūlymą, ar būtumėte galėjęs (-usi) pradėti dirbti per 2 savaites?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = C_D05 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D05]

routing

[id = C_D05_1 ]
IF ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) THEN Goto C_Q06
ELSE Goto C_D06

inference rule

[id = C_D05_2 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q02a = "1" ) AND ( (^C_D04 = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q02c = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) AND ( ( (^C_Q02a = "2" ) OR (^C_Q02b = "2" ) ) OR (^C_Q02c = "2" ) ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_D04 = "2" ) AND (^C_Q02a = "1" ) ) OR (^C_Q05 = "2" ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE ^C_D05 = "4"
Group
[ id = C_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q06] Ar praėjusią savaitę turėjote darbą, vertėtės verslu, o gal jų buvo daugiau nei vienas? Paminėkite tik mokamus darbus.
Interviewer Instruction
1. Tai gali būti ir darbai, kuriuos apklausiamasis (-oji) buvo laikinai palikęs (-usi). 2. Jeigu apklausiamasis (-oji) turėjo vieną darbą IR vieną verslą, pažymėkite „Daugiau nei vienas darbas ar verslas“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vienas darbas ar verslas
02 Daugiau nei vienas darbas ar verslas
DK
RF
Group
[ id = C_D06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D06]

inference rule

[id = C_D06_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND (^C_Q06 = "1" ) ) THEN ^C_D06 = "1"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND ( ( (^C_Q06 = "2" ) OR (^C_Q06 = "DK" ) ) OR (^C_Q06 = "RF" ) ) ) THEN ^C_D06 = "2"
ELSE
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN ^C_D06 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) THEN ^C_D06 = "4"
ELSE ^C_D06 = "5"
Group
[ id = C_Q07LT | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07LT] Pažiūrėkite į šią kortelę ir pasakykite, kuris VIENAS teiginys geriausiai apibūdina Jūsų dabartinę situaciją. Jeigu tinka daugiau nei vienas teiginys, nurodykite tą, kuris Jus apibūdina geriausiai.
Interviewer Instruction
1. Paduokite 9 kortelę. 2. Pažymėkite tik vieną atsakymą.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Dirbantis (-i) visu etatu (individuali veikla, samdomas (-a) darbuotojas (-a))
02 Dirbantis (-i) ne visu etatu (individuali veikla, samdomas (-a) darbuotojas (-a))
03 Nedirbantis (-i)
04 Mokinys (-ė), studentas (-ė)
05 Pradedantysis (-čioji), atliekantis (-i) profesinę praktiką
06 Išėjęs (-usi) į pensiją arba išankstinę pensiją
07 Neįgalus (-i)
08 Namų šeimininkas (-ė) arba prižiūrintis (-i) vaikus (šeimą)
09 Kita
DK
RF
Group
[ id = C_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C08]

routing

[id = C_C08_1 ]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "2" ) ) THEN Goto C_Q09
ELSE Goto C_Q08a
Group
[ id = C_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08a] Ar esate dirbęs (-usi) mokamą darbą? Prašome įtraukti ir privačią praktiką.
Interviewer Instruction
Nemokamas darbas šeimos versle neįtraukiamas.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Help
1. Mokamas darbas reiškia bet kokį darbą, kuris buvo atliekmas dėl užmokesčio arba pelno, net jeigu jis truko tik vieną valandą. Užmokesčiu gali būti pinigai arba užmokestis prekėmis ar paslaugomis. Taip pat mokamą darbą dirbančiu žmogumi laikomas kiekvienas, kuris gauna atlyginimą už darbo mokymus, kurių metu gaminamos prekės ar teikiamos paslaugos. 2. Besiverčiančiu individualia veikla vadinamas žmogus, dirbantis sau. Individualia veikla besiverčiantis žmogus gali turėti savo darbuotojus, bet gali jų ir neturėti.

routing

[id = C_Q08a_1 ]
IF (^C_Q08a = "1" ) THEN Goto C_Q08b
ELSE Goto C_D09
Group
[ id = C_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08b] Ar per paskutinius 12 mėnesių, tai yra nuo ^MonthYear , dirbote mokamą darbą? Prašome įtraukti ir privačią praktiką.
Interviewer Instruction
Nemokamas darbas šeimos versle neįtraukiamas.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Help
1. Mokamas darbas reiškia bet kokį darbą, kuris buvo atliekmas dėl užmokesčio arba pelno, net jeigu jis truko tik vieną valandą. Užmokesčiu gali būti pinigai arba užmokestis prekėmis ar paslaugomis. Taip pat mokamą darbą dirbančiu žmogumi laikomas kiekvienas, kuris gauna atlyginimą už darbo mokymus, kurių metu gaminamos prekės ar teikiamos paslaugos. 2. Besiverčiančiu individualia veikla vadinamas žmogus, dirbantis sau. Individualia veikla besiverčiantis žmogus gali turėti savo darbuotojus, bet gali jų ir neturėti.

routing

[id = C_Q08b_1 ]
IF (^C_Q08b = "2" ) THEN Goto C_Q08c1
ELSE Goto C_Q09
Group
[ id = C_Q08c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q08c1] Kiek Jums buvo metų arba kurie metai tai buvo, kai išėjote iš paskutinio mokamo darbo?
Interviewer Instruction
Įveskite amžių ARBA metus.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Amžius [FTE]
DK
RF
[C_Q08c2]
Responses
[ Min = 1954 | Max = 2014 | layout = radioButton ]
00 Metai [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = C_Q08c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^C_Q08c1 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c1 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c2 = (^A_Q01a + ^C_Q08c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^C_Q08c2 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c2 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c1 = (^C_Q08c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = C_Q08c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) < "15" ) OR ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Įvestas atsakymas yra mažai tikėtinas. Patikslinkite apklausiamojo (-osios) amžių arba metus, pateiktus prieš tai buvusiame klausime, arba pakeiskite gimimo metus (A_Q01a) arba metus, kai apklausiamasis (-oji) išėjo iš paskutinio mokamo darbo (C_Q08c2).
Group
[ id = C_D08c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D08c]

inference rule

[id = C_D08c_1 | after]
IF ( (^A_D01a3 − ^C_Q08c2) < "6" ) THEN ^C_D08c = "1"
ELSE ^C_D08c = "2"
Group
[ id = C_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q09] Kiek apytiksliai metų iš viso dirbote mokamą darbą? Skaičiuokite tik tuos metus, kai 6 ar daugiau mėnesių dirbote visu arba ne visu etatu.
Interviewer Instruction
1. Skaičiuokite visus metus, nesvarbu, ar apklausiamasis (-oji) dirbo visu ar ne visu etatu (paspaudę PAGALBOS klaustuką matysite pavyzdį). 2. Įtraukite privačią praktiką ir mokamą profesinę praktiką. 3. Neįtraukite metų, kai apklausiamasis (-oji) daugiau nei 6 mėnesius nedirbo dėl, pavyzdžiui, aukšto bedarbystės lygio, mokslų, vaikų globos arba ilgalaikės ligos. 4. Nemokamas darbas šeimos versle neįtraukiamas. 5. Jeigu būtina, suapvalinkite atsakymą iki artimiausių pilnų metų.
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Apytiksliai [FTE] metus (-ų)
DK
RF
Help
1. Mokamas darbas reiškia bet kokį darbą, kuris buvo atliekamas dėl užmokesčio arba pelno, net jeigu jis truko tik vieną valandą. Užmokesčiu gali būti pinigai arba užmokestis prekėmis ar paslaugomis. Taip pat mokamą darbą dirbančiu žmogumi laikomas kiekvienas, kuris gauna algą už darbo mokymus, kurių metu gaminamos prekės ar teikiamos paslaugos. 2. Besiverčiančiu individualia veikla vadinamas žmogus, dirbantis sau. Individualia veikla besiverčiantis žmogus gali turėti savo darbuotojus, bet gali jų ir neturėti. 3. Pavyzdys: jeigu žmogus 2 metus dirbo ne visu etatu (kiekvienais metais daugiau nei po 6 mėnesius) ir 2 metus visu etatu, iš viso jis turi 4 metus darbo patirties.
Group
[ id = C_D09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D09]

inference rule

[id = C_D09_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "2" ) ) THEN ^C_D09 = "3"
ELSE
IF (^C_Q08a = "2" ) THEN ^C_D09 = "4"
ELSE ^C_D09 = "5"
Group
[ id = C_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C09]

routing

[id = C_C09_1 ]
IF ( ( (^C_D09 = "1" ) OR (^C_D09 = "2" ) ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto C_Q10a
ELSE Goto C_END
Group
[ id = C_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10a] Keliose skirtingose įmonėse ar organizacijose dirbote per paskutinius 5 metus? Įtraukite ir savo verslą ar verslus, jeigu vertėtės individualia veikla.
Interviewer Instruction
Jeigu apklausiamajam (-ajai) dirbant organizacijoje ši pakeitė savo veiklos pobūdį, pavyzdžiui, susijungė su kita organizacija arba buvo reorganizuota, apklausiamasis (-oji) turėtų nurodyti visą laikotarpį, kurį jis (ji) dirbo organizacijoje ar dalyje organizacijos kaip atskira įmonė ar organizacija.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] įmonės ar organizacijos
DK
RF
Help
1. Įtraukiami visi darbai, net ir trumpalaikiai, arba darbai, kuriuose apklausiamasis (-oji) dirbo vos kelias valandas per savaitę. 2. Jeigu nenutrūkstamai dirbo bendradarbiaudamas (-a) su viena laikino įdarbinimo agentūra, tai turėtų būti skaičiuojama kaip darbas vienoje įmonėje, nesvarbu, keliose skirtingose įmonėse teko dirbti tuo laikotarpiu. Jei nenutrūkstamai dirbo konsultantu (-e) arba laisvai samdomu (-a) darbuotoju (-a), tai turėtų būti skaičiuojama kaip darbas vienai įmonei, nesvarbu, keliose skirtingose įmonėse teko dirbti tuo laikotarpiu. 3. „Verslas“ reiškia daugiau ar mažiau nenutrūkstančią veiklą, kuria apklausiamasis (-oji) užsiima pats (-i).Tai gali būti individuali įmonė, pavyzdžiui, ūkis ar fabrikas, bet asmuo gali būti ir laisvai samdomas (-a) darbuotojas (-a), kuris (-i) tiekia tam tikrus produktus arba teikia paslaugas vienam arba daugiau klientų. Trumpi laikotarpiai, per kuriuos apklausiamasis (-oji) nedirbo, nes neturėjo užsakymų, bet buvo pasirengęs (-usi) atlikti savo darbą, turėtų būti laikomi to paties „verslo“ dalimi. Jeigu apklausiamasis (-oji) grįžta prie tokio pat pobūdžio darbo po ilgesnės pertraukos, kurios metu dirbti negalėjo, tai traktuojama kaip naujas „verslas“.
Group
[ id = C_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_END]

routing

[id = C_END_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto D_START
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto E_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = D_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_START]
Group
[ id = D_R01a | response condition = All | layout = list ]
[D_R01a]
[TU-LT-Question-D_R01a-1]
Kiti klausimai yra apie darbą arba verslą, kuriuo užsiėmėte praėjusią savaitę. Vadinsime juos Jūsų „dabartiniu darbu“ arba „dabartiniu verslu“.

[TU-LT-Question-D_R01a-2]
Kiti klausimai yra apie darbą arba verslą, kuriuo užsiėmėte DAUGIAUSIA VALANDŲ praėjusią savaitę. Jeigu dirbote du darbus arba turėjote du verslus, kuriais užsiėmėte tiek pat valandų, pasirinkite darbą arba verslą, kuriame uždirbote daugiau. Vadinsime juos Jūsų dabartiniu „darbu“ arba „dabartiniu verslu“.

[TU-LT-Question-D_R01a-3]
Kiti klausimai yra apie darbą arba verslą, kuriuo užsiėmėte praėjusią savaitę. Vadinsime juos Jūsų „dabartiniu darbu“ arba „dabartiniu verslu“.
Interviewer Instruction
1. Jeigu apklausiamasis (-oji) praėjusią savaitę nedirbo, reikėtų kalbėti apie darbą arba verslą, kuriame jis ar ji dirba įprastai. 2. Jeigu apklausiamasis (-oji) dirbo tarpininkaujant laikino įdarbinimo agentūrai, reikėtų kalbėti apie įmonę arba organizaciją, kurioje jis arba ji iš tiesų atliko darbą. 3. Norėdami tęsti, spauskite <„Pirmyn“> .
Help
Išoriniams konsultantams, įdarbintiems patarti įmonei ar organizacijai tam tikrais klausimais, reikėtų atsakyti paminint įmonę, kuri teikia konsultavimo paslaugas (įtraukiant ir apklausiamąjį (-ąją), jeigu jis (ji) yra laisvai samdomas (-a) konsultantas (-ė)).

inference rule

[id = D_R01a_1 | before]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN ^DuringLastWeek = "during the last week."
ELSE
IF (^C_D06 = "2" ) THEN ^DuringLastWeek = "THE MOST HOURS in the last week. If you had two jobs or businesses where you worked the same amount of time, choose the job or business where you earned most."
ELSE ^DuringLastWeek = "during the last week."
Group
[ id = D_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01a] Kokios yra Jūsų pareigos?
Interviewer Instruction
1. Venkite tokių neaiškių pareigų pavadinimų kaip vadovas, tarnautojas ar ūkininkas. 2. Pavadinime turėtų atsispindėti apklausiamojo (-osios) svarbiausios pareigos. Pavyzdžiui, „finansininkas“ turėtų būti įvardintas kaip „sertifikuotas pramonės finansininkas“, „tarnautojas“ kaip „pardavimų vadybininkas“, „ūkininkas“ kaip „pieno produktus gaminantis ūkininkas“, o „vadovas“ kaip „regioninių pardavimų vadovas“.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01b] Kokios yra Jūsų svarbiausios atsakomybės? Smulkiai jas apibūdinkite.
Interviewer Instruction
Apibūdinime turi atsispindėti apklausiamojo (-osios) svarbiausi darbai ir pareigos. Pavyzdžiui, produktų krovimas į lentynas, kainų ir mokesčių fiksavimas, sergančių gyvūnų priežiūra, sergančių žmonių priežiūra, dantų taisymas, tiltų statymas ir kelių tiesimas.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02a] Kokio tipo versle, pramonės ar paslaugų sferoje dirbate? Smulkiai apibūdinkite.
Interviewer Instruction
1. Smulkiai apibūdinkite verslo, pramonės ar paslaugų sferą, kurioje dirba apklausiamasis (-oji). 2. Pateikite tikslų pramonės šakos apibūdinimą, nurodydami tiek bendrą veiklos pobūdį, tiek tikslią darbdavio funkciją. Pavyzdžiui: vario kasimas, rašiklių gamyba, didmeninė prekyba maisto produktais, mažmeninė prekyba knygomis, kelių tiesimas, avalynės taisymo paslaugos.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Išoriniams konsultantams, įdarbintiems patarti įmonei ar organizacijai tam tikrais klausimais, reikėtų atsakyti paminint įmonę, kuri teikia konsultavimo paslaugas (įtraukiant ir apklausiamąjį (-ąją), jeigu jis (ji) yra laisvai samdomas (-a) konsultantas (-ė)).
Group
[ id = D_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02b] Kokia pagrindinė Jūsų įmonės ar organizacijos veikla? Smulkiai apibūdinkite.
Interviewer Instruction
Smulkiai apibūdinkite apklausiamojo (-osios) darbovietėje gaminamus produktus arba teikiamas paslaugas.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Išoriniams konsultantams, įdarbintiems patarti įmonei ar organizacijai tam tikrais klausimais, reikėtų atsakyti turint omenyje įmonę, kuri teikia konsultavimo paslaugas (įtraukiant ir apklausiamąjį (-ąją), jeigu jis (ji) yra laisvai samdomas (-a) konsultantas (-ė)).
Group
[ id = D_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q03] Kokiame ekonomikos sektoriuje dirbate? Ar ...
Interviewer Instruction
1. Perskaitykite variantus apklausiamajam (-ajai). 2. Jeigu apklausiamasis (-oji) dirbo tarpininkaujant laikino įdarbinimo agentūrai, reikėtų kalbėti apie įmonę arba organizaciją, kurioje jis arba ji iš tiesų atliko darbą. 3. Privačios įmonės, kurių nuosavybė minimaliai priklauso valstybei, turėtų būti traktuojamos kaip priklausančios privačiam sektoriui.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Privatus sektorius (pavyzdžiui, uždaroji akcinė bendrovė)
02 Valstybinis sektorius (pavyzdžiui, vietinė valdžia arba valstybinė mokykla)
03 Ne pelno siekianti organizacija (pavyzdžiui, labdaros fondas, profesinė asociacija ar religinė organizacija)
DK
RF
Help
1. Privačiam sektoriui priklauso visos įmonės ir organizacijos, kurios nėra valstybinės. 2. Valstybiniam sektoriui priklauso: visos nacionalinės, regioninės ir vietinės administravimo institucijos; visuomeninės paslaugos, kurias teikia valstybė arba kurios yra finansuojamos valstybės (įskaitant ir valstybines mokyklas, ligonines, universitetus, t. t.); valstybinės įmonės. 3. Ne pelno siekiančiam sektoriui priklauso visos organizacijos, kurios nėra valstybės remiamos ir kurių pagrindinis tikslas nėra gauti pelno. Tai gali būti labdaros organizacijos, dauguma nevalstybinių organizacijų ir t. t. 4. Išoriniams konsultantams, įdarbintiems patarti įmonei ar organizacijai tam tikrais klausimais, reikėtų atsakyti paminint įmonę, kuri teikia konsultavimo paslaugas (įtraukiant ir apklausiamąjį (-ąją), jeigu jis (ji) yra laisvai samdomas (-a) konsultantas (-ė)).
Group
[ id = D_C03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C03]

routing

[id = D_C03_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q05a1
ELSE Goto D_Q04
Group
[ id = D_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q04] Ar šiame darbe esate samdomas darbuotojas, ar verčiatės individualia veikla?
Interviewer Instruction
1. Atkreipkite dėmesį, jog čia kalbama apie darbą, kuriame apklausiamasis (-oji) dirba daugiausia valandų per savaitę. 2. Žmogus, dirbantis nuosavoje įmonėje, turėtų būti laikomas besiverčiančiu individualia veikla.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Samdomas darbuotojas
02 Besiverčiantis individualia veikla
DK
RF
Help
1. Sakydami „samdomas darbuotojas“, turime omenyje, jog iš darbdavio ar laikino įdarbinimo agentūros gaunate atlyginimą. 2. Besiverčiantys individualia veikla yra žmonės, turintys savo verslus, taip pat verslo partneriai arba laisvai samdomi darbuotojai. Individualia veikla besiverčiantis žmogus gali turėti savo darbuotojus, bet gali jų ir neturėti.

routing

[id = D_Q04_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q05b1
ELSE Goto D_Q05a1
Group
[ id = D_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05a1] Kokio amžiaus arba kuriais metais pradėjote dirbti savo dabartiniam darbdaviui?
Interviewer Instruction
Įveskite amžių ARBA metus.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Amžius [FTE]
DK
RF
Help
1. Jeigu apklausiamais (-oji) grįžo pas darbdavį dirbti po pertraukos, per kurią jis (ji) jam nedirbo, skaičiuoti reikėtų nuo sugrįžimo, išskyrus šiuos atvejus: * Kai žmogus laikinai nedirbo dėl atostogų, ligos, motinystės atostogų, mokslo atostogų ir t. t. * Kai žmogus buvo laikinai atleistas, tačiau gavo bent 50% atlyginimo iš savo darbdavio. Šiais dviem atvejais darbo pradžia reikėtų laikyti laikotarpio prieš pertrauką pradžią. 2. Jeigu apklausiamajam (-ajai) dirbant organizacijoje ši pakeitė savo veiklos pobūdį, pavyzdžiui, susijungė su kita organizacija arba buvo perorganizuota, apklausiamasis (-oji) turėtų nurodyti visą laikotarpį, kurį jis (ji) dirbo organizacijai ar daliai organizacijos kaip atskira įmonė ar organizacija.
[D_Q05a2]
Responses
[ Min = 1954 | Max = 2014 | layout = radioButton ]
00 Metai [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05a1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05a2) < "2" ) THEN Goto D_Q05a3
ELSE Goto D_C05b

inference rule

[id = D_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a2 = (^A_Q01a + ^D_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a1 = (^D_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05a1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Įvestas atsakymas yra mažai tikėtinas. Patikslinkite apklausiamojo (-osios) amžių arba metus, pateiktus prieš tai buvusiame klausime, arba pakeiskite gimimo metus (A_Q01a) ar metus, kuriais buvo pradėta dirbti pas dabartinį darbdavį (D_Q05a1).
Group
[ id = D_Q05a3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05a3] Kurį mėnesį tai buvo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Sausį
02 Vasarį
03 Kovą
04 Balandį
05 Gegužę
06 Birželį
07 Liepą
08 Rugpjūtį
09 Rugsėjį
10 Spalį
11 Lapkritį
12 Gruodį
DK
RF
Group
[ id = D_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C05b]

routing

[id = D_C05b_1 ]
IF ( ( ( (^D_Q04 = "1" ) OR (^D_Q04 = "DK" ) ) OR (^D_Q04 = "RF" ) ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN Goto D_Q06a
ELSE Goto D_Q05b1
Group
[ id = D_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05b1] Kokio amžiaus arba kuriais metais pradėjote verstis savo dabartiniu verslu?
Interviewer Instruction
Įveskite amžių ARBA metus.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Amžius [FTE]
DK
RF
Help
1. Jeigu apklausiamasis (-oji) grįžo tęsti savo verslo po pertraukos, per kurią jis (ji) nevykdė veiklos, susijusios su verslu, reikėtų skaičiuoti nuo sugrįžimo, išskyrus tuos atvejus, kai žmogus laikinai nedirbo dėl atostogų, ligos, motinystės atostogų, mokslo atostogų ir t. t. 2. Jeigu nuo to laiko, kai apklausiamasis (-oji) vadovauja įmonei, ši pakeitė veiklos pobūdį, pavyzdžiui, susijungė su kita įmone arba buvo perorganizuota, apklausiamasis (-oji) turėtų nurodyti visą laikotarpį, kurį jis (ji) dirbo šioje įmonėje.
[D_Q05b2]
Responses
[ Min = 1954 | Max = 2014 | layout = radioButton ]
00 Metai [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05b1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05b2) < "2" ) THEN Goto D_Q05b3
ELSE Goto D_C06

inference rule

[id = D_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b2 = (^A_Q01a + ^D_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b1 = (^D_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05b1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Įvestas atsakymas yra mažai tikėtinas. Patikslinkite apklausiamojo (-osios) amžių arba metus, pateiktus prieš tai buvusiame klausime, arba pakeiskite gimimo metus (A_Q01a) ar metus, kuriais buvo pradėtas dabartinis nuosavas verslas (D_Q05b1).
Group
[ id = D_Q05b3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05b3] Kurį mėnesį tai buvo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Sausį
02 Vasarį
03 Kovą
04 Balandį
05 Gegužę
06 Birželį
07 Liepą
08 Rugpjūtį
09 Rugsėjį
10 Spalį
11 Lapkritį
12 Gruodį
DK
RF
Group
[ id = D_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C06]

routing

[id = D_C06_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q07a
ELSE Goto D_Q06a
Group
[ id = D_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06a] Kiek žmonių dirba Jūsų darbovietėje? Ar ...
Interviewer Instruction
1. Perskaitykite variantus apklausiamajam (-ajai). 2. Šiame klausime turima omenyje geografinė vieta, kurioje daugiausia vyksta darbas. 3. Jeigu apklausiamasis (-oji) dirbo tarpininkaujant laikino įdarbinimo agentūrai, reikėtų kalbėti apie įmonę arba organizaciją, kurioje jis arba ji iš tiesų atliko darbą.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 nuo 1 iki 10 žmonių
02 nuo 11 iki 50 žmonių
03 nuo 51 iki 250 žmonių
04 nuo 251 iki 1000 žmonių
05 daugiau nei 1000 žmonių
DK
RF
Help
Išoriniams konsultantams, įdarbintiems patarti įmonei ar organizacijai tam tikrais klausimais, reikėtų atsakyti paminint įmonę, kuri teikia konsultavimo paslaugas (įtraukiant ir apklausiamąjį (-ąją), jeigu jis (ji) yra laisvai samdomas (-a) konsultantas (-ė)).
Group
[ id = D_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06b] Ar per pastaruosius 12 mėnesių darbuotojų skaičius Jūsų darbovietėje ...
Interviewer Instruction
Perskaitykite variantus apklausiamajam (-ajai).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Didėjo
02 Mažėjo
03 Pakito nežymiai
DK
RF
Group
[ id = D_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06c] Ar Jūsų darbovietė yra didesnės įmonės ar organizacijos dalis?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Help
Čia turima omenyje pagrindinės bendrovės arba įmonės, kuri vykdo veiklą daugiau nei vienoje vietoje, padaliniai, agentūros ir pan., pvz. parduotuvių tinklas, universitetas su atskirais padaliniais ar fakultetais.

routing

[id = D_Q06c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q08a
Group
[ id = D_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07a] Ar samdote darbuotojus? Įskaičiuokite ir šeimos narius, kurie mokamai ar nemokamai dirba šiame versle.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = D_Q07a_1 ]
IF (^D_Q07a = "1" ) THEN Goto D_Q07b
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07b] Kiek darbuotojų esate įdarbinęs? Ar ...
Interviewer Instruction
1. Perskaitykite variantus apklausiamajam (-ajai). 2. Šiame klausime turima omenyje geografinė vieta, kurioje daugiausia vyksta darbas.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 nuo 1 iki 10 žmonių
02 nuo 11 iki 50 žmonių
03 nuo 51 iki 250 žmonių
04 nuo 251 iki 1000 žmonių
05 daugiau nei 1000 žmonių
DK
RF

routing

[id = D_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08a] Ar vadovaujate arba prižiūrite kitus darbuotojus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Help
1. Vadovavimu arba kitų darbuotojų prižiūrėjimu laikome tokius atvejus, kai žmogus yra atsakingas už tai, kaip kiti darbuotojai atlieka savo darbus. 2. Tai gali būti daroma tiesiogiai, pavyzdžiui, prižiūrint pavaldinius, paskiriant užduotis arba vertinant veiklą, arba netiesiogiai, pavyzdžiui, sudarant darbo grafikus arba reguliuojant darbus per žemesnio rango vadovus.

routing

[id = D_Q08a_1 ]
IF (^D_Q08a = "1" ) THEN Goto D_Q08b
ELSE Goto D_C09
Group
[ id = D_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08b] Kiek darbuotojų prižiūrite tiesiogiai arba netiesiogiai? Ar ...
Interviewer Instruction
Perskaitykite variantus apklausiamajam (-ajai).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 nuo 1 iki 5 žmonių
02 nuo 6 iki 10 žmonių
03 nuo 11 iki 24 žmonių
04 nuo 25 iki 99 žmonių
05 100 arba daugiau žmonių
DK
RF
Help
1. „Tiesiogiai“ reiškia, kad darbuotojai yra tiesiogiai atskaitingi apklausiamajam (-ajai). Pavyzdžiui, vyriausias firmos vadovas gali tiesiogiai vadovauti trims vadovams, duoti jiems įsakymus arba nurodymus, tikrinti, ar jų yra laikomasi. 2. „Netiesiogiai“ reiškia, kad darbuotojai nėra tiesiogiai atskaitingi apklausiamajam (-ajai), tačiau yra atskaitingi kitam žmogui, kuris yra atskaitingas apklausiamajam (-ajai). Pavyzdžiui, jeigu kiekvienas iš trijų vadovų, kuriems tiesiogiai vadovauja vyriausias vadovas, vadovauja 10 žmonių, vyriausias vadovas vadovaus 3 žmonėms tiesiogiai bei 30 žmonių netiesiogiai. Šiuo atveju, teisingas atsakymas būtų 33 žmonės (nuo 25 iki 99 žmonių). Jeigu kiekvienas iš 10 žmonių, kuriam vadovauja vadovai, vadovauja dar dešimčiai žmonių, tuomet prie visos sumos pridėkite dar 300 ir gausite 333 (100 arba daugiau žmonių).
Group
[ id = D_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C09]

routing

[id = D_C09_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q10
ELSE Goto D_Q09
Group
[ id = D_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q09] Pagal kokio tipo darbo sutartį dirbate? Ar tai ...
Interviewer Instruction
Perskaitykite variantus apklausiamajam (-ajai).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Neterminuota darbo sutartis
02 Terminuota darbo sutartis
03 Terminuota įdarbinimo agentūros sutartis
04 Mokymasis, profesinė praktika ar kitokie mokymai
05 Darbo sutarties nėra
06 Kita
DK
RF

routing

[id = D_Q09_1 ]
IF (^D_Q09 = "6" ) THEN Goto D_S09
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_S09 | response condition = All | layout = list ]
[D_S09] Apibūdinkite, pagal kokią darbo sutartį dirbate?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q10] Kiek valandų per savaitę paprastai dirbate šiame darbe? Įtraukite tiek mokamus, tiek nemokamus viršvalandžius, bet neįtraukite pietų ar kitų pertraukų.
Interviewer Instruction
1. Jeigu apklausiamojo (-osios) darbo valandos yra nepastovios, paprašykite, kad jis ar ji apskaičiuotų, kiek vidutiniškai valandų jis ar ji dirbo praėjusį mėnesį. 2. Jeigu tai buvo profesinė praktika, tuomet laiko, praleisto mokymosi įstaigoje, nereikėtų įtraukti.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] valandas (-ų) per savaitę
DK
RF
Group
[ id = D_E10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E10]

consistencyCheck

[id = D_E10_1 | Soft ]
IF (^D_Q10 > "80" )
Įvestas atsakymas yra mažai tikėtinas. Prašome patikslinti.
Group
[ id = D_R11 | response condition = All | layout = list ]
[D_R11] Kiti klausimai yra apie tai, kiek lankstūs gali būti jūsų sprendimai, susiję su jūsų darbo atlikimu.
Interviewer Instruction
1. Paduokite 10 kortelę ir pasakykite apklausiamajam (-ajai), kad ją turėtų, kol paprašysite grąžinti. 2. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“
Group
[ id = D_Q11a | response condition = All | layout = table ]
[D_Q11a_lead] Kiek galite rinktis arba keisti ...
[D_Q11a] savo užduočių seką?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Visiškai ne
02 Šiek tiek
03 Iš dalies
04 Pakankamai
05 Visiškai taip
DK
RF
[D_Q11b] tai, kaip atliekate savo darbą?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Visiškai ne
02 Šiek tiek
03 Iš dalies
04 Pakankamai
05 Visiškai taip
DK
RF
[D_Q11c] darbo atlikimo tempą?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Visiškai ne
02 Šiek tiek
03 Iš dalies
04 Pakankamai
05 Visiškai taip
DK
RF
[D_Q11d] savo darbo valandas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Visiškai ne
02 Šiek tiek
03 Iš dalies
04 Pakankamai
05 Visiškai taip
DK
RF
Group
[ id = D_N11d | response condition = All | layout = list ]
[D_N11d]
Interviewer Instruction
1. Paimkite 10 kortelę iš apklausiamojo (-osios). 2. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“
Group
[ id = D_C12 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C12]

routing

[id = D_C12_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_C13
ELSE Goto D_Q12aLT
Group
[ id = D_Q12aLT | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12aLT] Vis dar kalbame apie Jūsų dabartinį darbą: jeigu šiandien kas nors norėtų GAUTI tokio tipo darbą, kokio išsilavinimo jam (jai) reikėtų?
Interviewer Instruction
Paduokite 11 kortelę.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nebaigta pradinė mokykla arba mokykla nelankyta
02 Pradinis išsilavinimas
03 Pagrindinis arba ikiprofesinis išsilavinimas
04 I profesinio mokymo pakopa: pagrindinis išsilavinimas kartu su kvalifikacijos pažymėjimu
05 II profesinio mokymo pakopa: profesinio mokymo diplomas (mokomasi įgijus pagrindinį išsilavinimą)
06 III profesinio mokymo pakopa: vidurinis išsilavinimas kartu su profesinio mokymo diplomu
07 Vidurinis išsilavinimas
08 Specialusis vidurinis išsilavinimas (pvz., baigtas technikumas), IV profesinio mokymo pakopa (profesinio mokymo diplomas: mokomasi įgijus vidurinį išsilavinimą) arba aukštesnysis išsilavinimas
09 Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
10 Aukštasis išsilavinimas, bakalauro diplomas
11 Aukštasis išsilavinimas, magistro diplomas
12 Daktaro laipsnis
DK
RF

routing

[id = D_Q12aLT_1 ]
IF ( ( (^D_Q12aLT = "1" ) OR (^D_Q12aLT = "DK" ) ) OR (^D_Q12aLT = "RF" ) ) THEN Goto D_Q12c
ELSE Goto D_Q12b
Group
[ id = D_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12b] Svarstant, ar toks išsilavinimas reikalingas tam, kad Jūsų darbas būtų atliekamas patenkinamai, kurie iš šių teiginių būtų teisingi?
Interviewer Instruction
Perskaitykite variantus apklausiamajam (-ajai).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Toks išsilavinimas būtinas
02 Užtektų ir žemesnio išsilavinimo
03 Reikėtų aukštesnio išsilavinimo
DK
RF
Group
[ id = D_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12c] Jeigu kas nors, įgijęs tokią kvalifikaciją, šiandien norėtų GAUTI tokio tipo darbą, kiek jam (jai) reikėtų turėti su šiuo darbu susijusios darbo patirties? Ar ...
Interviewer Instruction
1. Perskaitykite variantus apklausiamajam (-ajai). 2. Neįtraukite stažuotės ar darbų, kurie susiję su formaliomis studijomis.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nė kiek
02 Mažiau nei 1 mėnesio
03 Nuo 1 iki 6 mėnesių
04 Nuo 7 iki 11 mėnesių
05 Nuo 1 iki 2 metų
06 3 metų arba daugiau
DK
RF
Group
[ id = D_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C13]

routing

[id = D_C13_1 ]
IF ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) THEN Goto D_Q13b
ELSE Goto D_Q13a
Group
[ id = D_Q13a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13a] Kaip dažnai savo darbe iš kolegų arba vadovų išmokstate naujų su darbu susijusių dalykų?
Interviewer Instruction
1. Paduokite 12 kortelę ir pasakykite, kad apklausiamasis (-oji) ją turėtų atsakinėdamas (-a) į kitus tris klausimus. 2. Jeigu apklausiamasis (-oji) neturi kolegų arba vadovų, atsakymas turėtų būti „niekada“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = D_Q13b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13b] Kaip dažnai savo darbe turite atlikti užduotis, kurias išmokstate atlikti tik jas vykdydami?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = D_Q13c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13c] Kaip dažnai savo darbe turite susipažinti su naujais produktais arba naujomis paslaugomis?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = D_N13c | response condition = All | layout = list ]
[D_N13c]
Interviewer Instruction
1. Paimkite 12 kortelę iš apklausiamojo (-osios). 2. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.
Group
[ id = D_Q14 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q14] Vertinant bendrai, kaip esate patenkintas (-a) dabartiniu savo darbu? Ar esate...
Interviewer Instruction
Perskaitykite variantus apklausiamajam (-ajai).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Labai patenkintas (-a)
02 Patenkintas (-a)
03 Nei patenkintas (-a) nei nepatenkintas (-a)
04 Nepatenkintas (-a)
05 Labai nepatenkintas (-a)
DK
RF
Group
[ id = D_C16 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16]

routing

[id = D_C16_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q18a
ELSE
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_Q16a
Group
[ id = D_Q16a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16a] Kaip Jums būtų paprasčiausia pasakyti, kokį užmokestį ar atlyginimą gaunate neatskaičius mokesčių savo dabartiniame darbe? Ar tai būtų atlyginimas...
Interviewer Instruction
1. Perskaitykite atsakymo variantus apklausiamajam (-ajai). 2. Pasirūpinkite, kad atlyginimas būtų išreikštas laiko vienetais. 3. Jeigu žmogus gauna atlyginimą už atliktą konkretų darbą, pasiteiraukite, kiek vidutiniškai valandų jis (ji) sugaišta jį atlikdamas (-a). 4. Kodas 8 „Aš negaunu jokio užmokesčio ar atlyginimo“ gali reikšti, kad apklausiamasis (-oji) atlieka profesinę praktiką ar pan.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Per valandą
02 Per dieną
03 Per savaitę
04 Per dvi savaites
05 Per mėnesį
06 Per metus
07 Už atliktą darbą
08 Aš negaunu jokio užmokesčio ar atlyginimo
DK
RF

routing

[id = D_Q16a_1 ]
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN Goto D_S16a
ELSE
IF ( ( (^D_Q16a = "8" ) OR (^D_Q16a = "DK" ) ) OR (^D_Q16a = "RF" ) ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_D16a
Group
[ id = D_S16a | response condition = All | layout = list ]
[D_S16a] Kiek laiko užtrunkate, kol atliekate darbą?
Interviewer Instruction
1. Jeigu darbui atlikti prireikia mažiau nei dviejų valandų, laiką galite išreikšti dešimtaine trupmena minučių tikslumu. 2. Nuoroda: 0,5 yra pusė valandos; 0,25 yra 15 minučių; 0,10 yra maždaug 5 minutės; o 0,02 yra maždaug viena minutė.
Responses
[ Min = 0 | Max = 9999 | layout = radioButton ]
00 [FTE] valandas (-ų)
DK
RF
Group
[ id = D_D16a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16a]

inference rule

[id = D_D16a_1 | after]
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND ( ( (^D_Q10 = "0" ) OR (^D_Q10 = "DK" ) ) OR (^D_Q10 = "RF" ) ) ) THEN ^D_D16a = "1"
ELSE
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^D_D16a = ( "40" / ^D_Q10)
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^D_D16a = "8"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^D_D16a = "40"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^D_D16a = "80"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^D_D16a = "173"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^D_D16a = "2080"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^D_D16a = ^D_S16a
Group
[ id = D_Q16b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16b]
[TU-LT-Question-D_Q16b-1]
Koks yra Jūsų įprastinis atlyginimas per valandą, neatskaičius mokesčių? Prašome atsakyti kiek įmanoma tiksliau. Sakydami „neatskaičius mokesčių“, turime omenyje prieš sumokant mokesčius, socialinį draudimą ir kitus atskaitymus. Įtraukite bet kokį įprastą atlyginimą už viršvalandžius, pastovias premijas, arbatpinigius ir komisinius. Neįtraukite tokių metinių premijų kaip tryliktas atlyginimas ar kt.

[TU-LT-Question-D_Q16b-2]
Koks yra Jūsų įprastinis atlyginimas per dieną, neatskaičius mokesčių? Prašome atsakyti kiek įmanoma tiksliau. Sakydami „neatskaičius mokesčių“, turime omenyje prieš sumokant mokesčius, socialinį draudimą ir kitus atskaitymus. Įtraukite bet kokį įprastą atlyginimą už viršvalandžius, pastovias premijas, arbatpinigius ir komisinius. Neįtraukite tokių metinių premijų kaip tryliktas atlyginimas ar kt.

[TU-LT-Question-D_Q16b-3]
Koks yra Jūsų įprastinis atlyginimas per savaitę, neatskaičius mokesčių? Prašome atsakyti kiek įmanoma tiksliau. Sakydami „neatskaičius mokesčių“, turime omenyje prieš sumokant mokesčius, socialinį draudimą ir kitus atskaitymus. Įtraukite bet kokį įprastą atlyginimą už viršvalandžius, pastovias premijas, arbatpinigius ir komisinius. Neįtraukite tokių metinių premijų kaip tryliktas atlyginimas ar kt.

[TU-LT-Question-D_Q16b-4]
Koks yra Jūsų įprastinis atlyginimas per dvi savaites, neatskaičius mokesčių? Prašome atsakyti kiek įmanoma tiksliau. Sakydami „neatskaičius mokesčių“, turime omenyje prieš sumokant mokesčius, socialinį draudimą ir kitus atskaitymus. Įtraukite bet kokį įprastą atlyginimą už viršvalandžius, pastovias premijas, arbatpinigius ir komisinius. Neįtraukite tokių metinių premijų kaip tryliktas atlyginimas ar kt.

[TU-LT-Question-D_Q16b-5]
Koks yra Jūsų įprastinis atlyginimas per mėnesį, neatskaičius mokesčių? Prašome atsakyti kiek įmanoma tiksliau. Sakydami „neatskaičius mokesčių“, turime omenyje prieš sumokant mokesčius, socialinį draudimą ir kitus atskaitymus. Įtraukite bet kokį įprastą atlyginimą už viršvalandžius, pastovias premijas, arbatpinigius ir komisinius. Neįtraukite tokių metinių premijų kaip tryliktas atlyginimas ar kt.

[TU-LT-Question-D_Q16b-6]
Koks yra Jūsų įprastinis atlyginimas per metus, neatskaičius mokesčių? Prašome atsakyti kiek įmanoma tiksliau. Sakydami „neatskaičius mokesčių“, turime omenyje prieš sumokant mokesčius, socialinį draudimą ir kitus atskaitymus. Įtraukite bet kokį įprastą atlyginimą už viršvalandžius, pastovias premijas, arbatpinigius ir komisinius. Neįtraukite tokių metinių premijų kaip tryliktas atlyginimas ar kt.

[TU-LT-Question-D_Q16b-7]
Koks yra Jūsų įprastinis atlyginimas už atliktą darbą, neatskaičius mokesčių? Prašome atsakyti kiek įmanoma tiksliau. Sakydami „neatskaičius mokesčių“, turime omenyje prieš sumokant mokesčius, socialinį draudimą ir kitus atskaitymus. Įtraukite bet kokį įprastą atlyginimą už viršvalandžius, pastovias premijas, arbatpinigius ir komisinius. Neįtraukite tokių metinių premijų kaip tryliktas atlyginimas ar kt.

[TU-LT-Question-D_Q16b-8]
Koks yra Jūsų įprastinis atlyginimas, neatskaičius mokesčių? Prašome atsakyti kiek įmanoma tiksliau. Sakydami „neatskaičius mokesčių“, turime omenyje prieš sumokant mokesčius, socialinį draudimą ir kitus atskaitymus. Įtraukite bet kokį įprastą atlyginimą už viršvalandžius, pastovias premijas, arbatpinigius ir komisinius. Neįtraukite tokių metinių premijų kaip tryliktas atlyginimas ar kt.
Interviewer Instruction
Jeigu reikia, įveskite du skaičius po kablelio. Kaip skyrybos ženklą naudokite „,“ (pvz. 4,50).
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Maždaug [FTE] litai (-ų)
DK
RF

routing

[id = D_Q16b_1 ]
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE Goto D_D16c1

inference rule

[id = D_Q16b_2 | before]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per hour"
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per day"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per week"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per two weeks"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per month"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per year"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per piece"
ELSE ^PerHourDayEtc = ""
Group
[ id = D_D16c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c1]

inference rule

[id = D_D16c1_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b1 = "4"
Group
[ id = D_D16c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c2]

inference rule

[id = D_D16c2_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b2 = "30"
Group
[ id = D_E16b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E16b]

consistencyCheck

[id = D_E16b_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) < ^rule16b1) OR ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) > ^rule16b2) )
Įvestas atsakymas yra mažai tikėtinas. Patikslinkite atlyginimą arba pakeiskite atsakymą į D_Q16b klausimą arba vidutines darbo valandas (D_Q10).
Group
[ id = D_C16c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16c]

routing

[id = D_C16c_1 ]
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16c] Ar atsakytumėte į klausimą, jeigu atsakymai būtų suskirstyti į kategorijas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = D_Q16c_1 ]
IF (^D_Q16c = "1" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_C16d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16d]

routing

[id = D_C16d_1 ]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN Goto D_Q16d1
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN Goto D_Q16d2
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN Goto D_Q16d3
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN Goto D_Q16d4
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN Goto D_Q16d6
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "7" ) AND ( (^D_Q16b = "DK" ) OR (^D_Q16b = "RF" ) ) ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d1] Koks maždaug yra Jūsų atlyginimas per valandą, neatskaičius mokesčių?
Interviewer Instruction
Paduokite 19a kortelę apklausiamajam (-ajai). „Iki“ reikšmė nėra imtina.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mažiau nei 5 Lt
02 Nuo 5 Lt iki 8 Lt
03 Nuo 8 Lt iki 10 Lt
04 Nuo 10 Lt iki 15 Lt
05 Nuo 15 Lt iki 23 Lt
06 23 Lt arba daugiau
DK
RF

routing

[id = D_Q16d1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d2] Koks maždaug yra Jūsų atlyginimas per dieną, neatskaičius mokesčių?
Interviewer Instruction
Paduokite 19b kortelę apklausiamajam (-ajai). „Iki“ reikšmė nėra imtina.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mažiau nei 40 Lt
02 Nuo 40 Lt iki 60 Lt
03 Nuo 60 Lt iki 85 Lt
04 Nuo 85 Lt iki 120 Lt
05 Nuo 120 Lt iki 185 Lt
06 185 Lt ir daugiau
DK
RF

routing

[id = D_Q16d2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d3] Koks maždaug yra Jūsų atlyginimas per savaitę, neatskaičius mokesčių?
Interviewer Instruction
Paduokite 19c kortelę apklausiamajam (-ajai). „Iki“ reikšmė nėra imtina.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mažiau nei 185 Lt.
02 Nuo 185 Lt iki 300 Lt
03 Nuo 300 Lt iki 415 Lt
04 Nuo 415 Lt iki 600 Lt
05 Nuo 600 Lt iki 925 Lt
06 925 Lt ir daugiau
DK
RF

routing

[id = D_Q16d3_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d4 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d4] Koks maždaug yra Jūsų atlyginimas per dvi savaites, neatskaičius mokesčių?
Interviewer Instruction
Paduokite 19d kortelę apklausiamajam (-ajai). „Iki“ reikšmė nėra imtina.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mažiau nei 370 Lt
02 Nuo 370 Lt iki 600 Lt
03 Nuo 600 Lt iki 830 Lt
04 Nuo 830 Lt iki 1200 Lt
05 Nuo 1200 Lt iki 1850 Lt
06 1850 Lt ir daugiau
DK
RF

routing

[id = D_Q16d4_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d5 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d5] Koks maždaug yra Jūsų atlyginimas per mėnesį, neatskaičius mokesčių?
Interviewer Instruction
Paduokite 19e kortelę apklausiamajam (-ajai). „Iki“ reikšmė nėra imtina.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mažiau nei 800 Lt
02 Nuo 800 Lt iki 1300 Lt
03 Nuo 1300 Lt iki 1800 Lt
04 Nuo 1800 Lt iki 2600 Lt
05 Nuo 2600 Lt iki 4000 Lt
06 4000 Lt ir daugiau
DK
RF

routing

[id = D_Q16d5_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d6 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d6] Koks maždaug yra Jūsų atlyginimas per metus, neatskaičius mokesčių?
Interviewer Instruction
Paduokite 19f kortelę apklausiamajam (-ajai). „Iki“ reikšmė nėra imtina.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mažiau nei 9600 Lt
02 Nuo 9600 Lt iki 15600 Lt
03 Nuo 15600 Lt iki 21600 Lt
04 Nuo 21600 Lt iki 31200 Lt
05 Nuo 31200 Lt iki 48000 Lt
06 48000 Lt ir daugiau
DK
RF
Group
[ id = D_Q17a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17a] Ar, be įprastinio užmokesčio, gaunate kitų užmokesčių, susijusių su Jūsų darbu? Tai gali būti kasmetinės premijos, pvz., tryliktas atlyginimas ar kt.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = D_Q17a_1 ]
IF (^D_Q17a = "1" ) THEN Goto D_Q17b
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17b] Kokia suma susidarė iš tokių papildomų užmokesčių, kuriuos gavote per praėjusius metus? Pateikite užmokestį neatskaičius mokesčių.
Interviewer Instruction
Jeigu apklausiamasis (-oji) pradėjo dirbti šiais metais, paklauskite apie tikėtiną papildomą užmokestį.
Responses
[ Min = 1 | Max = 1000000 | layout = radioButton ]
00 Maždaug [FTE] litai (-ų)
DK
RF

routing

[id = D_Q17b_1 ]
IF (^D_Q17b = "DK" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE
IF (^D_Q17b = "RF" ) THEN Goto D_Q17c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17c] Ar atsakytumėte į klausimą, jeigu atsakymai būtų suskirstyti į kategorijas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = D_Q17c_1 ]
IF (^D_Q17c = "1" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17d | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17d] Kokia suma susidarė iš šių papildomų užmokesčių, kuriuos gavote per praėjusius metus? Pateikite užmokestį neatskaičius mokesčių. Ar tai buvo...
Interviewer Instruction
Perskaitykite apklausiamajam (-ajai) atsakymų variantus. „Iki“ reikšmė nėra imtina.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mažiau nei 1080 Lt
02 Nuo 1080 Lt iki 2160 Lt
03 2160 Lt ir daugiau
DK
RF

routing

[id = D_Q17d_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18a]
[TU-LT-Question-D_Q18a-1]
Kokios praėjusį mėnesį buvo Jūsų pajamos iš dabartinio verslo, atėmus visas verslo išlaidas, bet neatskaičius mokesčių, socialinio draudimo ir panašiai?

[TU-LT-Question-D_Q18a-2]
Kokios praėjusiais metais buvo Jūsų pajamos iš dabartinio verslo, atėmus visas verslo išlaidas, bet neatskaičius mokesčių, socialinio draudimo ir panašiai?
Interviewer Instruction
Jeigu pajamos buvo neigiamos, rašykite kodą 0. Šis atsakymas nebus tikrinamas.
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Maždaug [FTE] litai (-ų)
DK
RF

routing

[id = D_Q18a_1 ]
IF (^D_Q18a = "DK" ) THEN Goto D_C18c
ELSE
IF (^D_Q18a = "RF" ) THEN Goto D_Q18b
ELSE Goto D_END

inference rule

[id = D_Q18a_2 | before]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN ^YearMonth = "month"
ELSE ^YearMonth = "year"
Group
[ id = D_Q18b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18b] Ar atsakytumėte į klausimą, jeigu atsakymai būtų suskirstyti į kategorijas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = D_Q18b_1 ]
IF (^D_Q18b = "1" ) THEN Goto D_C18c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_C18c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C18c]

routing

[id = D_C18c_1 ]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN Goto D_Q18c1
ELSE Goto D_Q18c2
Group
[ id = D_Q18c1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c1] Kiek maždaug pajamų gavote praėjusį mėnesį?
Interviewer Instruction
Paduokite 19e kortelę apklausiamajam (-ajai). „Iki“ reikšmė nėra imtina.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mažiau nei 800 Lt
02 Nuo 800 Lt iki 1300 Lt
03 Nuo 1300 Lt iki 1800 Lt
04 Nuo 1800 Lt iki 2600 Lt
05 Nuo 2600 Lt iki 4000 Lt
06 4000 Lt ir daugiau
DK
RF

routing

[id = D_Q18c1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18c2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c2] Kiek maždaug pajamų gavote praėjusiais metais?
Interviewer Instruction
Paduokite 19f kortelę apklausiamajam (-ajai). „Iki“ reikšmė nėra imtina.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mažiau nei 9600 Lt
02 Nuo 9600 Lt iki 15600 Lt
03 Nuo 15600 Lt iki 21600 Lt
04 Nuo 21600 Lt iki 31200 Lt
05 Nuo 31200 Lt iki 48000 Lt
06 48000 Lt ir daugiau
DK
RF
Group
[ id = D_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_END]

routing

[id = D_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto F_START
Group
[ id = E_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_START]
Group
[ id = E_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_D01a]

inference rule

[id = E_D01a_1 | after]
IF (^C_Q08b = "1" ) THEN ^LastYearEarlier = "in the last 12 months"
ELSE
IF ( (^C_Q08c2 = "DK" ) OR (^C_Q08c2 = "RF" ) ) THEN ^LastYearEarlier = "before you last stopped working"
ELSE ^LastYearEarlier = "in " .^C_Q08c2
Group
[ id = E_R01a | response condition = All | layout = list ]
[E_R01a]
[TU-LT-Question-E_R01a-1]
Kiti klausimai bus apie Jūsų paskutinį darbą arba verslą. Tai darbas arba verslas, kuriuo užsiėmėte per pastaruosius 12 mėnesių.

[TU-LT-Question-E_R01a-2]
Kiti klausimai bus apie Jūsų paskutinį darbą arba verslą. Tai darbas arba verslas, kuriuo užsiėmėte, kol nenustojote dirbti.

[TU-LT-Question-E_R01a-3]
Kiti klausimai bus apie Jūsų paskutinį darbą arba verslą. Tai darbas ar verslas, kuriuo užsiėmėte ^C_Q08c2.
Interviewer Instruction
1. Jeigu apklausiamasis (-oji) dirbo tarpininkaujant laikino įdarbinimo agentūrai, reikėtų kalbėti apie įmonę arba organizaciją, kurioje jis arba ji iš tiesų atliko darbą. 2. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“ .
Help
Išoriniams konsultantams, įdarbintiems patarti įmonei ar organizacijai tam tikrais klausimais, reikėtų atsakyti paminint įmonę, kuri teikia konsultavimo paslaugas (įtraukiant ir apklausiamąjį (-ąją), jeigu jis (ji) buvo laisvai samdomas (-a) konsultantas (-ė)).
Group
[ id = E_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01a] Kokios buvo Jūsų pareigos?
Interviewer Instruction
1. Venkite tokių neaiškių pareigų pavadinimų kaip vadovas, tarnautojas ar ūkininkas. 2. Pavadinime turėtų atsispindėti apklausiamojo (-osios) svarbiausios pareigos. Pavyzdžiui, „finansininkas“ turėtų būti įvardintas kaip „sertifikuotas pramonės finansininkas“, „tarnautojas“ kaip „pardavimų vadybininkas“, „ūkininkas“ kaip „pieno produktus gaminantis ūkininkas“, o „vadovas“ kaip „regioninių pardavimų vadovas“.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01b] Kokios buvo Jūsų svarbiausios atsakomybės? Smulkiai apibūdinkite jas.
Interviewer Instruction
Apibūdinime turėtų atsispindėti apklausiamojo (-osios) svarbiausi darbai ir pareigos. Pavyzdžiui, produktų krovimas į lentynas, kainų ir mokesčių fiksavimas, sergančių gyvūnų priežiūra, sergančių žmonių priežiūra, dantų taisymas, tiltų statymas ir kelių tiesimas.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02a] Kokio tipo versle, pramonės ar paslaugų sferoje, dirbote? Smulkiai apibūdinkite.
Interviewer Instruction
1. Smulkiai apibūdinkite verslo, pramonės ar paslaugų sferą, kurioje dirbo apklausiamasis (-oji). 2. Pateikite tikslų pramonės šakos apibūdinimą, nurodydami tiek bendrą veiklos pobūdį, tiek tikslią darbdavio funkciją. Pavyzdžiui: vario kasimas, rašiklių gamyba, didmeninė prekyba maisto produktais, mažmeninė prekyba knygomis, kelių tiesimas, avalynės taisymo paslaugos.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Išoriniams konsultantams, įdarbintiems patarti įmonei ar organizacijai tam tikrais klausimais, reikėtų atsakyti paminint įmonę, kuri teikia konsultavimo paslaugas (įtraukiant ir apklausiamąjį (-ąją), jeigu jis (ji) buvo laisvai samdomas (-a) konsultantas (-ė)).
Group
[ id = E_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02b] Kokia buvo pagrindinė Jūsų įmonės ar organizacijos veikla? Smulkiai apibūdinkite.
Interviewer Instruction
Smulkiai apibūdinkite buvusios apklausiamojo (-osios) darbovietės gaminamus produktus arba teikiamas paslaugas.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Išoriniams konsultantams, įdarbintiems patarti įmonei ar organizacijai tam tikrais klausimais, reikėtų atsakyti paminint įmonę, kuri teikia konsultavimo paslaugas (įtraukiant ir apklausiamąjį (-ąją), jeigu jis (ji) buvo laisvai samdomas (-a) konsultantas (-ė)).
Group
[ id = E_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q03] Kokiame ekonomikos sektoriuje dirbote? Ar ...
Interviewer Instruction
1. Perskaitykite variantus apklausiamajam (-ajai). 2. Jeigu apklausiamasis (-oji) dirbo tarpininkaujant laikino įdarbinimo agentūrai, reikėtų kalbėti apie įmonę arba organizaciją, kurioje jis arba ji iš tiesų atliko darbą. 3. Privačios įmonės, kurių nuosavybė minimaliai priklauso valstybei, turėtų būti traktuojamos kaip priklausančios privačiam sektoriui.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Privatus sektorius (pavyzdžiui, uždaroji akcinė bendrovė)
02 Viešasis sektorius (pavyzdžiui, vietinė valdžia arba valstybinė mokykla)
03 Ne pelno siekianti organizacija (pavyzdžiui, labdaros fondas, profesinė asociacija ar religinė organizacija)
DK
RF
Help
1. Privačiam sektoriui priklauso visos įmonės ir organizacijos, kurios nėra valstybinės. 2. Valstybiniam sektoriui priklauso: visos nacionalinės, regioninės ir vietinės administravimo institucijos, taip pat visuomeninės paslaugos, kurias teikia valstybė arba kurios yra finansuojamos valstybės (įskaitant ir valstybines mokyklas, ligonines, universitetus, t. t.); valstybinės įmonės. 3. Ne pelno siekiančiam sektoriui priklauso visos organizacijos, kurios nėra valstybės remiamos ir kurių pagrindinis tikslas nėra gauti pelno. Tai gali būti labdaros organizacijos, dauguma nevalstybinių organizacijų ir t. t. 4. Išoriniams konsultantams, įdarbintiems patarti įmonei ar organizacijai tam tikrais klausimais, reikėtų atsakyti paminint įmonę, kuri teikia konsultavimo paslaugas (įtraukiant ir apklausiamąjį (-ąją), jeigu jis (ji) buvo laisvai samdomas (-a) konsultantas (-ė)).
Group
[ id = E_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q04] Ar tame darbe buvote samdomas darbuotojas, ar vertėtės individualia veikla?
Interviewer Instruction
Žmogus, dirbęs nuosavoje įmonėje, turėtų būti traktuojamas kaip besivertęs individualia veikla.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Samdomas darbuotojas
02 Besiverčiantis individualia veikla
DK
RF
Help
1. Sakydami „samdomas darbuotojas“, turime omenyje, jog iš darbdavio ar laikino įdarbinimo agentūros gaunate atlyginimą. 2. Besiverčiantys individualia veikla yra žmonės, turintys savo verslus, taip pat verslo partneriai arba laisvai samdomi darbuotojai. Individualia veikla besiverčiantis žmogus gali turėti savo darbuotojus, bet gali jų ir neturėti.

routing

[id = E_Q04_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q05b1
ELSE Goto E_Q05a1
Group
[ id = E_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05a1]
[TU-LT-Question-E_Q05a1-1]
Kalbame apie darbą, iš kurio išėjote per pastaruosius 12 mėnesių. Kokio amžiaus arba kuriais metais pradėjote dirbti savo buvusiam darbdaviui?

[TU-LT-Question-E_Q05a1-2]
Kalbame apie darbą, iš kurio išėjote prieš nustodamas (-a) dirbti. Kokio amžiaus arba kuriais metais pradėjote dirbti savo buvusiam darbdaviui?

[TU-LT-Question-E_Q05a1-3]
Kalbame apie darbą, iš kurio išėjote ^C_Q08c2. Kokio amžiaus arba kuriais metais pradėjote dirbti savo buvusiam darbdaviui?
Interviewer Instruction
Įveskite amžių ARBA metus.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Amžius [FTE]
DK
RF
Help
1. Jeigu apklausiamais (-oji) grįžo pas darbdavį dirbti po pertraukos, per kurią jis (ji) jam nedirbo, skaičiuoti reikėtų nuo sugrįžimo, išskyrus šiuos atvejus: * Kai žmogus laikinai nedirbo dėl atostogų, ligos, motinystės atostogų, mokslo atostogų ir t. t. * Kai žmogus buvo laikinai atleistas, tačiau gavo bent 50% atlyginimo iš savo darbdavio. Šiais dviem atvejais darbo pradžia reikėtų laikyti laikotarpio prieš pertrauką pradžią. 2. Jeigu apklausiamajam (-ajai) dirbant organizacijoje ši pakeitė savo veiklos pobūdį, pavyzdžiui, susijungė su kita organizacija arba buvo perorganizuota, apklausiamasis (-oji) turėtų nurodyti visą laikotarpį, kurį jis (ji) dirbo organizacijai ar daliai organizacijos kaip atskira įmonė ar organizacija.
[E_Q05a2]
Responses
[ Min = 1954 | Max = 2014 | layout = radioButton ]
00 Metai [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a2 = (^A_Q01a + ^E_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a1 = (^E_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05a1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05a2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Įvestas atsakymas yra mažai tikėtinas. Patikslinkite apklausiamojo (-osios) amžių arba metus, pateiktus prieš tai buvusiame klausime, arba pakeiskite gimimo metus (A_Q01a) arba metus, kuriais apklausiamasis (-oji) pradėjo dirbti prieš tai buvusiam darbdaviui (E_Q05a2) arba metus, kai jis (ji) išėjo iš paskutinės darbovietės (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C05b]

routing

[id = E_C05b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_C06
Group
[ id = E_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05b1]
[TU-LT-Question-E_Q05b1-1]
Kalbame apie verslą, kurį palikote per paskutinius 12 mėnesių. Kokio amžiaus arba kuriais metais pradėjote dirbti savo buvusiame versle?

[TU-LT-Question-E_Q05b1-2]
Kalbame apie verslą, kurį palikote prieš nustodamas (-a) dirbti. Kokio amžiaus arba kuriais metais pradėjote dirbti savo buvusiame versle?

[TU-LT-Question-E_Q05b1-3]
Kalbame apie verslą, kurį palikote ^C_Q08c2. Kokio amžiaus arba kuriais metais pradėjote dirbti savo buvusiame versle?
Interviewer Instruction
Įveskite amžių ARBA metus.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Amžius [FTE]
DK
RF
Help
1. Jeigu apklausiamasis (-oji) grįžo tęsti savo verslo po pertraukos, per kurią jis (ji) nevykdė veiklos, susijusios su verslu, reikėtų skaičiuoti nuo sugrįžimo, išskyrus tuos atvejus, kai žmogus laikinai nedirbo dėl atostogų, ligos, motinystės atostogų, mokslo atostogų ir t. t. 2. Jeigu nuo to laiko, kai apklausiamasis (-oji) vadovauja įmonei, ši pakeitė veiklos pobūdį, pavyzdžiui, susijungė su kita įmone arba buvo perorganizuota, apklausiamasis (-oji) turėtų nurodyti visą laikotarpį, kurį jis (ji) dirbo šioje įmonėje.
[E_Q05b2]
Responses
[ Min = 1954 | Max = 2014 | layout = radioButton ]
00 Metai [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b2 = (^A_Q01a + ^E_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b1 = (^E_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05b1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05b2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Įvestas atsakymas yra mažai tikėtinas. Patikslinkite apklausiamojo (-osios) amžių arba metus, pateiktus prieš tai buvusiame klausime, arba pakeiskite gimimo metus (A_Q01a) arba metus, kuriais apklausiamasis (-oji) pradėjo dirbti paskutiniame versle (E_Q05b2) arba metus, kai jis (ji) išėjo iš paskutinės darbovietės (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C06]

routing

[id = E_C06_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q07a
ELSE Goto E_Q06
Group
[ id = E_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q06] Kiek žmonių dirbo jūsų buvusioje darbovietėje? Ar tai buvo...
Interviewer Instruction
1. Perskaitykite variantus apklausiamajam (-ajai). 2. Šiame klausime turima omenyje geografinė vieta, kurioje daugiausia vyko darbas. 3. Jeigu apklausiamasis (-oji) dirbo laikinai įdarbinimo agentūrai, šiame klausime turima omenyje įmonė arba organizacija, kurioje jis (ji) iš tiesų dirbo.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 nuo 1 iki 10 žmonių
02 nuo 11 iki 50 žmonių
03 nuo 51 iki 250 žmonių
04 nuo 251 iki 1000 žmonių
05 daugiau nei 1000 žmonių
DK
RF
Help
Išoriniams konsultantams, įdarbintiems patarti įmonei ar organizacijai tam tikrais klausimais, reikėtų atsakyti paminint įmonę, kuri teikia konsultavimo paslaugas (įtraukiant ir apklausiamąjį (-ąją), jeigu jis (ji) buvo laisvai samdomas (-a) konsultantas (-ė)).

routing

[id = E_Q06_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q08LT
Group
[ id = E_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07a] Ar samdėte darbuotojus? Įskaičiuokite ir šeimos narius, kurie mokamai ar nemokamai dirbo šiame versle.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = E_Q07a_1 ]
IF (^E_Q07a = "1" ) THEN Goto E_Q07b
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07b] Kiek žmonių darbinote savo paskutinėje darbovietėje? Ar tai buvo...
Interviewer Instruction
1. Perskaitykite variantus apklausiamajam (-ajai). 2. Šiame klausime turima omenyje geografinė vieta, kurioje daugiausia vyko darbas.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 nuo 1 iki 10 žmonių
02 nuo 11 iki 50 žmonių
03 nuo 51 iki 250 žmonių
04 nuo 251 iki 1000 žmonių
05 daugiau nei 1000 žmonių
DK
RF

routing

[id = E_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q08LT | response condition = All | layout = list ]
[E_Q08LT] Pagal kokio tipo darbo sutartį dirbote? Ar tai buvo...
Interviewer Instruction
Perskaitykite variantus apklausiamajam (-ajai).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Neterminuota darbo sutartis
02 Terminuota darbo sutartis
03 Terminuota įdarbinimo agentūros sutartis
04 Mokymasis, profesinė praktika ar kitokie mokymai
05 Darbo sutarties nebuvo
06 Kita
DK
RF

routing

[id = E_Q08LT_1 ]
IF (^E_Q08LT = "6" ) THEN Goto E_S08
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_S08 | response condition = All | layout = list ]
[E_S08] Apibūdinkite, pagal kokią darbo sutartį dirbote?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q09] Kiek valandų per savaitę paprastai dirbote šiame darbe? Įtraukite tiek mokamus, tiek neapmokamus viršvalandžius, bet neįtraukite pietų ar kitų pertraukų.
Interviewer Instruction
1. Jeigu darbo valandos buvo nepastovios, paprašykite apklausiamojo (-osios), kad apskaičiuotų vidurkį. 2. Jeigu tai buvo profesinė praktika, tuomet laiko, praleisto mokymosi įstaigoje, nereikėtų įtraukti.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] valandas (-ų) per savaitę
DK
RF
Group
[ id = E_E09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_E09]

consistencyCheck

[id = E_E09_1 | Soft ]
IF (^E_Q09 > "80" )
Įvestas atsakymas yra mažai tikėtinas. Prašome patikslinti.
Group
[ id = E_C10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C10]

routing

[id = E_C10_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_END
ELSE Goto E_Q10
Group
[ id = E_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q10] Ar galite nurodyti priežastį, dėl kurios nebedirbate paskutinėje darbovietėje?
Interviewer Instruction
1. Paduokite 13 kortelę. 2. Jeigu matote, kad apklausiamajam (-ajai) sunkiai sekasi skaityti gautą kortelę, pats (pati) perskaitykite atsakymo variantus.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mane atleido
02 Buvo panaikintos pareigos arba išėjau pats (-i)
03 Tai buvo laikinas darbas, kuris baigėsi
04 Aš atsistatydinau
05 Atsisakiau darbo dėl sveikatos priežasčių
06 Anksčiau laiko išėjau į pensiją
07 Išėjau į pensiją (sulaukęs (-usi) pensinio amžiaus arba vėliau)
08 Išėjau iš darbo dėl šeimyninių įsipareigojimų ar vaiko globos
09 Išėjau iš darbo, kad galėčiau studijuoti
10 Išėjau dėl kitos priežasties
DK
RF
Group
[ id = E_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_END]

routing

[id = E_END_1 ]
IF (^C_D09 = "2" ) THEN Goto F_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = F_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_START]
Group
[ id = F_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a]

inference rule

[id = F_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoDid = "do"
ELSE ^DoDid = "did"
Group
[ id = F_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a2]

inference rule

[id = F_D01a2_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoiDid = "Do"
ELSE ^DoiDid = "Did"
Group
[ id = F_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01b]

inference rule

[id = F_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoesDid = "does"
ELSE ^DoesDid = "did"
Group
[ id = F_D01c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01c]

inference rule

[id = F_D01c_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^JobLastjob = "current job"
ELSE ^JobLastjob = "last job"
Group
[ id = F_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C01]

routing

[id = F_C01_1 ]
IF ( ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) OR ( (^E_Q04 = "2" ) AND (^E_Q07a = "2" ) ) ) THEN Goto F_N01b
ELSE Goto F_R01
Group
[ id = F_R01 | response condition = All | layout = list ]
[F_R01]
[TU-LT-Question-F_R01-1]
Dabar užduosiu keletą klausimų apie Jūsų dabartinio darbo pobūdį.

[TU-LT-Question-F_R01-2]
Dabar užduosiu keletą klausimų apie Jūsų paskutinio darbo pobūdį.
Interviewer Instruction
1. Paduokite 5 kortelę ir pasakykite, kad apklausiamasis (-oji) ją turėtų atsakinėdamas (-a) į kitus du klausimus. 2. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.
Group
[ id = F_Q01b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q01b_lead]
[TU-LT-Question-F_Q01b_lead-1]
Kiek laiko paprastai Jūsų dabartiniame darbe užima ...

[TU-LT-Question-F_Q01b_lead-2]
Kiek laiko paprastai Jūsų paskutiniame darbe užėmė ...
[F_Q01b] bendradarbiavimas ir pagalba kolegoms?
Interviewer Instruction
Jeigu apklausiamasis (-oji) neturi kolegų, atsakymas turėtų būti „nė kiek“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nė kiek
02 Ne daugiau ketvirtadalio laiko
03 Ne daugiau pusės laiko
04 Daugiau nei pusę laiko
05 Visą laiką
DK
RF
Group
[ id = F_N01b | response condition = All | layout = list ]
[F_N01b]
Interviewer Instruction
1. Paduokite 12 kortelę apklausiamajam (-ajai) ir pasakykite, kad ją turėtų, kol paprašysite grąžinti. 2. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.
Group
[ id = F_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q02a_lead]
[TU-LT-Question-F_Q02a_lead-1]
Ar dažnai Jūsų dabartiniame darbe reikia ...

[TU-LT-Question-F_Q02a_lead-2]
Ar dažnai Jūsų paskutiniame darbe reikėdavo ...
[F_Q02a] dalintis su darbu susijusia informacija su kolegomis?
Interviewer Instruction
Jeigu apklausiamasis (-oji) neturi kolegų, atsakymas turėtų būti „niekada“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[F_Q02b] duoti nurodymus, apmokyti ar mokyti žmones, individualiai arba grupėmis?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[F_Q02c] sakyti kalbas arba rengti pristatymus penkiems ar daugiau žmonių?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[F_Q02d] pardavinėti produktus ar paslaugas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[F_Q02e] patarti žmonėms?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = F_Q03a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q03a_lead]
[TU-LT-Question-F_Q03a_lead-1]
Ar dažnai Jūsų dabartiniame darbe reikia ...

[TU-LT-Question-F_Q03a_lead-2]
Ar dažnai Jūsų paskutiniame darbe reikėdavo ...
[F_Q03a] planuoti savo darbus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[F_Q03b] planuoti kitų darbus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[F_Q03c] planuoti savo laiką?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = F_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q04a_lead]
[TU-LT-Question-F_Q04a_lead-1]
Ar dažnai Jūsų dabartiniame darbe reikia ...

[TU-LT-Question-F_Q04a_lead-2]
Ar dažnai Jūsų paskutiniame darbe reikėdavo ...
[F_Q04a] įtikinėti arba įkalbinėti žmones?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[F_Q04b] derėtis su žmonėmis Jūsų įmonėje ar organizacijoje arba už jos ribų?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF

inference rule

[id = F_Q04a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^AreWere = "are"
ELSE ^AreWere = "were"
[id = F_Q04a_2 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TakeTook = "take"
ELSE ^TakeTook = "took"
Group
[ id = F_Q05a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q05a]
[TU-LT-Question-F_Q05a-1]
Kitas klausimas yra apie „problemų sprendimą“ Jūsų dabartiniame darbe. „Problemų sprendimas“ yra veiksmas, kurį atliekate, kai susiduriate su nauja ar sudėtinga situacija, kuri reikalauja pagalvoti, kaip elgtis toliau. Ar dažnai susiduriate su pakankamai paprastomis problemomis, kurias tinkamai išspręsti užtrunkante ne ilgiau kaip 5 minutes?

[TU-LT-Question-F_Q05a-2]
Kitas klausimas yra apie „problemų sprendimą“ Jūsų paskutiniame darbe. „Problemų sprendimas“ yra veiksmas, kurį atliekate, kai susiduriate su nauja arba sunkia situacija, kuri reikalauja pagalvoti, kaip elgtis toliau. Ar dažnai susidurdavote su pakankamai paprastomis problemomis, kurias tinkamai išspręsti užtrukdavote ne ilgiau kaip 5 minutes?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[F_Q05b]
[TU-LT-Question-F_Q05b-1]
Ar dažnai susiduriate su sudėtingesnėmis problemomis, kurias tinkamai išspręsti užtrunkate bent 30 minučių? Į 30 minučių įtraukiamas tik laikas, kai GALVOJATE apie sprendimą, bet ne jo įgyvendinimo trukmė.

[TU-LT-Question-F_Q05b-2]
Ar dažnai susidurdavote su sudėtingesnėmis problemomis, kurias tinkamai išspręsti užtrukdavote bent 30 minučių? Į 30 minučių įtraukiamas tik laikas, kai GALVODAVOTE apie sprendimą, bet ne jo įgyvendinimo trukmė.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = F_Q06b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q06b_lead]
[TU-LT-Question-F_Q06b_lead-1]
Ar dažnai Jūsų dabartiniame darbe reikia ...

[TU-LT-Question-F_Q06b_lead-2]
Ar dažnai Jūsų paskutiniame darbe reikėdavo ...
[F_Q06b] ilgą laiką dirbti fizinį darbą?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[F_Q06c] pasitelkti rankų ar pirštų įgūdžius ir tikslumą?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = F_N06c | response condition = All | layout = list ]
[F_N06c]
Interviewer Instruction
1. Paimkite 12 kortelę iš apklausiamojo (-osios). 2. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“ .
Group
[ id = F_C07 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C07]

routing

[id = F_C07_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto F_Q07a
ELSE Goto F_END
Group
[ id = F_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07a] Ar manote, kad turite įgūdžių, kurie Jums leistų atlikti sunkesnes užduotis nei tas, kurias atliekate dabartiniame darbe?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Help
Sakydami „sunkesnes užduotis“, turime omenyje užduotis ir pareigas, kurios reikalauja daugiau žinių ir įgūdžių, nei įprastos kasdienės apklausiamojo (-osios) užduotys dabartiniame darbe.
Group
[ id = F_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07b] Ar manote, kad Jums reikia papildomų mokymų, kad galėtumėte geriau atlikti savo dabartinius darbus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = F_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_END]

routing

[id = F_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto G_START
Group
[ id = G_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_START]
Group
[ id = G_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01a]

inference rule

[id = G_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertake"
ELSE ^UndertakeUndertook = "undertook"
Group
[ id = G_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01b]

inference rule

[id = G_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^IsWas = "is"
ELSE ^IsWas = "was"
Group
[ id = G_R01 | response condition = All | layout = list ]
[G_R01]
[TU-LT-Question-G_R01-1]
Kiti klausimai yra susiję su skaitymu Jūsų dabartinėje darbovietėje. Pateikite duomenis tik apie skaitymą, kuris yra Jūsų darbo dalis, o ne skaitymą laisvalaikiu. Įtraukite skaitymą kompiuterių ekranuose ar kitais elektroniniais prietaisais.

[TU-LT-Question-G_R01-2]
Kiti klausimai yra susije su skaitymu Jūsų buvusioje darbovietėje. Pateikite duomenis tik apie skaitymą, kuris buvo Jūsų darbo dalis, o ne skaitymą laisvalaikiu. Įtraukite skaitymą kompiuterių ekranuose ar kitais elektroniniais prietaisais.
Interviewer Instruction
1. Paduokite 12 kortelę ir pasakykite, kad apklausiamasis (-oji) ją turėtų, kol paprašysite grąžinti. 2. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.
Group
[ id = G_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01a_lead]
[TU-LT-Question-G_Q01a_lead-1]
Ar dažnai savo dabartinėje darbovietėje Jūs ...

[TU-LT-Question-G_Q01a_lead-2]
Ar dažnai savo paskutinėje darbovietėje Jūs ...
[G_Q01a]
[TU-LT-Question-G_Q01a-1]
skaitote nurodymus ar instrukcijas?

[TU-LT-Question-G_Q01a-2]
skaitydavote nurodymus ar instrukcijas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q01b]
[TU-LT-Question-G_Q01b-1]
skaitote laiškus, pastabas arba elektroninius laiškus?

[TU-LT-Question-G_Q01b-2]
skaitydavote laiškus, pastabas arba elektroninius laiškus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q01c]
[TU-LT-Question-G_Q01c-1]
skaitote straipsnius laikraščiuose, žurnaluose arba naujienlaiškiuose?

[TU-LT-Question-G_Q01c-2]
skaitydavote straipsnius laikraščiuose, žurnaluose arba naujienlaiškiuose?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q01d]
[TU-LT-Question-G_Q01d-1]
skaitote straipsnius profesiniuose žurnaluose arba mokslinėse publikacijose?

[TU-LT-Question-G_Q01d-2]
skaitydavote straipsnius profesiniuose žurnaluose arba mokslinėse publikacijose?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = G_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01e_lead]
[TU-LT-Question-G_Q01e_lead-1]
Ar dažnai savo dabartinėje darbovietėje Jūs ...

[TU-LT-Question-G_Q01e_lead-2]
Ar dažnai savo paskutinėje darbovietėje Jūs ...
[G_Q01e]
[TU-LT-Question-G_Q01e-1]
skaitote knygas?

[TU-LT-Question-G_Q01e-2]
skaitydavote knygas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q01f]
[TU-LT-Question-G_Q01f-1]
skaitote vartotojo vadovus arba žinynus?

[TU-LT-Question-G_Q01f-2]
skaitydavote vartotojo vadovus arba žinynus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q01g]
[TU-LT-Question-G_Q01g-1]
analizuojate sąskaitas, važtaraščius, bankų ataskaitas ar kitas finansines ataskaitas?

[TU-LT-Question-G_Q01g-2]
analizuodavote sąskaitas, važtaraščius, bankų ataskaitas ar kitas finansines ataskaitas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q01h]
[TU-LT-Question-G_Q01h-1]
nagrinėjate diagramas, žemėlapius ar schemas?

[TU-LT-Question-G_Q01h-2]
nagrinėdavote diagramas, žemėlapius ar schemas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = G_R02 | response condition = All | layout = list ]
[G_R02]
[TU-LT-Question-G_R02-1]
Kiti klausimai yra susiję su rašymu Jūsų dabartinėje darbovietėje. Įtraukite bet kokį rašymą kompiuteriu ar kitais elektroniniais prietaisais.

[TU-LT-Question-G_R02-2]
Kiti klausimai yra susiję su rašymu Jūsų paskutinėje darbovietėje. Įtraukite bet kokį rašymą kompiuteriu ar kitais elektroniniais prietaisais.
Interviewer Instruction
Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.
Group
[ id = G_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q02a_lead]
[TU-LT-Question-G_Q02a_lead-1]
Ar dažnai savo dabartinėje darbovietėje Jūs ...

[TU-LT-Question-G_Q02a_lead-2]
Ar dažnai savo paskutinėje darbovietėje Jūs ...
[G_Q02a]
[TU-LT-Question-G_Q02a-1]
rašote laiškus, pastabas ar elektroninius laiškus?

[TU-LT-Question-G_Q02a-2]
rašydavote laiškus, pastabas ar elektroninius laiškus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q02b]
[TU-LT-Question-G_Q02b-1]
rašote straipsnius laikraščiams, žurnalams arba naujienlaiškiams?

[TU-LT-Question-G_Q02b-2]
rašydavote straipsnius laikraščiams, žurnalams arba naujienlaiškiams?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q02c]
[TU-LT-Question-G_Q02c-1]
rašote ataskaitas?

[TU-LT-Question-G_Q02c-2]
rašydavote ataskaitas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q02d]
[TU-LT-Question-G_Q02d-1]
pildote formas?

[TU-LT-Question-G_Q02d-2]
pildydavote formas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = G_R03 | response condition = All | layout = list ]
[G_R03]
[TU-LT-Question-G_R03-1]
Kiti klausimai yra susiję su užduotimis Jūsų dabartinėje darbovietėje, kurios yra susijusios su skaičiais, kiekiais, skaitine informacija, statistika arba matematika.

[TU-LT-Question-G_R03-2]
Kiti klausimai yra susiję su užduotimis Jūsų paskutinėje darbovietėje, kurios būdavo susijusios su skaičiais, kiekiais, skaitine informacija, statistika arba matematika.
Interviewer Instruction
Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.
Group
[ id = G_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03b_lead]
[TU-LT-Question-G_Q03b_lead-1]
Ar dažnai savo dabartinėje darbovietėje Jūs ...

[TU-LT-Question-G_Q03b_lead-2]
Ar dažnai savo paskutinėje darbovietėje Jūs ...
[G_Q03b]
[TU-LT-Question-G_Q03b-1]
skaičiuojate kainas, kaštus arba biudžetus?

[TU-LT-Question-G_Q03b-2]
skaičiuodavote kainas, kaštus arba biudžetus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q03c]
[TU-LT-Question-G_Q03c-1]
naudojate arba skaičiuojate paprastąsias trumpenas, dešimtaines trupmenas arba procentus?

[TU-LT-Question-G_Q03c-2]
naudodavote arba skaičiuodavote paprastąsias trumpenas, dešimtaines trupmenas arba procentus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q03d]
[TU-LT-Question-G_Q03d-1]
naudojatės skaičiuotuvu - nesvarbu, nešiojamu ar kompiuteriniu?

[TU-LT-Question-G_Q03d-2]
naudodavotės skaičiuotuvu - nesvarbu, nešiojamu ar kompiuteriniu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = G_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03f_lead]
[TU-LT-Question-G_Q03f_lead-1]
Ar dažnai savo dabartinėje darbovietėje Jūs...

[TU-LT-Question-G_Q03f_lead-2]
Ar dažnai savo paskutinėje darbovietėje Jūs ...
[G_Q03f]
[TU-LT-Question-G_Q03f-1]
ruošiate diagramas, grafikus ar lenteles?

[TU-LT-Question-G_Q03f-2]
ruošdavote diagramas, grafikus ar lenteles?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q03g]
[TU-LT-Question-G_Q03g-1]
atliekate paprastus skaičiavimus arba naudojatės formulėmis?

[TU-LT-Question-G_Q03g-2]
atlikdavote paprastus skaičiavimus arba naudodavotės formulėmis?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Help
Sakydami „atliekate paprastus skaičiavimus arba naudojatės formulėmis“, turime omenyje matematikos taisykles, kurios padeda surasti nežinomą skaičių ar kiekį, pavyzdžiui, taisyklė, kaip apskaičiuoti vietovės plotą žinant ilgį ir plotį, arba nustatyti, kiek laiko užtruks nukeliauti tam tikrą atstumą, sumažinus greitį.
[G_Q03h]
[TU-LT-Question-G_Q03h-1]
naudojatės aukštąja matematika arba statistika, pavyzdžiui, atliekate sudėtingesnius skaičiavimus, trigonometrinius skaičiavimus arba naudojatės regresijos modeliais?

[TU-LT-Question-G_Q03h-2]
naudodavotės aukštąja matematika arba statistika, pavyzdžiui, atlikdavote sudėtingesnius skaičiavimus, trigonometrinius skaičiavimus arba naudodavotės regresijos modeliais?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = G_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q04]
[TU-LT-Question-G_Q04-1]
Ar dabartinėje darbovietėje naudojatės kompiuteriu?

[TU-LT-Question-G_Q04-2]
Ar paskutinėje darbovietėje naudodavotės kompiuteriu?
Interviewer Instruction
Tai gali būti mobilieji telefonai ir kiti nešiojamieji elektroniniai prietaisai, naudojami prisijungti prie interneto, elektroniniam paštui tikrinti ir t. t.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Help
Sakydami „kompiuteriu“, turime omenyje pagrindinės įrangos komplektą, stalinį arba nešiojamąjį kompiuterį, arba bet kokį kitą prietaisą, skirtą elektroniniams laiškams siųsti, duomenims ar tekstui apdoroti arba informacijai internete ieškoti.

routing

[id = G_Q04_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto G_R05
ELSE Goto G_END
Group
[ id = G_R05 | response condition = All | layout = list ]
[G_R05]
[TU-LT-Question-G_R05-1]
Kiti klausimai yra susiję su naudojimusi kompiuteriu arba internetu Jūsų dabartinėje darbovietėje. Klausimuose nekalbama apie naudojimąsi kompiuteriu ar internetu prieš tai dirbtuose darbuose.

[TU-LT-Question-G_R05-2]
Kiti klausimai yra susiję su naudojimusi kompiuteriu arba internetu Jūsų paskutinėje darbovietėje. Klausimuose nekalbama apie naudojimąsi kompiuteriu ar internetu prieš tai dirbtuose darbuose.
Interviewer Instruction
Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.
Group
[ id = G_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05a_lead]
[TU-LT-Question-G_Q05a_lead-1]
Ar dažnai savo dabartinėje darbovietėje Jūs ...

[TU-LT-Question-G_Q05a_lead-2]
Ar dažnai savo paskutinėje darbovietėje Jūs ...
[G_Q05a]
[TU-LT-Question-G_Q05a-1]
naudojatės elektroniniu paštu?

[TU-LT-Question-G_Q05a-2]
naudodavotės elektroniniu paštu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q05c]
[TU-LT-Question-G_Q05c-1]
naudojatės internetu, kad geriau suprastumėte įvairius dalykus, susijusius su jūsų darbu?

[TU-LT-Question-G_Q05c-2]
naudodavotės internetu, kad geriau suprastumėte įvairius dalykus, susijusius su jūsų darbu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q05d]
[TU-LT-Question-G_Q05d-1]
atliekate pavedimus internetu, pavyzdžiui, perkate arba parduodate produktus ar paslaugas, arba naudojatės elektronine bankininkyste?

[TU-LT-Question-G_Q05d-2]
atlikdavote pavedimus internetu, pavyzdžiui, pirkdavote arba parduodavote produktus ar paslaugas, arba naudodavotės elektronine bankinikyste?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = G_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05e_lead]
[TU-LT-Question-G_Q05e_lead-1]
Ar dažnai savo dabartinėje darbovietėje Jūs ...

[TU-LT-Question-G_Q05e_lead-2]
Ar dažnai savo paskutinėje darbovietėje Jūs ...
[G_Q05e]
[TU-LT-Question-G_Q05e-1]
naudojatės skaičiuoklių programomis, pavyzdžiui, „Excel“?

[TU-LT-Question-G_Q05e-2]
naudodavotės skaičiuoklių programomis, pavyzdžiui, „Excel“?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q05f]
[TU-LT-Question-G_Q05f-1]
naudojatės tekstų rašykle, pavyzdžiui, „Word“?

[TU-LT-Question-G_Q05f-2]
naudodavotės tekstų rašykle, pavyzdžiui, „Word“?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q05g]
[TU-LT-Question-G_Q05g-1]
naudojatės programavimo kalba kompiuteriniams kodams programuoti ar rašyti?

[TU-LT-Question-G_Q05g-2]
naudodavotės programavimo kalba kompiuteriniams kodams programuoti ar rašyti?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[G_Q05h]
[TU-LT-Question-G_Q05h-1]
dalyvaujate diskusijose internetu gyvai, pavyzdžiui, tiesioginėse konferencijose arba pokalbiuose?

[TU-LT-Question-G_Q05h-2]
dalyvaudavote diskusijose internetu gyvai, pavyzdžiui, tiesioginėse konferencijose arba pokalbiuose?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = G_N05h | response condition = All | layout = list ]
[G_N05h]
Interviewer Instruction
1. Paimkite 12 kortelę iš apklausiamojo (-osios). 2. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.
Group
[ id = G_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q06]
[TU-LT-Question-G_Q06-1]
Koks kompiuterinio raštingumo lygmuo Jums reikalingas atliekant darbus dabartinėje darbovietėje?

[TU-LT-Question-G_Q06-2]
Kokio kompiuterinio raštingumo lygmens Jums reikėjo atliekant darbus paskutinėje darbovietėje?
Interviewer Instruction
Paduokite 15 kortelę.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 PRADEDANČIOJO, pavyzdžiui, kompiuteris naudojamas paprastoms operacijoms: duomenų įvedimui, elektroninio pašto siuntimui ir gavimui, ir panašiai, atlikti.
02 PAŽENGUSIO, pavyzdžiui, reikia išmanyti tekstų rašykles, skaičiuokles arba duomenų bazių valdymą.
03 ĮGUDUSIO, pavyzdžiui, reikia kurti kompiuterines programas arba tobulinti kompiuterinius žaidimus, programuoti naudojant tokias kalbas kaip java, sql, php arba perl, arba prižiūrėti kompiuterių tinklą.
DK
RF
Group
[ id = G_D07a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07a]

inference rule

[id = G_D07a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^HaveHad = "have"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^HaveHad = "had"
Group
[ id = G_D07b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07b]

inference rule

[id = G_D07b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^NeedNeeded = "need"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^NeedNeeded = "needed"
Group
[ id = G_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q07]
[TU-LT-Question-G_Q07-1]
Kaip manote, ar turite reikalingų kompiuterinių įgūdžių dabartiniam darbui atlikti?

[TU-LT-Question-G_Q07-2]
Kaip manote, ar turėjote reikalingų kompiuterinių įgūdžių dabams paskutinėje darbovietėje atlikti?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = G_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q08] Ar kompiuterinių įgūdžių stygius atsiliepė Jūsų galimybėms gauti darbą, būti paaukštintam arba gauti didesnę algą?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = G_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_END]

routing

[id = G_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto H_START
Group
[ id = H_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_START]
Group
[ id = H_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_D01a]

inference rule

[id = H_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^Ineverydaylife = "Outside your work"
ELSE ^Ineverydaylife = "In everyday life"
Group
[ id = H_R01 | response condition = All | layout = list ]
[H_R01]
[TU-LT-Question-H_R01-1]
Iki dabar kalbėjome apie Jūsų užduotis darbe. Dabar norėčiau pakalbėti apie Jūsų skaitymą ne darbo metu. Įtraukite bet kokį skaitymą kompiuterio ekrane ar kitais elektroniniais prietaisais.

[TU-LT-Question-H_R01-2]
Iki dabar kalbėjome apie Jūsų užduotis darbe. Dabar norėčiau pakalbėti apie Jūsų skaitymą ne darbo metu, taip pat skaitymą, susijusį su studijomis. Įtraukite bet kokį skaitymą kompiuterio ekrane ar kitais elektroniniais prietaisais.

[TU-LT-Question-H_R01-3]
Iki dabar kalbėjome apie Jūsų užduotis paskutinėje darbovietėje. Dabar norėčiau pakalbėti apie Jūsų skaitymą kasdieniame gyvenime. Neįtraukite skaitymo, susijusio su Jūsų paskutiniąja darboviete. Įtraukite bet kokį skaitymą kompiuterio ekrane ar kitais elektroniniais prietaisais.

[TU-LT-Question-H_R01-4]
Iki dabar kalbėjome apie Jūsų užduotis paskutinėje darbovietėje. Dabar norėčiau pakalbėti apie Jūsų skaitymą kasdieniame gyvenime. Neįtraukite skaitymo, susijusio su Jūsų paskutiniąja darboviete, tačiau įtraukite skaitymą, susijusį su studijomis. Įtraukite bet kokį skaitymą kompiuterio ekrane ar kitais elektroniniais prietaisais.

[TU-LT-Question-H_R01-5]
Norėčiau pakalbėti apie skaitymą Jūsų kasdieniame gyvenime. Įtraukite bet kokį skaitymą kompiuterio ekrane ar kitais elektroniniais prietaisais.
Interviewer Instruction
1. Paduokite 12 kortelę apklausiamajam (-ajai) ir pasakykite, kad ją turėtų, kol paprašysite grąžinti. 2. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.

inference rule

[id = H_R01_1 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities at work."
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities in your last job."
ELSE ^TalkedAboutWork = " "
[id = H_R01_2 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work, including any reading you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job, but include any reading you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayReading = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01a_lead]
[TU-LT-Question-H_Q01a_lead-1]
Kaip dažnai ne darbo metu Jūs...

[TU-LT-Question-H_Q01a_lead-2]
Kaip dažnai kasdieniame gyvenime Jūs...
[H_Q01a] skaitote nurodymus ar instrukcijas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q01b] skaitote laiškus, pastabas, elektroninius laiškus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q01c] skaitote straipsnius laikraščiuose, žurnaluose arba naujienlaiškiuose?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q01d] skaitote straipsnius profesiniuose žurnaluose ar mokslinėse publikacijose?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = H_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01e_lead]
[TU-LT-Question-H_Q01e_lead-1]
Ar dažnai ne darbo metu Jūs...

[TU-LT-Question-H_Q01e_lead-2]
Ar dažnai kasdieniame gyvenime Jūs...
[H_Q01e] skaitote knygas, grožinę arba negrožinę literatūrą?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q01f] skaitote vartotojo vadovus arba žinynus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q01g] analizuojate sąskaitas, važtaraščius, bankų ataskaitas ar kitas finansines ataskaitas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q01h] nagrinėjate diagramas, žemėlapius ar schemas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = H_R02 | response condition = All | layout = list ]
[H_R02]
[TU-LT-Question-H_R02-1]
Kiti klausimai yra susiję su rašymu, nesusijusiu su darbu. Įtraukite bet kokį rašymą kompiuteriais ar kitais elektroniniais prietaisais.

[TU-LT-Question-H_R02-2]
Kiti klausimai yra susiję su rašymu ne darbo metu, įskaitant rašymą susijusį su studijomis. Įtraukite bet kokį rašymą kompiuteriais ar kitais elektroniniais prietaisais.

[TU-LT-Question-H_R02-3]
Kiti klausimai yra susiję su rašymu kasdieniame gyvenime. Neįtraukite rašymo, kuris susijęs su Jūsų buvusia darboviete. Įtraukite bet kokį rašymą kompiuteriais ar kitais elektroniniais prietaisais.

[TU-LT-Question-H_R02-4]
Kiti klausimai yra susiję su rašymu kasdieniame gyvenime. Neįtraukite rašymo, kuris susijęs su Jūsų buvusia darboviete, tačiau įtraukite rašymą, susijusį su studijomis. Įtraukite bet kokį rašymą kompiuteriais ar kitais elektroniniais prietaisais.

[TU-LT-Question-H_R02-5]
Kiti klausimai yra susiję su rašymu kasdieniame gyvenime, įskaitant rašymą, susijusį su studijomis. Įtraukite bet kokį rašymą kompiuteriais ar kitais elektroniniais prietaisais.

[TU-LT-Question-H_R02-6]
Kiti klausimai yra susiję su rašymu kasdieniame gyvenime. Įtraukite bet kokį rašymą kompiuteriu ar kitu elektroniniu prietaisu.
Interviewer Instruction
Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.

inference rule

[id = H_R02_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work, including any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job, but include any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "that you do in everyday life, including any writing you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayWriting = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q02a_lead]
[TU-LT-Question-H_Q02a_lead-1]
Ar dažnai ne darbo metu Jūs...

[TU-LT-Question-H_Q02a_lead-2]
Ar dažnai kasdieniame gyvenime Jūs...
[H_Q02a] rašote laiškus, pastabas, elektroninius laiškus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q02b] rašote straipsnius laikraščiuose, žurnaluose arba naujienlaiškiuose?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q02c] rašote ataskaitas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q02d] pildote formas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = H_R03 | response condition = All | layout = list ]
[H_R03]
[TU-LT-Question-H_R03-1]
Kiti klausimai yra susiję su Jūsų užduotimis ne darbo metu, kurios susijusios su skaičiais, kiekiais, skaitine informacija, statistika arba matematika.

[TU-LT-Question-H_R03-2]
Kiti klausimai yra susiję su Jūsų užduotimis ne darbo metu, kurios susijusios su skaičiais, kiekiais, skaitine informacija, statistika arba matematika, įskaitant užduotis, susijusias su Jūsų studijomis.

[TU-LT-Question-H_R03-3]
Kiti klausimai yra susiję su Jūsų užduotimis kasdieniame gyvenime, kurios susijusios su skaičiais, kiekiais, skaitine informacija, statistika arba matematika. Neįtraukite užduočių, susijusių su Jūsų paskutine darboviete.

[TU-LT-Question-H_R03-4]
Kiti klausimai yra susiję su Jūsų užduotimis kasdieniame gyvenime, kurios susijusios su skaičiais, kiekiais, skaitine informacija, statistika arba matematika. Neįtraukite užduočių, susijusių su Jūsų paskutine darboviete, tačiau įtraukite užduotis, susijusias su studijomis.

[TU-LT-Question-H_R03-5]
Kiti klausimai yra susiję su Jūsų užduotimis kasdieniame gyvenime, kurios susijusios su skaičiais, kiekiais, skaitine informacija, statistika arba matematika. Įtraukite užduotis, susijusias su Jūsų studijomis.

[TU-LT-Question-H_R03-6]
Kiti klausimai yra susiję su Jūsų užduotimis kasdieniame gyvenime, kurios susijusios su skaičiais, kiekiais, skaitine informacija, statistika arba matematika.
Interviewer Instruction
Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.

inference rule

[id = H_R03_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
Group
[ id = H_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03b_lead]
[TU-LT-Question-H_Q03b_lead-1]
Ar dažnai ne darbo metu Jūs...

[TU-LT-Question-H_Q03b_lead-2]
Ar dažnai kasdieniame gyvenime Jūs...
[H_Q03b] skaičiuojate kainas, kaštus arba biudžetus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q03c] naudojatės arba skaičiuojate paprastąsias trupmenas, dešimtaines trupmenas arba procentus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q03d] naudojatės skaičiuotuvu - nesvarbu, nešiojamu ar kompiuteriniu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = H_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03f_lead]
[TU-LT-Question-H_Q03f_lead-1]
Ar dažnai ne darbo metu Jūs...

[TU-LT-Question-H_Q03f_lead-2]
Ar dažnai kasdieniame gyvenime Jūs...
[H_Q03f] ruošiate diagramas, grafikus ar lenteles?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q03g] atliekate paprastus skaičiavimus arba naudojatės formulėmis?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Help
Sakydami „atliekate paprastus skaičiavimus arba naudojatės formulėmis“, turime omenyje matematikos taisykles, kurios padeda surasti nežinomą skaičių ar kiekį, pavyzdžiui, taisyklė, kaip apskaičiuoti vietovės plotą žinant ilgį ir plotį, arba nustatant, kiek laiko užtruks nukeliauti tam tikrą atstumą, sumažinus greitį.
[H_Q03h] naudojatės aukštąja matematika arba statistika, pavyzdžiu, atliekate sudėtingesnius skaičiavimus, trigonometrinius skaičiavimus arba naudojatės regresijos modeliais?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = H_C04a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_C04a]

routing

[id = H_C04a_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_Q04a
Group
[ id = H_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04a] Ar kada nors esate naudojęsis (-usis) kompiuteriu?
Interviewer Instruction
Tai gali būti mobilieji telefonai ir kiti nešiojamieji elektroniniai prietaisai, naudojami prisijungti prie interneto, elektroniniam paštui tikrinti ir t. t.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Help
Sakydami „kompiuteriu“, turime omenyje pagrindinės įrangos komplektą, stalinį arba nešiojamąjį kompiuterį, arba bet kokį kitą prietaisą, skirtą elektroniniams laiškams siųsti, duomenims ar tekstui apdoroti arba informacijai internete ieškoti.

routing

[id = H_Q04a_1 ]
IF (^H_Q04a = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_END
Group
[ id = H_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04b]
[TU-LT-Question-H_Q04b-1]
Ar dabar naudojatės kompiuteriu kasdieniame gyvenime, ne darbo metu?

[TU-LT-Question-H_Q04b-2]
Ar dabar naudojatės kompiuteriu kasdieniame gyvenime?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = H_Q04b_1 ]
IF (^H_Q04b = "1" ) THEN Goto H_R05
ELSE Goto H_END

inference rule

[id = H_Q04b_2 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^OutsideWork = "outside work"
ELSE ^OutsideWork = " "
Group
[ id = H_R05 | response condition = All | layout = list ]
[H_R05]
[TU-LT-Question-H_R05-1]
Kiti klausimai yra susiję su naudojimusi kompiuteriu ar internetu ne darbo metu: namuose arba kitose vietose, siūlančiose interneto paslaugas, pavyzdžiui, interneto kavinėse arba bibliotekose.

[TU-LT-Question-H_R05-2]
Kiti klausimai yra susiję su naudojimusi kompiuteriu ar internetu ne darbo metu, įtraukiant veiklą, susijusią su Jūsų studijomis: namuose arba kitose vietose, siūlančiose interneto paslaugas, pavyzdžiui, interneto kavinėse arba bibliotekose.

[TU-LT-Question-H_R05-3]
Kiti klausimai yra susiję su naudojimusi kompiuteriu ar internetu kasdieniame gyvenime: namuose arba kitose vietose, siūlančiose interneto paslaugas, pavyzdžiui, interneto kavinėse arba bibliotekose. Neįtraukite veiklos, susijusios su Jūsų paskutine darboviete.

[TU-LT-Question-H_R05-4]
Kiti klausimai yra susiję su naudojimusi kompiuteriu ar internetu kasdieniame gyvenime: namuose arba kitose vietose, siūlančiose interneto paslaugas, pavyzdžiui, interneto kavinėse arba bibliotekose. Neįtraukite veiklos, susijusios su Jūsų paskutine darboviete, tačiau įtraukite veiklą, susijusią su studijomis.

[TU-LT-Question-H_R05-5]
Kiti klausimai yra susiję su naudojimusi kompiuteriu ar internetu kasdieniame gyvenime, įtraukiant veiklą, susijusią su Jūsų studijomis: namuose arba kitose vietose, siūlančiose interneto paslaugas, pavyzdžiui, interneto kavinėse arba bibliotekose.

[TU-LT-Question-H_R05-6]
Kiti klausimai yra susiję su naudojimusi kompiuteriu ar internetu kasdieniame gyvenime: namuose arba kitose vietose, siūlančiose interneto paslaugas, pavyzdžiui, interneto kavinėse arba bibliotekose.
Interviewer Instruction
Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.

inference rule

[id = H_R05_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayComputers = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05a_lead]
[TU-LT-Question-H_Q05a_lead-1]
Ar dažnai ne darbo metu Jūs...

[TU-LT-Question-H_Q05a_lead-2]
Ar dažnai kasdieniame gyvenime Jūs...
[H_Q05a] naudojatės elektroniniu paštu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q05c] naudojatės internetu, kad geriau suprastumėte įvairius dalykus, susijusius, pavyzdžiui, su sveikata, ligomis, finansais ar aplinka?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q05d] atliekate pavedimus internetu, pavyzdžiui, perkate arba parduodate produktus arba paslaugas, arba naudojatės elektronine bankininkyste?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = H_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05e_lead]
[TU-LT-Question-H_Q05e_lead-1]
Ar dažnai ne darbo metu Jūs...

[TU-LT-Question-H_Q05e_lead-2]
Ar dažnai kasdieniame gyvenime Jūs...
[H_Q05e] naudojatės skaičiuoklių programomis, pavyzdžiui, „Excel“?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q05f] naudojatės tekstų rengykle, pavyzdžiui, „Word“?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q05g] naudojatės programavimo kalba kompiuteriniams kodams programuoti ar rašyti?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
[H_Q05h] dalyvaujate diskusijose internetu realiu laiku, pavyzdžiui, tiesioginėse konferencijose arba pokalbiuose?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent vieną kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = H_N05h | response condition = All | layout = list ]
[H_N05h]
Interviewer Instruction
1. Paimkite 12 kortelę iš apklausiamojo (-osios). 2. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.
Group
[ id = H_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_END]

routing

[id = H_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto I_START
Group
[ id = I_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_START]
Group
[ id = I_R01 | response condition = All | layout = list ]
[I_R01]
Interviewer Instruction
1. Paduokite 10 kortelę apklausiamajam (-ajai) ir pasakykite, kad ją turėtų, kol paprašysite grąžinti. 2. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.
Group
[ id = I_Q04b | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04b_lead] Dabar norėčiau paklausti, kaip susidorojate su sunkumais ir užduotimis, su kuriomis Jums tenka susidurti. Ar Jums tinka šie teiginiai?
[I_Q04b] Kai išgirstu ar perskaitau naujas idėjas, bandau susieti jas su kasdienėmis situacijomis, kuriose jos gali tikti.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Visiškai ne
02 Šiek tiek
03 Iš dalies
04 Pakankamai
05 Visiškai taip
DK
RF
[I_Q04d] Man patinka mokytis naujų dalykų
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Visiškai ne
02 Šiek tiek
03 Iš dalies
04 Pakankamai
05 Visiškai taip
DK
RF
[I_Q04h] Kai sužinau ką nors naujo, bandau tai susieti su tuo, ką jau žinau
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Visiškai ne
02 Šiek tiek
03 Iš dalies
04 Pakankamai
05 Visiškai taip
DK
RF
Group
[ id = I_Q04j | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04j_lead] Ar Jums tinka šie teiginiai?
[I_Q04j] Man patinka įsigilinti į sudėtingus dalykus
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Visiškai ne
02 Šiek tiek
03 Iš dalies
04 Pakankamai
05 Visiškai taip
DK
RF
[I_Q04l] Man patinka išsiaiškinti, kaip skirtingos idėjos yra susijusios tarpusavyje
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Visiškai ne
02 Šiek tiek
03 Iš dalies
04 Pakankamai
05 Visiškai taip
DK
RF
[I_Q04m] Jeigu kažko nesuprantu, ieškau papildomos informacijos, kad išsiaiškinčiau
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Visiškai ne
02 Šiek tiek
03 Iš dalies
04 Pakankamai
05 Visiškai taip
DK
RF
Group
[ id = I_N04m | response condition = All | layout = list ]
[I_N04m]
Interviewer Instruction
1. Paimkite 10 kortelę iš apklausiamojo (-osios) ir paduokite 12 kortelę. 2. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.
Group
[ id = I_Q05f | response condition = All | layout = list ]
[I_Q05f] Ar per paskutinius 12 mėnesių dirbote savanoriu, įskaitant nemokamą darbą labdarai, politinei partijai, prekybos organizacijai ar kitai ne pelno siekiančiai organizacijai? Jei taip, kaip dažnai tai darėte?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Mažiau nei kartą per mėnesį
03 Mažiau nei kartą per savaitę, bet bent kartą per mėnesį
04 Bent kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną
05 Kiekvieną dieną
DK
RF
Group
[ id = I_N05h | response condition = All | layout = list ]
[I_N05h]
Interviewer Instruction
1. Paimkite 12 kortelę iš apklausiamojo (-osios) ir paduokite 16 kortelę. Pasakykite apklausiamajam (-ajai), kad turėtų ją, kol paprašysite grąžinti. 2. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.
Group
[ id = I_Q06a | response condition = All | layout = table ]
[I_Q06a_lead] Kiek Jūs sutinkate ar nesutinkate su šiais teiginiais?
[I_Q06a] Tokie žmonės kaip aš neturi nuomonės apie valdžios veiklą.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Visiškai sutinku
02 Sutinku
03 Nei sutinku, nei nesutinku
04 Nesutinku
05 Visiškai nesutinku
DK
RF
[I_Q07a] Yra tik keli žmonės, kuriais galima visiškai pasitikėti
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Visiškai sutinku
02 Sutinku
03 Nei sutinku, nei nesutinku
04 Nesutinku
05 Visiškai nesutinku
DK
RF
[I_Q07b] Jeigu nebūsi atsargus, kiti žmonės tavimi pasinaudos
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Visiškai sutinku
02 Sutinku
03 Nei sutinku, nei nesutinku
04 Nesutinku
05 Visiškai nesutinku
DK
RF
Group
[ id = I_N07d | response condition = All | layout = list ]
[I_N07d]
Interviewer Instruction
1. Paimkite 16 kortelę iš apklausiamojo (-osios). 2. Norėdami tęsti, spauskite „Pirmyn“.
Group
[ id = I_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08] Kitas klausimas yra susijęs su Jūsų sveikata. Bendrai vertinant, Jūsų sveikata puiki, labai gerai, gera, vidutiniška ar prasta?
Interviewer Instruction
Sveikata - tai tiek fizinė, tiek protinė būklė.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Puiki
02 Labai gera
03 Gera
04 Vidutiniška
05 Prasta
DK
RF
Group
[ id = I_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_END]

routing

[id = I_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_START
Group
[ id = J_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_START]
Group
[ id = J_Q01 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q01] Dabar norėčiau užduoti keletą bendrų klausimų. Įskaitant Jus, kiek žmonių gyvena Jūsų namų ūkyje? Įtraukite žmones, kurie laikinai gyvena kitur.
Interviewer Instruction
1. Gyvenantys viename namų ūkyje yra siejami BENDROMIS IŠLAIDOMIS (įtraukiant tiek iš išlaidų gaunamą naudą, tiek prisidėjimą prie jų) ir gyvenamąja vieta. 2. Žmogus laikomas „nuolatiniu gyventoju“, jeigu jis (ji) per paskutinius vienerius metus namų ūkyje praleido didžiają dalį savo poilsio laiko.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] žmonės (-ių)
DK
RF
Help
1. Nuomininkai yra skaičiuojami kaip gyvenantys namų ūkyje, TIK jeigu kartu su jais apmokate namų ūkio išlaidas. 2. Studentai, besidalinantys būstu, yra skaičiuojami kaip gyvenantys viename namų ūkyje, TIK jeigu kartu su jais apmokate būsto išlaidas. 3. Žmonės, ilgam išvykę darbo reikalais, tačiau ir toliau finansiškai prisidedantys prie namų ūkio išlaikymo, yra skaičiuojami kaip gyvenantys tame namų ūkyje (pvz., būsto šeimininkas dirba užsienyje). 4. Vaikai, besimokantys ne namie, turėtų būti skaičiuojami kaip gyvenantys namų ūkyje tuomet, kai jie neturi savo nuosavo adreso ir palaiko artimus ryšius (pvz., grįžta namo kiekvieną savaitgalį).
Group
[ id = J_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C01]

routing

[id = J_C01_1 ]
IF (^J_Q01 = "1" ) THEN Goto J_Q03a
ELSE Goto J_Q02a
Group
[ id = J_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02a] Ar gyvenate su sutuoktiniu (-e) arba partneriu (-e)?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = J_Q02a_1 ]
IF (^J_Q02a = "1" ) THEN Goto J_Q02cLT
ELSE Goto J_Q03a
Group
[ id = J_Q02cLT | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02cLT] Pažvelkite į šią kortelę ir pasakykite, kuris teiginys geriausiai apibūdina dabartinę Jūsų sutuoktinio (-ės) ar partnerio (-ės) situaciją.
Interviewer Instruction
Paduokite 9 kortelę.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Dirba visu etatu (privati praktika, yra samdomas (-a) darbuotojas (-a))
02 Dirba ne visu etatu (privati praktika, yra samdomas (-a) darbuotojas (-a))
03 Bedarbis (-ė)
04 Moksleivis (-ė), studentas (-ė)
05 Mokinys (-ė), atlieka profesinę praktiką
06 Išėjęs (-usi) į pensiją arba išankstinę pensiją
07 Neįgalus (-i)
08 Užsiima namų ruoša arba prižiūri vaikus (šeimą)
09 Kita
DK
RF
Group
[ id = J_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03a] Ar turite vaikų? Įtraukite įvaikius arba vaikus, kurie šiuo metu negyvena Jūsų namų ūkyje.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = J_Q03a_1 ]
IF (^J_Q03a = "1" ) THEN Goto J_Q03b
ELSE Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03b] Kiek vaikų turite?
Responses
[ Min = 1 | Max = 25 | layout = radioButton ]
00 [FTE] vaikus (-ą / -ų)
DK
RF

routing

[id = J_Q03b_1 ]
IF (^J_Q03b = "1" ) THEN Goto J_Q03c
ELSE
IF ( (^J_Q03b = "DK" ) OR (^J_Q03b = "RF" ) ) THEN Goto J_Q04a
ELSE Goto J_Q03d1
Group
[ id = J_Q03c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03c] Kiek metų šiam vaikui?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 [FTE] metų (-ai)
DK
RF

routing

[id = J_Q03c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03d1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d1] Kiek metų Jūsų jauniausiam vaikui?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Jauniausiam [FTE] metų (-ai)
DK
RF
Group
[ id = J_Q03d2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d2] Kiek metų Jūsų vyriausiam vaikui?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Vyriausiam [FTE] metų (-ai)
DK
RF
Group
[ id = J_E03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_E03]

consistencyCheck

[id = J_E03_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q03d2 − ^J_Q03d1) < "0" )
Įvestas atsakymas yra mažai tikėtinas. Patikslinkite apklausiamojo (-osios) jauniausio ir vyriausio vaikų amžių ir pakeiskite jauniausio vaiko amžių (J_Q03d1) arba vyriausio vaiko amžių (J_Q03d2).
Group
[ id = J_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04a] Dabar užduosiu keletą klausimų apie Jus. Ar gimėte Lietuvoje?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF

routing

[id = J_Q04a_1 ]
IF (^J_Q04a = "2" ) THEN Goto J_Q04bLT
ELSE Goto J_Q05a1LT
Group
[ id = J_Q04bLT | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04bLT] Kokioje šalyje gimėte?
Interviewer Instruction
Įvardykite šalies DABARTINĮ pavadinimą.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Lenkijoje
02 Rusijoje
03 Latvijoje
04 Baltarusijoje
05 Kitoje šalyje
DK
RF

routing

[id = J_Q04bLT_1 ]
IF (^J_Q04bLT = "5" ) THEN Goto J_S04b
ELSE Goto J_Q04c1
Group
[ id = J_S04b | response condition = All | layout = list ]
[J_S04b] Kokia tai šalis?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q04c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[J_Q04c1] Kokio amžiaus arba kuriais metais pirmą kartą imigravote į Lietuvą?
Interviewer Instruction
Įveskite amžių ARBA metus.
Responses
[ Min = 0 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Amžius [FTE]
DK
RF
[J_Q04c2]
Responses
[ Min = 1948 | Max = 2014 | layout = radioButton ]
00 Metai [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = J_Q04c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^J_Q04c1 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c1 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c2 = (^A_Q01a + ^J_Q04c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^J_Q04c2 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c2 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c1 = (^J_Q04c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = J_Q04c1_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q04c2 − ^A_Q01a) < "0" )
Įvestas atsakymas yra mažai tikėtinas. Patikslinkite apklausiamojo (-osios) amžių arba metus, pateiktus prieš tai buvusiame klausime, arba pakeiskite gimimo metus (A_Q01a) arba imigracijos metus (J_Q04c2).
Group
[ id = J_Q05a1LT | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a1LT] Kokia yra pirmoji kalba, kurią išmokote namie vaikystėje ir kurią VIS DAR SUPRANTATE?
Interviewer Instruction
1. Pažymėkite tik vieną. 2. Jeigu apklausiamasis (-oji) pamini dvi kalbas, antrą kalbą galite įvesti į J_Q05a2LT.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Lietuvių
02 Rusų
03 Lenkų
04 Kitą kalbą
DK
RF

routing

[id = J_Q05a1LT_1 ]
IF (^J_Q05a1LT = "4" ) THEN Goto J_S05a1
ELSE Goto J_N05a2
Group
[ id = J_S05a1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a1] Kokia tai buvo kalba?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_N05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_N05a2] Ar apklausiamasis (-oji) paminėjo daugiau nei vieną kalbą?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne

routing

[id = J_N05a2_1 ]
IF (^J_N05a2 = "1" ) THEN Goto J_Q05a2LT
ELSE Goto J_Q05bLT
Group
[ id = J_Q05a2LT | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a2LT] Kokia yra antroji kalba, kurią išmokote namie vaikystėje ir kurią VIS DAR SUPRANTATE?
Interviewer Instruction
Pažymėkite tik vieną.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Lietuvių
02 Rusų
03 Lenkų
04 Kitą kalbą
DK
RF

routing

[id = J_Q05a2LT_1 ]
IF (^J_Q05a2LT = "4" ) THEN Goto J_S05a2
ELSE Goto J_Q05bLT
Group
[ id = J_S05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a2] Kokia tai buvo kalba?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bLT | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bLT] Kokia kalba dažniausiai kalbate namuose?
Interviewer Instruction
Pažymėkite tik vieną.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Lietuvių
02 Rusų
03 Lenkų
04 Kitą kalbą
DK
RF
Help
1. Šiame klausime turima omenyje kalba, kuria apklausiamasis (-oji) kalba dažniausiai. 2. Tai neturi būti interpretuojama kaip kalba, kuria šeimoje bendraujama daugiausiai. Gali būti, kad šeimos nariai kalba skirtingomis kalbomis (pvz., kinų vaikai gali dažniau kalbėti angliškai, o jų tėvai dažniau kalba kinų kalba). 3. Jeigu apklausiamasis (-oji) gyvena vienas (-a), pažymėkite kalbą, kurią jis (ji) naudoja kasdien.

routing

[id = J_Q05bLT_1 ]
IF (^J_Q05bLT = "4" ) THEN Goto J_S05b
ELSE Goto J_Q06a
Group
[ id = J_S05b | response condition = All | layout = list ]
[J_S05b] Kokia tai buvo kalba?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06a] Keli kiti klausimai yra susiję su Jūsų mama arba globėja. Ar Jūsų mama arba globėja gimė Lietuvoje?
Interviewer Instruction
Jeigu tai daugiau nei vienas žmogus, kalbama apie tą, kuri kartu praleido didžiąją dalį vaikystės (nuo 0 iki 16 metų).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = J_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06b] Kokį aukščiausią išsilavinimo lygį įgijo Jūsų mama arba globėja?
Interviewer Instruction
1. Paduokite 17 kortelę. 2. Jeigu mama arba globėja neįgijo jokio išsilavinimo, reikia žymėti žemiausią kategoriją „1“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Pradinis arba pagrindinis išsilavinimas
02 Vidurinis išsilavinimas
03 Aukštesnis nei vidurinis išsilavinimas
DK
RF
Group
[ id = J_D06c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c2]

inference rule

[id = J_D06c2_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^When = ""
ELSE ^When = "when you were 16 years old"
Group
[ id = J_D06c4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c4]

inference rule

[id = J_D06c4_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^AreWere2 = "are"
ELSE ^AreWere2 = "were"
Group
[ id = J_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07a] Keli kiti klausimai yra susiję su Jūsų tėvu arba globėju. Ar Jūsų tėvas arba globėjas gimė Lietuvoje?
Interviewer Instruction
Jeigu tai daugiau nei vienas žmogus, kalbama apie tą, kuris kartu praleido didžiąją dalį vaikystės (nuo 0 iki 16 metų).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = J_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07b] Kokį aukščiausią išsilavinimo lygį įgijo Jūsų tėvas arba globėjas?
Interviewer Instruction
1. Paduokite 17 kortelę. 2. Jeigu tėvas arba globėjas neįgijo jokio išsilavinimo, reikia žymėti žemiausią kategoriją „1“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Pradinis arba pagrindinis išsilavinimas
02 Vidurinis išsilavinimas
03 Aukštesnis nei vidurinis išsilavinimas
DK
RF
Group
[ id = J_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q08]
[TU-LT-Question-J_Q08-1]
Kiek maždaug knygų yra Jūsų namuose? Neįtraukite žurnalų, laikraščių arba vadovėlių. Skaičiavimams palengvinti galime pasakyti, jog viename metre knygų lentynos telpa apie 40 knygų.

[TU-LT-Question-J_Q08-2]
Kiek maždaug knygų buvo Jūsų namuose kai jums buvo 16 metų? Neįtraukite žurnalų, laikraščių arba vadovėlių. Skaičiavimams palengvinti galime pasakyti, jog viename metre knygų lentynos telpa apie 40 knygų.
Interviewer Instruction
Paduokite 18 kortelę.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 10 arba mažiau knygų
02 Nuo 11 iki 25 knygų
03 Nuo 26 iki 100 knygų
04 Nuo 101 iki 200 knygų
05 Nuo 201 iki 500 knygų
06 Daugiau nei 500 knygų
DK
RF
Group
[ id = J_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_END]
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne

inference rule

[id = COMPUTEREXPERIENCE_1]
IF ( (^G_Q04 = "01" ) OR (^H_Q04a = "01" ) ) THEN ^COMPUTEREXPERIENCE = "01"
ELSE ^COMPUTEREXPERIENCE = "02"
Group
[ id = NativeSpeaker | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[NativeSpeaker]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

IF (^J_Q05a1LT = "01" ) THEN ^NativeSpeaker = "01"
ELSE ^NativeSpeaker = "02"
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
Group
[ id = DC_BQ_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_BQ = "01"
Group
[ id = DC_BQ_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automatic]

routing

IF (^DISP_BQ = "01" ) THEN Goto testIfskipCIlang
ELSE Goto DC_BQ_manual
Group
[ id = DC_BQ_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ]
Interviewer Instruction
Šiai apklausos daliai parinkite tinkamą dispozicijos kodą.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Iš dalies baigta / nutraukta
04 Atsisakyta - apklausiamojo (-osios)
05 Atsisakyta - dėl kitų priežasčių
07 Kalbos problemos
08 Skaitymo ir rašymo sunkumai
09 Mokymosi sutrikimai / protinė negalia
12 Klausos sutrikimai
13 Aklumas / regos sutrikimai
14 Kalbos sutrikimai
15 Fizinė negalia
16 Kita negalia
17 Kita (neapibrėžta), pavyzdžiui, liga arba nenumatytos aplinkybės
18 Mirtis
21 Didžiausias kvietimų skaičius
24 Apklausos metu laikinai išvykęs / nepasiekiamas
25 Netinkamas (dizainui be atvaizdavimo galimybės)
27 Pasikartojimas - jau buvo apklaustas (-a)
90 Techniniai gedimai

routing

IF (^DISP_BQ = "25" ) THEN Goto DISP_BQ_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

[after]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
Group
[ id = DISP_BQ_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ_IN]
Interviewer Instruction
Įveskite netinkamumo priežastį
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = testIfskipCIlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipCIlang]

routing

[id = testIfskipCIlang_routing ]
IF (^skipCILang = "01" ) THEN Goto Comp_Experience
ELSE Goto CILangChoice
Group
[ id = CILangChoice | response condition = All | layout = list ]
[CILANG] Dabar duosiu Jums kompiuterį, kad galėtumėte atlikti kitą apklausos dalį. Kokia kalba norėtumėte dirbti kompiuteriu?
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01 English
02 Vokiečių
03 German
04 Spanish
05 French
06 Greek
07 Czech
08 Danish
09 Estonian
10 Russian
11 Finnish
12 Swedish (MS ONLY)
13 German
14 Hungarian
15 Italian
16 Japanese
17 Korean
18 Dutch
19 Norwegian (Bokmål)
20 Polish
21 Portuguese
22 Russian
23 Slovak
24 Slovenian
25 Basque
26 Catalan
27 Spanish
28 Galician
29 Valencian
30 Swedish
31 Welsh
32 Bahasa Indonesia
33 Arabic
34 Hebrew
35 Lietuvių
36 Mandarin Chinese
37 Hindu
38 Latvian
39 Language 1
40 Language 2
41 Language 3
42 Language 4
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE1]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Reikšmė tarp 0 ir 1 [FTE]
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE2]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Reikšmė tarp 0 ir 1 [FTE]
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Reikšmė tarp 0 ir 1 [FTE]
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Reikšmė tarp 0 ir 1 [FTE]
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Reikšmė tarp 0 ir 1 [FTE]
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Reikšmė tarp 0 ir 1 [FTE]
Group
[ id = Comp_Experience | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[Comp_Experience]

routing

[id = Comp_Experience_routing ]
IF (^COMPUTEREXPERIENCE = "01" ) THEN Goto CBA_Start
ELSE Goto PPC
Group
[ id = CBA_Start | response condition = All | layout = list ]
[CBA_Start] Šioje apklausos dalyje užduotis atliksite kompiuteriu. Atliekant šias užduotis Jūsų bus prašoma perskaityti ir atsakyti klausimus įvairiomis temomis, susijusiomis su gyvenimiškomis situacijomis. Vieni klausimai gali būti lengvesni, kiti sunkesni. Nieko tokio, jeigu nepavyks atsakyti į visus klausimus, svarbu, kad bent pamėgintumėte atsakyti į kiekvieną iš jų. Prieš pradedant skaityti ir atsakinėti į klausimus Jums bus trumpai pristatyta ši apklausos dalis. Dabar duosiu Jums kompiuterį. Ar turite klausimų?
Interviewer Instruction
Jeigu apklausiamasis (-oji) neturi klausimų, pasirinkite „01 eiti prie kompiuterinių užduočių“, spustelėkite mygtuką „Pirmyn“ ir apklausiamajam (-ajai) paduokite kompiuterį, liniuočių rinkinį ir nuotrauką. Jeigu apklausiamasis (-oji) praneš, kad nenori atlikti kompiuterinių užduočių, pasirinkite „02 eiti prie anketinių užduočių“ spustelėkite mygtuką „Pirmyn“ ir eikite prie anketinių užduočių vykdymo
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Eiti prie kompiuterinių užduočių
02 Eiti prie popierinių užduočių

routing

IF (^CBA_Start = "01" ) THEN Goto CBA_Core_Stage1
ELSE Goto DC_CORE_automaticAssignment

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CORE"
ELSE ^Active_Section = "CORE"
Group
[ id = CBA_Core_Stage1 | response condition = Exactly One | layout = list ]

Service

ID CBA_Core_Stage1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/Core/CoreStage1.php?SUBJECT=^var_interviewee&PREDICATE=^predicate:CBA_Core_Stage1_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID&WSDL=http%3a%2f%2f127.0.0.1%2fgeneris%2fcore%2fcontrol%2fstatement.wsdl
Group
[ id = CBA_Core_Stage1_Score | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage1_Score]
Responses
[ Min = 0 | Max = 6 | layout = radioButton ]
00 CBA įvadinis etapas 1 rezultatas [FTE] [Size = 1]
Group
[ id = CBA_Core_Stage1_End | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage1_End]

routing

IF (^CBA_Core_Stage1_Score < "4" ) THEN Goto DC_CORE_automaticAssignment
ELSE Goto CBA_Core_Stage2
Group
[ id = CBA_Core_Stage2 | response condition = Exactly One | layout = list ]

Service

ID CBA_Core_Stage2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/Core/CoreStage2.php?SUBJECT=^var_interviewee&PREDICATE=^predicate:CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID
Group
[ id = CBA_Core_Stage2_Score | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage2_Score]
Responses
[ Min = 0 | Max = 6 | layout = radioButton ]
00 CBA įvadinis etapas 1 rezultatas [FTE] [Size = 1]
Group
[ id = CBA_Core_Stage2_End | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage2_End]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto DC_CORE_automaticAssignment
ELSE Goto DC_CORE_automaticAssignment
Group
[ id = DC_CORE_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CORE_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF (^CBA_Start = "02" ) THEN ^DISP_CORE = "04"
ELSE ^DISP_CORE = "01"
Group
[ id = DC_CORE_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CORE_automatic]

routing

IF (^DISP_CORE = "01" ) THEN Goto CBA_Core_Routing
ELSE
IF (^DISP_CORE = "04" ) THEN Goto PPC
ELSE Goto DC_CORE_manual
Group
[ id = DC_CORE_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CORE]
Interviewer Instruction
Šiai apklausos daliai parinkite tinkamą dispozicijos kodą.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Iš dalies baigta / nutraukta
04 Atsisakyta - apklausiamojo (-osios)
Group
[ id = CBA_Core_Routing | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Routing]

routing

IF (^CORESTAGE1_PASS = "29" ) THEN Goto PPC_COMP_RETURN
ELSE
IF (^CORESTAGE2_PASS = "29" ) THEN Goto PRC_COMP_RETURN
ELSE Goto CBA_GeneralOrientation

inference rule

[before]
IF ( (^CBA_Core_Stage1_Score ≥ "4" ) AND (^DISP_CORE = "01" ) ) THEN ^CORESTAGE1_PASS = "01"
ELSE ^CORESTAGE1_PASS = "29"
[before]
IF ( (^CBA_Core_Stage2_Score ≥ "3" ) AND (^DISP_CORE = "01" ) ) THEN ^CORESTAGE2_PASS = "01"
ELSE ^CORESTAGE2_PASS = "29"
Group
[ id = CBA_GeneralOrientation | response condition = Exactly One | layout = list ]

Service

ID CBA_GeneralOrientation
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/Orientation/view_CBAOrientation.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CBA"
ELSE ^Active_Section = "CBA"
Group
[ id = MODULE1PSSELECTION | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[MODULE1PSSELECTION]

routing

[id = MODULE1PSSELECTION_routing ]
IF (^skipPS = "01" ) THEN Goto MODULE1NOPSSELECTION
ELSE Goto MODULE1SELECTION
Group
[ id = MODULE1NOPSSELECTION | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[MODULE1NOPSSELECTION]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE1 < "0.5" ) THEN Goto CBA_Lit_M1
ELSE Goto CBA_Num_M1
Group
[ id = MODULE1SELECTION | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[MODULE1SELECTION]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE1 < "0.3333333" ) THEN Goto CBA_Lit_M1
ELSE
IF (^RANDOM_CBA_MODULE1 < "0.6666666" ) THEN Goto CBA_Num_M1
ELSE Goto CBA_PS_M1
Group
[ id = CBA_Lit_M1 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Lit_M1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=L&MODULE=1&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF (^skipPS = "01" ) THEN Goto CBA_Num_M2
ELSE Goto CBA_Lit_M1_PS
Group
[ id = CBA_Lit_M1_PS | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[CBA_Lit_M1_PS]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.75" ) THEN Goto CBA_Num_M2
ELSE Goto CBA_PS_M2_ORIENTATION
Group
[ id = CBA_Num_M1 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Num_M1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=N&MODULE=1&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF (^skipPS = "01" ) THEN Goto CBA_Lit_M2
ELSE Goto CBA_Num_M1_PS
Group
[ id = CBA_Num_M1_PS | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[CBA_Num_M1_PS]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.75" ) THEN Goto CBA_Lit_M2
ELSE Goto CBA_PS_M2_ORIENTATION
Group
[ id = CBA_PS_M1 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_PS_M1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/PS/PS.php?ORIENTATION=1&MODULE=1&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.25" ) THEN Goto CBA_Lit_M2
ELSE
IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.5" ) THEN Goto CBA_Num_M2
ELSE Goto CBA_PS_M2
Group
[ id = CBA_Lit_M2 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Lit_M2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=L&MODULE=2&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_Num_M2 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Num_M2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=N&MODULE=2&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_PS_M2_ORIENTATION | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_PS_M2_ORIENTATION
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/PS/PS.php?ORIENTATION=1&MODULE=2&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_PS_M2 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_PS_M2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/PS/PS.php?ORIENTATION=0&MODULE=2&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_END | response condition = All | layout = list ]

Service

ID CBA_END
url /piaac/workFlow/returnService/start.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&ITEM=CBA_END
Group
[ id = DC_CBA_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CBA_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_CBA = "01"
Group
[ id = DC_CBA_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CBA_automatic]

routing

IF (^DISP_CBA = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto DC_CBA_manual
Group
[ id = DC_CBA_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CBA]
Interviewer Instruction
Šiai apklausos daliai parinkite tinkamą dispozicijos kodą.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Iš dalies baigta / nutraukta
04 Atsisakyta - apklausiamojo (-osios)
05 Atsisakyta - dėl kitų priežasčių
07 Kalbos problema
08 Skaitymo ir rašymo sunkumai
09 Mokymosi sutrikimai / protinė negalia
12 Klausos sutrikimai
13 Aklumas / regos sutrikimai
14 Kalbos sutrikimai
15 Fizinė negalia
16 Kita negalia
17 Kita (neapibrėžta), pavyzdžiui, liga arba nenumatytos aplinkybės
18 Mirtis
21 Didžiausias kvietimų skaičius
24 Apklausos metu laikinai išvykęs / nepasiekiamas
25 Netinkamas (dizainas be atvaizdavimo galimybės)
27 Pasikartojimas - jau buvo apklaustas
90 Techniniai gedimai

routing

IF (^DISP_CBA = "25" ) THEN Goto DISP_CBA_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CBA
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CBA
Group
[ id = DISP_CBA_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CBA_IN]
Interviewer Instruction
Įveskite netinkamumo priežastį
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = PPC_COMP_RETURN | response condition = All | layout = list ]

Service

ID PPC_COMP_RETURN
url /piaac/workFlow/returnService/start.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&ITEM=PPC_COMP_RETURN
Group
[ id = PPC | response condition = All | layout = list ]
[PPC] Kitoje apklausos dalyje rasite užduotis, kurias reikės atlikti savarankiškai. Turėsite perskaityti visus sąsiuviniuose pateikiamus klausimus ir į juos atsakyti. Klausimai labai įvairūs, susiję su gyvenimiškomis situacijomis.

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PPC"
ELSE ^Active_Section = "PPC"
Group
[ id = BookID_PPC | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PPC]
Interviewer Instruction
Pasirinkite įvadinį sąsiuvinį. Įveskite 8 skaitmenų sąsiuvinio ID. Pastaba: dabartinio respondento ID yra ^CI_PERSID. Užklijuokite lipduką arba įrašykite respondento ID įvadinio sąsiuvinio viršelyje. Įsitikinkite, kad ekrane matomas ID sutampa su prisegtu prie respondento sąsiuvinio viršelio. Paduokite apklausiamajam (-ajai) sąsiuvinį ir liniuočių rinkinį.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Įveskite sąsiuvinio serijos ID.

routing

IF (^CI_PERSID = ^BookID_PPC) THEN Goto PPC_BookIDCheck
ELSE Goto PPC_Start
Group
[ id = PPC_BookIDCheck | response condition = All | layout = list ]
[PPC_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
Sąsiuvinio ID sutampa su apklausiamojo (-osios) ID. Taip neturėtų būti. Prašome gįžti ir ištaisyti klaidą.

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto BookID_PPC
ELSE Goto BookID_PPC
Group
[ id = PPC_Start | response condition = All | layout = list ]
[PPC_Start] Šiame sąsiuvinyje pateikiami 8 klausimai, į kuriuos turėsite atsakyti. Naudokitės pateiktomis nuorodomis keikvienai klausimų grupei.
Group
[ id = RANDOM_PP | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_PP]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Atsitiktinis PP [FTE]
Group
[ id = PPC_U301 | response condition = layout = list ]
[PPC_U301] Atsiverskite 1 puslapį ir atsakykite į 1 klausimą.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi 301 – PGBI Pažymėkite atsakymą kaip teisingą [01], jeigu apklausiamasis (-oji): • Pažymi BET KURIĄ „Tel.: (8 5) 345 34 56“ dalį arba • Parašo atsakymą, kuriame matomi bent šie skaičiai: „345 34 56“. Gali būti pateikta papildoma informacija, pvz., „(8 5) 345 34 56“, „Tel.: (8 5) 345 34 56“, „Telefono numeris yra (8 5) 345 34 56“. Pažymėkite atsakymą kaip neteisingą [07], jeigu į atsakymą įtraukti adrese esantys skaičiai arba pateiktas bet koks kitoks, klaidingas atsakymas Pažymėkite atsakymą kaip neatsakytą [00] tik tuomet, jeigu apklausiamasis (-oji) puslapyje nepažymėjo nieko
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teisingas atsakymas
07 Neteisingas atsakymas
00 Atsakymas nepateiktas
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“ NORĖDAMI ĮVERTINTI, PASIRINKITE 1, 7 ARBA 0 IR PASPAUSKITE ĮVEDIMO KLAVIŠĄ („ENTER“), KAD ATVERSTUMĖTE KITĄ PUSLAPĮ.
Group
[ id = PPC_U330a | response condition = layout = list ]
[PPC_U330a] Atsiverskite 2 ir 3 puslapius ir atsakykite į 2 klausimą.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi 330 – GVADELUPA Pažymėkite atsakymą kaip teisingą [01], jeigu apklausiamasis (-oji): • Pažymi „Base“, „Base-Tere“ arba „Base-Tere sala“ arba BET KURIĄ paskutinio sakinio dalį arba • Parašo „Base“, „Base-Tere“ arba „Base-Tere sala“ Pažymėkite atsakymą kaip neteisingą [07], jeigu į atsakymą įtraukta „Grande-Tere“ arba pateiktas bet koks kitas, neteisingas atsakymas Pažymėkite atsakymą kaip neatsakytą [00] tik tuomet, jeigu apklausiamasis (-oji) puslapyje nepažymi nieko
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teisingas atsakymas
07 Neteisingas atsakymas
00 Atsakymas nepateiktas
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“ NORĖDAMI ĮVERTINTI, PASIRINKITE 1, 7 ARBA 0 IR PASPAUSKITE ĮVEDIMO KLAVIŠĄ („ENTER“), KAD ATVERSTUMĖTE KITĄ PUSLAPĮ.
Group
[ id = PPC_U302 | response condition = layout = list ]
[PPC_U302] Atsiverskite 4 ir 5 puslapius ir atsakykite į 3 ir 4 klausimus.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi 302 – RINKIMŲ REZULTATAI Pažymėkite 3 klausimą kaip atsakytą teisingai [01], jeigu apklausiamasis (-oji) pažymi arba parašo „Rameika“. Gali būti įtraukta tokia informacija kaip „G.“ arba „29 balsai“. Bet kokį kitą atsakymą pažymėkite kaip neteisingą [07] Pažymėkite atsakymą kaip neatsakytą [00] tik tuomet, jeigu apklausiamasis (-oji) puslapyje nepažymi nieko
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teisingas atsakymas
07 Neteisingas atsakymas
00 Atsakymas nepateiktas
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“ NORĖDAMI ĮVERTINTI, PASIRINKITE 1, 7 ARBA 0 IR PASPAUSKITE ĮVEDIMO KLAVIŠĄ („ENTER“), KAD ATVERSTUMĖTE KITĄ PUSLAPĮ.
Group
[ id = PPC_U600 | response condition = layout = list ]
[PPC_U600]
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi – 302 RINKIMŲ REZULTATAI Pažymėkite 4 klausimą kaip atsakytą teisingai [01], jeigu apklausiamasis parašo „229“ Bet kokį kitą atsakymą pažymėkite kaip neteisingą [07] Pažymėkite atsakymą kaip neatsakytą [00] tik tuomet, jeigu apklausiamasis (-oji) puslapyje nepažymi nieko
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teisingas atsakymas
07 Neteisingas atsakymas
00 Atsakymas nepateiktas
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“ NORĖDAMI ĮVERTINTI, PASIRINKITE 1, 7 ARBA 0 IR PASPAUSKITE ĮVEDIMO KLAVIŠĄ („ENTER“), KAD ATVERSTUMĖTE KITĄ PUSLAPĮ.
Group
[ id = PPC_U300 | response condition = layout = list ]
[PPC_U300] Atsiverskite 6 puslapį ir atsakykite į 5 klausimą.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi 300 - DARBO SKELBIMAS Pažymėkite atsakymą kaip teisingą [01], jeigu apklausiamasis (-oji): • Pažymi „20“ arba BET KURIĄ pirmojo sakinio dalį arba • Parašo „20“. Gali būti nurodyta papildoma informacija, pavyzdžiui, „20 darbuotojų“ arba „Įmonė ieško dvidešimties papildomų darbuotojų“. Pažymėkite atsakymą kaip neteisingą [07], jeigu į atsakymą įtraukti skaičiai iš telefono numerio arba pateiktas bet koks kitas neteisingas atsakymas Pažymėkite atsakymą kaip neatsakytą [00] tik tuomet, jeigu apklausiamasis (-oji) puslapyje nepažymi nieko
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teisingas atsakymas
07 Neteisingas atsakymas
00 Atsakymas nepateiktas
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“ NORĖDAMI ĮVERTINTI, PASIRINKITE 1, 7 ARBA 0 IR PASPAUSKITE ĮVEDIMO KLAVIŠĄ („ENTER“), KAD ATVERSTUMĖTE KITĄ PUSLAPĮ.
Group
[ id = PPC_U601 | response condition = layout = list ]
[PPC_U601] Atsiverskite 7 puslapį ir atsakykite į 6 klausimą.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi 601 – BUTELIAI Pažymėkite atsakymą kaip teisingą [01], jeigu apklausiamasis (-oji) parašo „48“ ARBA „keturiasdešimt aštuoni“ Bet kokį kitą atsakymą pažymėkite kaip neteisingą [07] Pažymėkite atsakymą kaip neatsakytą [00] tik tuomet, jeigu apklausiamasis (-oji) puslapyje nepažymi nieko
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teisingas atsakymas
07 Neteisingas atsakymas
00 Atsakymas nepateiktas
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“ NORĖDAMI ĮVERTINTI, PASIRINKITE 1, 7 ARBA 0 IR PASPAUSKITE ĮVEDIMO KLAVIŠĄ („ENTER“), KAD ATVERSTUMĖTE KITĄ PUSLAPĮ.
Group
[ id = PPC_U614 | response condition = layout = list ]
[PPC_U614] Atsiverskite 8 puslapį ir atsakykite į 7 klausimą.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi – 614 LAIKRODŽIO REKLAMA Pažymėkite atsakymą kaip teisingą [01], jeigu apklausiamasis (-oji) parašo 90 (Lt) arba 90.00 (Lt) arba 90. (Lt) arba 90.- (Lt) arba 90,00 (Lt) arba 90, (Lt) arba 90,- (Lt) Bet kokį kitą atsakymą pažymėkite kaip neteisingą [07] Pažymėkite atsakymą kaip neatsakytą [00] tik tuomet, jeigu apklausiamasis (-oji) nei viename puslapyje nepažymi nieko
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teisingas atsakymas
07 Neteisingas atsakymas
00 Atsakymas nepateiktas
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“ NORĖDAMI ĮVERTINTI, PASIRINKITE 1, 7 ARBA 0 IR PASPAUSKITE ĮVEDIMO KLAVIŠĄ („ENTER“), KAD ATVERSTUMĖTE KITĄ PUSLAPĮ.
Group
[ id = PPC_U645 | response condition = layout = list ]
[PPC_U645] Atsiverskite 10 puslapį ir atsakykite į 8 klausimą.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi – 645 ORO UOSTO TVARKARAŠTIS Pažymėkite atsakymą kaip teisingą [01], jeigu apklausiamasis (-oji) parašo „0 valandų ir 50 minučių“ arba „50 minučių“ arba „50 min“ arba „50“ arba „penkiasdešimt“ Bet kokį kitą atsakymą pažymėkite kaip neteisingą [07] Pažymėkite atsakymą kaip neatsakytą [00] tik tuomet, jeigu apklausiamasis (-oji) nei viename puslapyje nepažymi nieko
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teisingas atsakymas
07 Neteisingas atsakymas
00 Atsakymas nepateiktas
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“ NORĖDAMI ĮVERTINTI, PASIRINKITE 1, 7 ARBA 0 IR PASPAUSKITE ĮVEDIMO KLAVIŠĄ („ENTER“), KAD ATVERSTUMĖTE KITĄ PUSLAPĮ.
Group
[ id = PPC_Scoring | response condition = All | layout = list ]
[PPC_Scoring]
Interviewer Instruction
Paimkite sąsiuvinį iš apklausiamojo (-osios). Jeigu nebaigėte vertinti atsakymų į įvadinius klausimus, grįžkite atgal ir suveskite visus balus dabar.
Group
[ id = PPC_CheckScores | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PPC_CheckScores]

routing

IF ( ( ( (^PPC_U301 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U330a ≠ "NULL" ) ) AND ( (^PPC_U302 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U600 ≠ "NULL" ) ) ) AND ( ( (^PPC_U300 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U601 ≠ "NULL" ) ) AND ( (^PPC_U614 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U645 ≠ "NULL" ) ) ) ) THEN Goto PPC_Routing
ELSE Goto PPC_MissingScores
Group
[ id = PPC_MissingScores | response condition = All | layout = list ]
[PPC_MissingScores]
Interviewer Instruction
Neįvesti balai ties vienu arba daugiau klausimų. Norėdami grįžti prie neįvertintų klausimų, spustelėkite mygtuką „Pirmyn“. Įveskite praleistą rezultatą.

routing

IF (^PPC_U301 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U301
ELSE
IF (^PPC_U330a = "NULL" ) THEN Goto PPC_U330a
ELSE
IF (^PPC_U302 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U302
ELSE
IF (^PPC_U600 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U600
ELSE
IF (^PPC_U300 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U300
ELSE
IF (^PPC_U601 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U601
ELSE
IF (^PPC_U614 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U614
ELSE
IF (^PPC_U645 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U645
ELSE Goto PPC_Routing
Group
[ id = PPC_Routing | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PPC_Routing]

routing

IF (^PPC_Score < "4" ) THEN Goto DC_PP1_automaticAssignment
ELSE
IF (^RANDOM_PP < "0.5" ) THEN Goto BookID_PP1
ELSE Goto BookID_PP2

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^PPC_Score = "0"
[before]
IF (^PPC_U301 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U330a = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U302 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U600 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U300 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U601 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U614 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U645 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
Group
[ id = BookID_PP1 | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PP1]
Interviewer Instruction
Pasirinkite 1 užduočių sąsiuvinį. Įveskite 8 skaitmenų sąsiuvinio ID. Užklijuokite lipduką arba užpildykite respondento ID 1 sąsiuvinio viršelyje. Pastaba: dabartinio respondento ID yra ^CI_PERSID. Įsitikinkite, kad ekrane matomas ID sutampa su prisegtu prie respondento sąsiuvinio viršelio. Paduokite apklausiamajam (-ajai) užduočių sąsiuvinį.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Įveskite sąsiuvinio Identifikacijos numerį.

routing

IF (^BookID_PP1 = ^CI_PERSID) THEN Goto PP1_BookIDCheck
ELSE Goto PP1

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PP1"
ELSE ^Active_Section = "PP1"
Group
[ id = PP1_BookIDCheck | response condition = All | layout = ]
[PP1_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
Sąsiuvinio ID sutampa su apklausiamojo (-osios) ID. Taip neturėtų būti. Prašome gįžti ir ištaisyti klaidą.
Group
[ id = PP1 | response condition = All | layout = list ]
[PP1] Atsiverskite sąsiuvinį ir sekite bendruosius nurodymus, kol skaitysiu juos garsiai. „Kita apklausos dalis yra užduočių sąsiuvinis. Jį sudaro 20 klausimų, į kuriuos Jums reikės atsakyti. Atsakinėdami į pateiktus klausimus naudokitės pateikta informacija. Savo atsakymą rašykite tam skirtose eilutėse arba taip, kaip nurodyta užduotyje. Atsakymus reikės žymėti skirtingais būdais: įrašyti atsakymą tam skirtoje vietoje, apibraukti informaciją arba pabraukti informaciją. Užduotis turėtumėte atlikti jų išdėstymo tvarka. Jeigu negalite atsakyti į kažkurį klausimą – tiesiog pereikite prie kito. Jums nebūtina atsakyti į vieną klausimą, kad galėtumėte atsakyti į kitą. Kai kurie klausimai gali pasirodyti lengvi, kai kurie – sunkūs. Nieko tokio, jei negalite atsakyti į juos visus, bet labai svarbu, kad bent pabandytumėte atsakyti į kiekvieną iš jų.“
Group
[ id = PP1_U306 | response condition = layout = list ]
[PP1_U306] Atsiverskite 2 ir 3 puslapius ir atsakykite į klausimus nuo 1 iki 2.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi - 306 CANCO
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP1_U313 | response condition = layout = list ]
[PP1_U313] Atsiverskite 4 ir 5 puslapius ir atsakykite į klausimus nuo 3 iki 7.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi - 313 TARPTAUTINIAI SKAMBUČIAI
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP1_U324 | response condition = layout = list ]
[PP1_U324] Atsiverskite 6 ir 7 puslapius ir atsakykite į klausimus nuo 8 iki 9.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis turėtų būti ties užduotimi - 324 PIENAS
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP1_U305 | response condition = layout = list ]
[PP1_U305] Atsiverskite 8 ir 9 puslapius ir atsakykite į klausimus nuo 10 iki 11.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis turėtų būti ties užduotimi 305 - TMN PASLAUGA „KOVA SU VAGYSTĖMIS“
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP1_U317 | response condition = layout = list ]
[PP1_U317] Atsiverskite 10 ir 11 puslapius ir atsakykite į klausimus nuo 12 iki 14.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis turėtų būti ties užduotimi - 317 OBUOLYS
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP1_U310 | response condition = layout = list ]
[PP1_U310] Atsiverskite 12 ir 13 puslapius ir atsakykite į klausimus nuo 15 iki 16.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi - 310 ATMINTIES LAVINIMAS
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP1_U309 | response condition = layout = list ]
[PP1_U309] Atsiverskite 14 ir 15 puslapius ir atsakykite į klausimus nuo 17 iki 20.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis turėtų būti ties užduotimi - 309 NEPATENTUOTI VAISTAI
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP1_End | response condition = All | layout = ]
[PP1_End] Ačiū, kad užpildėte šį užduočių sąsiuvinį.
Interviewer Instruction
Paimkite sąsiuvinį iš apklausiamojo (-osios). Įdėkite sąsiuvinį į užduočių aplanką. Toliau pristatykite komponentų užduotis. Paduokite apklausiamajam (-ajai) SK užduočių sąsiuvinį.
Group
[ id = DC_PP1_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP1_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_PP = "01"
Group
[ id = DC_PP1_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP1_automatic]

routing

IF (^DISP_PP = "01" ) THEN Goto PRC_Routing
ELSE Goto DC_PP_manual
Group
[ id = DC_PP_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PP]
Interviewer Instruction
Šiai apklausos daliai parinkite tinkamą dispozicijos kodą.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Iš dalies baigta / nutraukta
04 Atsisakyta - apklausiamojo (-osios)
05 Atsisakyta - dėl kitų priežasčių
07 Kalbos problemos
08 Skaitymo ir rašymo sunkumai
09 Mokymosi sutrikimai / protinė negalia
12 Klausos negalia
13 Aklumas / regos negalia
14 Kalbos negalia
15 Fizinė negalia
16 Kitos negalios
17 Kitos (neapibrėžtos priežastys), pavyzdžiui, ligos arba nenumatytos aplinkybės
18 Mirtis
21 Didžiausias kvietimų skaičius
24 Apklausos metu laikinai išvykęs / nepasiekiamas
25 Netinkamas (dizainui be atvaizdavimo galimybės)
27 Pasikartojimas - jau buvo apklaustas
90 Techniniai gedimai

routing

IF (^DISP_PP = "25" ) THEN Goto DISP_PP_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PP
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PP
Group
[ id = DISP_PP_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PP_IN]
Interviewer Instruction
Įveskite netinkamumo priežastį
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = BookID_PP2 | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PP2]
Interviewer Instruction
Pasirinkite 2 užduočių sąsiuvinį. Įveskite 8 skaitmenų sąsiuvinio ID. Užklijuokite lipduką arba užpildykite respondento ID 1 sąsiuvinio viršelyje. Pastaba: dabartinio respondento ID yra ^CI_PERSID. Įsitikinkite, kad ekrane matomas ID sutampa su prisegtu prie respondento sąsiuvinio viršelio. Paduokite apklausiamajam (-ajai) užduočių sąsiuvinį.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Įveskite sąsiuvinio serijos ID.

routing

IF (^BookID_PP2 = ^CI_PERSID) THEN Goto PP2_BookIDCheck
ELSE Goto PP2

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PP2"
ELSE ^Active_Section = "PP2"
Group
[ id = PP2_BookIDCheck | response condition = All | layout = ]
[PP2_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
Sąsiuvinio ID sutampa su apklausiamojo (-osios) ID. Taip neturėtų būti. Prašome gįžti ir ištaisyti klaidą.
Group
[ id = PP2 | response condition = All | layout = list ]
[PP2] Atsiverskite užduočių sąsiuvinį ir sekite bendruosius nurodymus, kol skaitysiu juos garsiai. „Kita apklausos dalis yra užduočių sąsiuvinis. Jį sudaro 20 klausimų, į kuriuos Jums reikės atsakyti. Atsakinėdami į klausimus naudokitės informacija, kuri bus pateikta ties kiekviena tema užduočių sąsiuvinyje. Gali būti klausimų, į kuriuos atsakinėdami galėsite naudotis skaičiuotuvu arba liniuote. <html:span class="inLineInstructions"> PADĖKITE LINIUOTĘ IR SKAIČIUOTUVĄ , KAD APKLAUSIAMASIS (-OJI) GALĖTŲ JUOS PASIEKTI, JEIGU JAM (JAI) JŲ PRIREIKS.</html:span> Jeigu atsakymas bus skaitinis, suapvalinkite atsakymą tokiu pat tikslumu, kaip ir tikrame gyvenime. Galite atlikti skaičiavimus bet kurioje tuščioje puslapio vietoje. Pateikite atsakymą užduočių sąsiuvinyje tam skirtose eilutėse arba vadovaukitės prie kiekvieno klausimo pateikiamomis instrukcijomis. Atsakymus reikės žymėti skirtingais būdais: įrašyti atsakymą į tam skirtą vietą, apibraukti informaciją, arba pabraukti informaciją. Užduotis turėtumėte atlikti jų išdėstymo tvarka. Jeigu negalite atsakyti į kažkurį klausimą – tiesiog pereikite prie kito. Jums nebūtina žinoti atsakymo į vieną klausimą, kad galėtumėte atsakyti į kitą. Kai kurie klausimai gali pasirodyti lengvi, kai kurie – sunkūs. Nieko tokio, jei negalite atsakyti į juos visus, bet labai svarbu, kad bent pabandytumėte atsakyti į kiekvieną iš jų.“.
Group
[ id = PP2_U615 | response condition = layout = ]
[PP2_U615] Atsiverskite 2 ir 3 puslapius ir atsakykite į klausimus nuo 1 iki 2.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi 615 - ŽVAKUTĖS
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP2_U640 | response condition = layout = ]
[PP2_U640] Atsiverskite 4 ir 5 puslapius ir atsakykite į 3 klausimą.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis(-oji) turėtų būti ties užduotimi 640 - RIDOS SKAITIKLIS
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP2_U620 | response condition = layout = ]
[PP2_U620] Atsiverskite 6 ir 7 puslapius ir atsakykite į klausimus nuo 4 iki 5.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi 620 - INFLIACIJA
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP2_U666 | response condition = layout = ]
[PP2_U666] Atsiverskite 8 ir 9 puslapius ir atsakykite į 6 klausimą.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi 666 - VIRVĖ
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP2_U623 | response condition = layout = ]
[PP2_U623] Atsiverskite 10 ir 11 puslapius ir atsakykite į klausimus nuo 7 iki 9.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties Užduotimi 623 - VYNAS
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP2_U624 | response condition = layout = ]
[PP2_U624] Atsiverskite 12 ir 13 puslapius ir atsakykite į klausimus nuo 10 iki 11.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotim 624 - KMI
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP2_U618 | response condition = layout = ]
[PP2_U618] Atsiverskite 14 ir 15 puslapius ir atsakykite į klausimus nuo 12 iki 13.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi 618 - ŠEŠIŲ VIENETŲ PAKUOTĖ
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP2_U604 | response condition = layout = ]
[PP2_U604] Atsiverskite 16 ir 17 puslapius ir atsakykite į 14 klausimą.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi 604 - KURO RODYKLĖ
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP2_U610 | response condition = layout = ]
[PP2_U610] Atsiverskite 18 ir 19 puslapius ir atsakykite į 15 klausimą.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi 610 - SUDĖTINĖS PALŪKANOS
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP2_U664 | response condition = layout = ]
[PP2_U664] Atsiverskite 20 ir 21 puslapius ir atsakykite į 16 klausimą.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi 664 - BILIETAI Į ORKESTRO PASIRODYMĄ
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP2_U602 | response condition = layout = ]
[PP2_U602] Atsiverskite 22 ir 23 puslapius ir atsakykite į klausimus nuo 17 iki 19.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi 602 - ETIKETĖS
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP2_U655 | response condition = layout = ]
[PP2_U655] Atsiverskite 24 ir 25 puslapius ir atsakykite į 20 klausimą.
Interviewer Instruction
Apklausiamasis (-oji) turėtų būti ties užduotimi 655 - TAKELIS
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“
Group
[ id = PP2_End | response condition = All | layout = ]
[PP2_End] Ačiū, kad užbaigėte šį užduočių sąsiuvinį.
Interviewer Instruction
Paimkite sąsiuvinį, liniuotę ir skaičiuotuvą iš apklausiamojo (-osios). Įdėkite sąsiuvinį į užduočių aplanką. Toliau pristatykite komponentų užduotis.
Group
[ id = DC_PP2_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP2_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_PP = "01"
Group
[ id = DC_PP2_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP2_automatic]

routing

IF (^DISP_PP = "01" ) THEN Goto PRC_Routing
ELSE Goto DC_PP_manual
Group
[ id = PRC_COMP_RETURN | response condition = All | layout = list ]

Service

ID PRC_COMP_RETURN
url /piaac/workFlow/returnService/start.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&ITEM=PRC_COMP_RETURN

routing

IF (^skipPRC = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto PRC_Routing
Group
[ id = PRC_Routing | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PRC_Routing]

routing

IF (^skipPRC = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto PRC
Group
[ id = PRC | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PRC]
Interviewer Instruction
Pasirinkite SK užduočių sąsiuvinį. Įveskite 8 skaitmenų sąsiuvinio ID. Užklijuokite lipduką arba užpildykite respondento ID SK sąsiuvinio viršelyje. Pastaba: dabartinio respondento ID yra ^CI_PERSID. Įsitikinkite, kad ekrane matomas ID sutampa su prisegtu prie respondento sąsiuvinio viršelio. Paduokite apklausiamajam (-ajai) skaitymo komponentų užduočių sąsiuvinį.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Įveskite sąsiuvinio serijos ID.

routing

IF (^BookID_PRC = ^CI_PERSID) THEN Goto PRC_BookIDCheck
ELSE Goto PRC_START

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PRC"
ELSE ^Active_Section = "PRC"
Group
[ id = PRC_BookIDCheck | response condition = All | layout = ]
[PRC_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
Sąsiuvinio ID sutampa su apklausiamojo (-osios) ID. Taip neturėtų būti. Prašome gįžti ir ištaisyti klaidą.
Group
[ id = PRC_START | response condition = All | layout = ]
[PRC_START] Atsiverskite sąsiuvinį ir sekite bendruosius nurodymus, kol skaitysiu juos garsiai. „Kita apklausos dalis yra sąsiuvinis, sudarytas iš trijų trumpų dalių, kuriose rasite užduotis, susijusias su žodžiais, sakiniais ir straipsniais. Ką turite daryti? Pažvelkite į paveikslėlius ir įvardinkite juos atitinkančius žodžius bei perskaitykite sakinių rinkinį ir straipsnius. Pateikite savo atsakymus sąsiuvinyje juos apibraukdami. Į klausimus turėtumėte atsakyti jų pateikimo tvarka. Jei į klausimą negalite atsakyti, tiesiog pereikite prie kito. Jums nereikia žinoti atsakymo į vieną klausimą tam, kad galėtumėte atsakyti į kitą. Kai kurie klausimai gali pasirodyti lengvi, o kai kurie sunkūs. Nieko tokio, jeigu negalite atsakyti į juos visus, tačiau svarbu, kad bent pamėgintumėte atsakyti į kiekvieną iš jų. Dirbkite kaip įmanoma greičiau, bet atminkite, kad geriau parašyti teisingą atsakymą, nei užduotis atlikti skubotai.“
Group
[ id = PR-PV-Q1 | response condition = All | layout = ]
[PR-PV-Q1] <html:span class="inLineInstructions">ĮSITIKINKITE, KAD APKLAUSIAMASIS (-OJI) ŽIŪRI Į 1 SĄSIUVINIO PUSLAPĮ</html:span> Šioje dalyje turėsite apibraukti žodį, kuris atitinka matomą paveikslėlį. Štai pavyzdys. <html:span class="inLineInstructions">PARODYKITE ŠIRDELĖS PAVEIKSLĖLĮ DALYVIO (-ĖS) SĄSIUVINYJE.</html:span> Žodis „širdis“ atitinka paveikslėlį, todėl turėtumėte apibraukti šį žodį. <html:span class="inLineInstructions">PARODYKITE ŽODĮ „ŠIRDIS“</html:span> Atlikite tokią užduotį su visais paveikslėliais, kol ekrano apačioje pamatysite žodį STOP. Kai prieisite žodį STOP, pasakykite man. Ar esate pasiruošęs (-usi)? <html:span class="inLineInstructions">PAUZĖ</html:span> Atverskite kitą puslapį ir pradėkite.
Interviewer Instruction
* Kai apklausiamasis (-oji) atsivers kitą puslapį, spustelėkite mygtuką PALEISTI ŽODYNO LAIKMATĮ. * Stebėkite apklausiamąjį (-ąją) ir užtikrinkite, kad jis (ji) apibrauks tik vieną po paveikslėliu esantį žodį. * Jeigu apklausiamasis (-oji) apibrauks daugiau nei vieną žodį iš keturių po paveikslėliu esančių pasirinkimų, sustabdykite apklausiamąjį (-ąją) ir pasakykite: „Šioje užduotyje turite apibraukti tik vieną žodį, kuris atitnka Jūsų matomą paveikslėlį“. Jeigu reikės išsamesnio paaiškinimo, tinkamai pademonstruokite procedūrą, naudodami pavyzdinį paveikslėlį (širdelę). * Kai apklausiamasis (-oji) užbaigs žodynėlio užduotis ir praneš, kad jis(ji) baigė, spauskite mygtuką SUSTABDYTI ŽODYNO LAIKMATĮ.
Responses
[ layout = timer ]
01 ŽODYNO LAIKMATIS
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus, „Ką reiškia xxxx?“, atsakykite: “Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis su piešinėliais kaip galite geriausiai.“ Jeigu apklausiamasis (-oji) paklaus apie laikmatį (pvz., „Kodėl skaičiuojate laiką?“) atsakykite: „Svarbu žinoti, kiek laiko kiekvienas dalyvis (-ė) užtruks atlikdamas skirtingo tipo užduotis.“
Group
[ id = PR-SP-Q1 | response condition = All | layout = ]
[PR-SP-Q1] <html:span class="inLineInstructions">ĮSITIKINKITE, KAD APKLAUSIAMASIS (-OJI) ŽIŪRI Į 19 SĄSIUVINIO PUSLAPĮ.</html:span> Šioje dalyje perskaitykite kiekvieną sakinį, tuomet apibraukite TAIP, jeigu sakinys turi prasmę, arba apibraukite NE, jeigu sakinys prasmės neturi. Perskaitykite pavyzdžius. <html:span class="inLineInstructions">PARODYKITE PAVYZDŽIUS IR PALAUKITE, KOL APKLAUSIAMASIS (-OJI) SAVARANKIŠKAI VISKĄ PERSKAITYS.</html:span> Skaitykite visus šiame skyriuje esančius sakinius, kol ekrano apačioje pamatysite žodį STOP. Kai prieisite žodį STOP, pasakykite man. Ar esate pasiruošęs (-usi)? <html:span class="inLineInstructions">PAUZĖ</html:span> Atverskite kitą puslapį ir pradėkite
Interviewer Instruction
* Kai apklausiamasis (-oji) atsivers kitą puslapį, spauskite mygtuką PALEISTI SAKINIŲ LAIKMATĮ. * Stebėkite apklausiamąjį (-ąją) ir užtikrinkite, kad jis (ji) prie kiekvieno sakinio apibrauks tik TAIP arba NE. * Jeigu apklausiamasis (-oji) apibrauks abu žodžius (ir TAIP, ir NE), arba kitą žodį ar žodžius sakinyje, sustabdykite apklausiamąjį (-ąją) ir pasakykite: „Atlikdami šią užduotį apibraukite tik žodį TAIP arba NE.“ Jeigu reikės išsamesnio paaiškinimo, tinkamai pademonstruokite procedūrą, naudodami tris pavyzdinius sakinius. * Kai apklausiamasis (-oji) užbaigs paskutinį sakinį ir praneš, kad jis (ji) baigė, spauskite mygtuką SUSTABDYTI SAKINIŲ LAIKMATĮ.
Responses
[ layout = timer ]
01 SAKINIŲ LAIKMATIS
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus „Ką tai reiškia?“ arba „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį?“), atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite atlikti visas užduotis kaip galite geriausiai.“ Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos, kad galėtų geriau suprasti užduotį (pvz., paklaus, „Kaip turėčiau atlikti šią užduotį? “), atsakykite, „Perskaitykite kiekvieną sakinį ir nuspręskite, ar jis turi prasmę, ar ne. Jeigu turi, apibraukite TAIP. Jeigu neturi, apibraukite NE. Jeigu norite, galite grįžti ir dar kartą peržiūrėti pavyzdžius.“ Jeigu apklausiamasis (-oji) paklaus apie laikmatį (pvz., „Kodėl skaičiuojate laiką?“) atsakykite, „Svarbu žinoti, kiek laiko kiekvienas dalyvis (-ė) užtruks atlikdamas skirtingo pobūdžio užduotis.“
Group
[ id = PR-PF-Q1 | response condition = All | layout = ]
[PR-PF-Q1] <html:span class="inLineInstructions">ĮSITIKINKITE, KAD APKLAUSIAMASIS (-OJI) ŽIŪRI Į 22 SĄSIUVINIO PUSLAPĮ.</html:span> Šioje dalyje perskaitysite kelis straipsnius. Kai pamatysite du pabrauktus žodžius, apibraukite vieną iš jų, su kuriuo sakinys įgyja prasmę. Perskaitykite pavyzdžius. <html:span class="inLineInstructions">PARODYKITE APKLAUSIAMAJAM (-AJAI) PASTRAIPĄ IR PALAUKITE, KOL JIS (JI) JĮ PERSKAITYS.</html:span> Kai perskaitysite 1 straipsį, SUSTOKITE ir pasakykite man, kad jau baigėte. Ar esate pasiruošęs (-usi)? <html:span class="inLineInstructions">PAUZĖ</html:span> Atverskite kitą puslapį ir pradėkite.
Interviewer Instruction
* Kai apklausiamasis (-oji) atsivers kitą puslapį ir pradės skaityti pirmąjį straipsnį, spauskite mygtuką PALEISTI 1 STRAIPSNIO LAIKMATĮ. * Stebėkite apklausiamąjį (-ąją) ir užtikrinkite, kad jis (ji) kiekviename sakinyje iš pabrauktų žodžių poros apibrauks tik vieną žodį. * Jeigu apklausiamasis (-oji) apibrauks abu pabrauktus žodžius arba vieną ar daugiau žodžių sakinyje, kurie nėra pabraukti, sustabdykite apklausiamąjį (-ąją) ir pasakykite: „Atlikdami šią užduotį turite apibraukti vieną iš dviejų pabrauktų žodžių.“ Jeigu reikės išsamesnio paaiškinimo, tinkamai pademonstruokite procedūrą, naudodami pavyzdinį straipsnį. * Kai apklausiamasis (-oji) praneš, kad jis (ji) užbaigė 1 straipsnį (straipsnyje atliko visas užduotis, įskaitant ir pataisymus), spauskite mygtuką SUSTABDYTI 1 STRAIPSNIO LAIKMATĮ.
Responses
[ layout = timer ]
01 1 STRAIPSNIO LAIKMATIS
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus, „Kas čia rašoma?“, atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite visas užduotis, susijusias su straipsniais, atlikti kaip galite geriausiai.“ Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos, kad galėtų geriau suprasti užduotį (pvz., paklaus, „Ką turiu čia padaryti?“), atsakykite: „Tyliai perskaitykite straipsnį ir, kai pamatysite porą pabrauktų žodžių, apibraukite vieną iš jų, su kuriuo sakinys įgyja prasmę.“ Jeigu apklausiamasis (-oji) paklaus apie laikmatį (pvz., „Kodėl skaičiuojate laiką?“) atsakykite: „Svarbu žinoti, kiek laiko kiekvienas dalyvis (-ė) užtruks atlikdamas skirtingo tipo užduotis.“
Group
[ id = PR-PF-Q2 | response condition = All | layout = ]
[PR-PF-Q2] Atsiverskite kitą puslapį ir padarykite tą patį su 2 straipsniu. Praneškite man, kai baigsite užduotį su 2 straipsniu.
Interviewer Instruction
* Kai apklausiamasis (-oji) atsivers kitą puslapį ir pradės skaityti antrąjį straipsnį, spauskite mygtuką PALEISTI 2 STRAIPSNIO LAIKMATĮ. * Stebėkite apklausiamąjį (-ąją) ir užtikrinkite, kad jis (ji) kiekviename sakinyje iš pabrauktų žodžių poros apibrauks tik vieną žodį. * Jeigu apklausiamasis (-oji) apibrauks abu pabrauktus žodžius arba vieną ar daugiau žodžių sakinyje, kurie nėra pabraukti, sustabdykite apklausiamąjį (-ąją) ir pasakykite: „Atlikdami šią užduotį turite apibraukti vieną iš dviejų pabrauktų žodžių.“ Jeigu reikės išsamesnio paaiškinimo, tinkamai pademonstruokite procedūrą, naudodami pavyzdinį straipsnį. * Kai apklausiamasis (-oji) praneš, kad jis (ji) užbaigė 2 straipsnį (straipsnyje atliko visas užduotis, įskaitant ir pataisymus), spauskite mygtuką SUSTABDYTI 2 STRAIPSNIO LAIKMATĮ.
Responses
[ layout = timer ]
01 2 STRAIPSNIO LAIKMATIS
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus, „Kas čia rašoma?“, atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite visas užduotis, susijusias su straipsniais, atlikti kaip galite geriausiai.“ Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos, kad galėtų geriau suprasti užduotį (pvz., paklaus, „Ką turiu čia padaryti?“), atsakykite: „Tyliai perskaitykite straipsnį ir, kai pamatysite porą pabrauktų žodžių, apibraukite vieną iš jų, su kuriuo sakinys įgyja prasmę.“ Jeigu apklausiamasis (-oji) paklaus apie laikmatį (pvz., „Kodėl skaičiuojate laiką?“) atsakykite: „Svarbu žinoti, kiek laiko kiekvienas dalyvis (-ė) užtruks atlikdamas skirtingo tipo užduotis.“
Group
[ id = PR-PF-Q3 | response condition = All | layout = ]
[PR-PF-Q3] Atsiverskite kitą puslapį ir padarykite tą patį su 3 ir 4 straipsniais. Praneškite man, kai baigsite užduotį su 3 ir 4 Straipsniais.
Interviewer Instruction
* Kai apklausiamasis (-oji) atsivers kitą puslapį ir pradės skaityti trečiąjį straipsnį, spauskite mygtuką PALEISTI 3 STRAIPSNIO LAIKMATĮ. * Stebėkite apklausiamąjį (-ąją) ir užtikrinkite, kad jis (ji) kiekviename sakinyje iš pabrauktų žodžių poros apibrauks tik vieną žodį. * Jeigu apklausiamasis (-oji) apibrauks abu pabrauktus žodžius arba vieną ar daugiau žodžių sakinyje, kurie nėra pabraukti, sustabdykite apklausiamąjį (-ąją) ir pasakykite: „Atlikdami šią užduotį turite apibraukti vieną iš dviejų pabrauktų žodžių.“ Jeigu reikės išsamesnio paaiškinimo, tinkamai pademonstruokite procedūrą, naudodami pavyzdinį straipsnį. * Kai apklausiamasis (-oji) praneš, kad jis (ji) užbaigė abu straipsnius (abiejuose straipsniuose atliko visas užduotis, įskaitant ir pataisymus), spauskite mygtuką SUSTABDYTI 4 STRAIPSNIO LAIKMATĮ.
Responses
[ layout = timer ]
01 3 STRAIPSNIO LAIKMATIS
Help
Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos (pvz., paklaus, „Kas čia rašoma?“, atsakykite: „Atleiskite, bet negaliu Jums padėti. Pamėginkite visas užduotis, susijusias su straipsniais, atlikti kaip galite geriausiai.“ Jeigu apklausiamasis (-oji) paprašys pagalbos, kad galėtų geriau suprasti užduotį (pvz., paklaus, „Ką turiu čia padaryti?“), atsakykite: „Tyliai perskaitykite straipsnį ir, kai pamatysite porą pabrauktų žodžių, apibraukite vieną iš jų, su kuriuo sakinys įgyja prasmę.“ Jeigu apklausiamasis (-oji) paklaus apie laikmatį (pvz., „Kodėl skaičiuojate laiką?“) atsakykite: „Svarbu žinoti, kiek laiko kiekvienas dalyvis (-ė) užtruks atlikdamas skirtingo tipo užduotis.“

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto DC_PRC_automaticAssignment
ELSE Goto DC_PRC_automaticAssignment
Group
[ id = DC_PRC_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PRC_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_PRC = "01"
Group
[ id = DC_PRC_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PRC_automatic]

routing

IF (^DISP_PRC = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto DC_PRC_manual
Group
[ id = DC_PRC_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PRC]
Interviewer Instruction
Šiai apklausos daliai parinkite tinkamą dizpozicijos kodą.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Iš dalies baigta / nutraukta
04 Atsisakyta - apklausiamosiojo (-osios)
05 Atsisakyta - dėl kitų priežasčių
07 Kalbos problema
08 Skaitymo ir rašymo sunkumai
09 Mokymosi sutrikimai / protinė negalia
12 Klausos sutrikimai
13 Aklumas / regos sutrikimai
14 Kalbos sutrikimai
15 Fizinė negalia
16 Kita negalia
17 Kita (neapibrėžta), pavyzdžiui, liga arba nenumatytos aplinkybės
18 Mirtis
21 Didžiausias kvietimų skaičius
24 Laikinai išvykęs / nepasiekiamas apklausos metu
25 Netinkamas (dizainui be atvaizdavimo)
27 Pasikartojimas - jau buvo apklaustas (-a)
90 Techniniai gedimai

routing

IF (^DISP_PRC = "25" ) THEN Goto DISP_PRC_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PRC
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PRC
Group
[ id = DISP_PRC_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PRC_IN]
Interviewer Instruction
Įveskite netinkamumo priežastį
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = EXIT_START | response condition = All | layout = list ]
[EXIT_START] Baigėme apklausą. Ačiū už skirtą laiką ir bendradarbiavimą.
Interviewer Instruction
Spauskite mygtuką „Pauzė“ viršuje, kad laikinai sustabdytumėte programą. Išeikite iš apklausiamojo namų. Išėjus reikės vėl grįžti prie programos ir atsakyti į kelis klausimus apie apklausiamąjį (-ąją) bei užbaigti apklausą. Atiduokite skatinamąją priemonę, numatytą Jūsų šalyje.

routing

IF (^skipZZsection = "01" ) THEN Goto PIAAC_BEFORE_END
ELSE Goto ZZ1a

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CF"
ELSE ^Active_Section = "CF"
Group
[ id = ZZ1a | response condition = All | layout = list ]
[ZZ1a]
Interviewer Instruction
Šie su apklausa susiję klausimai yra skirti Jums. Ar be apklausiamojo (-osios) pokalbio metu buvo kitų asmenų?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne

routing

[id = ZZ1a_routing ]
IF (^ZZ1a = "01" ) THEN Goto ZZ1b
ELSE Goto ZZ2
Group
[ id = ZZ1b | response condition = layout = list ]
[ZZ1b]
Interviewer Instruction
Ar šis (šie) žmogus (žmonės) padėjo apklausiamajam (-ajai) atsakant į klausimus arba atliekant užduotis? (Pažymėkite visus tinkamus variantus)
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Atsakant į klausimyno klausimus
02 Atliekant užduotis
Group
[ id = ZZ2 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ2]
Interviewer Instruction
Ar manote, kad apklausiamasis (-oji) suprato interviu klausimus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Niekada
02 Beveik niekada
03 Kartais
04 Dažnai
05 Labai dažnai
Group
[ id = ZZ3 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ3]
Interviewer Instruction
Ar apklausiamasis (-oji) pokalbio metu prašė paaiškinti kurį nors klausimą?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
Group
[ id = ZZ4 | response condition = layout = list ]
[ZZ4]
Interviewer Instruction
Ar pokalbio metu nutiko bent vienas iš šių įvykių? Pažymėkite visus tinkamus variantus.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Apklausiamasis (-oji) kalbėjo su kitu asmeniu, buvusiu namuose be apklausiančiojo.
02 Apklausiamasis (-oji) atsiliepė į telefono skambutį, atsakė į žinutę arba elektroninį laišką.
03 Apklausiamasis (-oji) prižiūrėjo vaikus.
04 Apklausiamasis (-oji) atliko namų ruošos darbus, pvz., gamino valgį arba skalbė.
05 Apklausos metu artimoje respondento aplinkoje buvo įjungtas televizorius, radijas, žaidimų konsolė arba muzikos grotuvas.
06 Apklausiamajam (-jai) trukdė kita veikla, užduotis ar įvykis.
Group
[ id = ZZ5 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ5]
Interviewer Instruction
Ar apklausiamasis (-oji) skundėsi, kad apklausa užtruko per ilgai?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Taip
02 Ne
Group
[ id = ZZ6 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ6]
Interviewer Instruction
Kuriame kambaryje buvo vykdoma apklausa?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Svetainėje (valgomajame)
02 Virtuvėje
03 Miegamajame
04 Prie įėjimo
05 Prieškambaryje arba koridoriuje
06 Darbo kambaryje
07 Kitame kambaryje
08 Už apklausiamojo (-osios) gyvenamosios vietos ribų (pvz., bibliotekoje, visuomenės centre ar kt.)
Group
[ id = ZZ7 | response condition = layout = list ]
[ZZ7]
Interviewer Instruction
Jeigu turite papildomų komentarų apie apklausiamąjį (-ąją), pateikite juos toliau.
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 1000]
Group
[ id = ENDING | response condition = All | layout = list ]
[ENDING]
Interviewer Instruction
Ši apklausa baigta. Norėdami uždaryti apklausą, spauskite mygtuką „Pirmyn“. Kad galėtumėte išsaugoti ir perkelti duomenis, vadovaukitės pateikiamomis instrukcijomis.

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto PIAAC_BEFORE_END
Group
[ id = BreakOffRouting | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BreakOffRouting]

routing

IF (^DISP_CI ≠ "1" ) THEN Goto DC_CI_manual
ELSE
IF ( (^DISP_CI = "1" ) AND (^DISP_BQ ≠ "1" ) ) THEN Goto DC_BQ_manual
ELSE
IF ( ( ( (^DISP_CORE ≠ "1" ) AND ( (^DISP_CORE ≠ "3" ) AND (^DISP_CORE ≠ "4" ) ) ) AND (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) ) AND ( (^CBA_Core_Stage1_Score = "NULL" ) OR (^CBA_Core_Stage2_Score = "NULL" ) ) ) THEN Goto DC_CORE_manual
ELSE
IF ( ( ( (^DISP_CORE = "1" ) AND (^CBA_Core_Stage1_Score > "3" ) ) AND (^CBA_Core_Stage2_Score > "2" ) ) AND (^DISP_CBA ≠ "1" ) ) THEN Goto DC_CBA_manual
ELSE
IF ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "2" ) AND (^DISP_PP ≠ "1" ) ) OR ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND ( ( (^DISP_CORE = "3" ) OR (^DISP_CORE = "4" ) ) OR (^CBA_Core_Stage1_Score ≤ "3" ) ) ) AND (^DISP_PP ≠ "1" ) ) ) THEN Goto DC_PP_manual
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "2" ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) OR ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND ( (^DISP_CORE = "3" ) OR (^DISP_CORE = "4" ) ) ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) OR ( ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND (^DISP_CORE = "1" ) ) AND (^CBA_Core_Stage1_Score ≤ "3" ) ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) OR ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND (^CBA_Core_Stage1_Score > "3" ) ) AND (^CBA_Core_Stage2_Score ≤ "2" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) OR ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND (^CBA_Start = "2" ) ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) THEN Goto DC_PRC_manual
ELSE Goto BreakOffError
Group
[ id = BreakOffError | response condition = All | layout = list ]
[breakoffError] Nutraukimo klaida: neįmanoma nustatyti dabartinės darbo eigos būklės.
Group
[ id = PIAAC_BEFORE_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PIAAC_BEFORE_END]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto PIAAC_END

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = "01"
IF ( (^DISP_CI ≠ "01" ) AND (^DISP_CI ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CI
IF ( (^DISP_BQ ≠ "01" ) AND (^DISP_BQ ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
IF ( (^DISP_CBA ≠ "01" ) AND (^DISP_CBA ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CBA
IF ( (^DISP_PP ≠ "01" ) AND (^DISP_PP ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PP
IF ( (^DISP_PRC ≠ "01" ) AND (^DISP_PRC ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PRC
IF (^GLOBALDISPCODE = "00" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = "01"
Group
[ id = PIAAC_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PIAAC_END]