İstanbul 2007 - Toplumların İlerlemesinin Ölçülmesi ve Teşvik Edilmesi

 

“Toplumların İlerlemesinin Ölçülmesi ve Teşvik Edilmesi” konulu, İstanbul OECD Dünya Forumu ilerlemenin ölçülmesi konusunun yanı sıra iklim değişikliği, sağlık, ekonomik küreselleşme gibi dünyanın karşı karşıya bulunduğu temel sorunların kapsamlı olarak tartışılmasına da olanak sağlayacaktır. Bu forum, mevcut kanıtlara dayalı uluslararası bir diyaloğun oluşmasına katkıda bulunacağı gibi bilgi eksikliklerimizin de açığa çıkmasını sağlayacaktır. Forum, ilerlemenin ölçülmesinde kullanılacak yeni ve geniş çapta uygulanabilir özellikte olan göstergelerin tartışılacağı bir yer olacaktır.

Konferans Oturumları

İkinci Dünya Forumu; günümüzün başlıca ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarını kapsayan   gerçekler ve politikalar hakkında daha çok bilgi edinilmesini sağlayan eşsiz bir fırsat sunacaktır. Ana tema üzerine yapılan konuşmalar, genel oturumlar, paralel oturumlar ve teknik atölye çalışmaları; katılımcılara önemli ölçme ve politika sorunlarını teşhis etmek ve tartışmak imkanını verecektir. Gelişmiş, yükselen ve gelişmekte olan ülkelere ilişkin sorunlar tartışılacaktır. Latin Amerika’da, Asya’da, vs. düzenlenecek olan bölgesel forumların sonuçları daha kapsamlı tartışılmak üzere, Dünya Forumu’nda sunulacaktır.
Konferans oturumlarıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Konferans Yeri

 

İkinci OECD Dünya Forumu, 27-30 Haziran 2007 tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacaktır.

İstatistiğin Bilgiye Dönüştürülmesinde Kullanılan Yenilikçi Araçlar Hakkında İlk Uluslararası Sergi

Dünya Forumu sırasında istatistiği bilgiye dönüştüren görsel araçlar konulu bir sergi gerçekleştirilecektir. Yenilikçi bilgisayar araçları ve dünyanın en iyi gösterge sistemleri sergilenecektir. Sergi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Dünya Forumu’na Kimler Katılacak?

Gelişmiş ve gelişmekte olan çeşitli ülkelerden 800 kişi, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum örgütlerinin en  yüksek düzey temsilcileri toplantıya katılacaklardır. Katılımcılar;

  • Bakanlar
  • Milletvekilleri
  • Üst düzey devlet yetkilileri
  • İstatistik kurumlarının başkanları
  • Seçkin akademisyenler
  • Sivil toplum örgütlerinin liderleri
  • İş dünyasının liderleri
  • Basın yayın temsilcileri olacaktır.

Ayrıca, binlerce kişinin canlı internet yayını aracılığıyla tartışmaları izlemeleri beklenmektedir.