Share

Publications

book

Švietimas Lietuvoje, Šalių švietimo politikos apžvalgos

Lietuva nuosekliai didina gyventojų dalyvavimą švietime – plečiamas dalyvavimas ankstyvajame ugdyme ir aukštajame moksle, pasiektas beveik visuotinis dalyvavimas bendrajame ugdyme. Tačiau siekiant didinti šalies ekonomines galimy-bes ir spręsti demografinius sunkumus, reikia užtikrinti geresnius šalies bendrojo ugdymo mokyklų ir aukštojo mokslo įstaigų veiklos rezultatus. Lietuva turi aiškiai apibrėžti ir padidinti lūkesčius dėl švietimo sistemos veiklos, numatyti išteklius šiems lūkesčiams įgyvendinti, pagerinti švietimo stebėseną ir švietimo kokybę, didinti institucijų galimybes siekti geresnių veiklos rezultatų. Veiklos gerinimo tikslas turi būti įgyvendinamas kiekviename švietimo sistemos lyg-menyje. Šioje apžvalgoje vertinamos Lietuvos švietimo politikos kryptys ir praktika, lyginant su geriausia švietimo praktika Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalyse ir kitose regiono šalyse. Apžvalgoje aptariami šalies švietimo sistemos laimėjimai ir sunkumai, su kuriais susiduriama – nuo ankstyvojo ugdymo iki aukštojo mokslo. Apžvalgoje pateikiama rekomendacijų, kaip Lietuva galėtų gerinti kokybę ir užtikrinti didesnį teisingumą, kad būtų su-darytos sąlygos sparčiam, tvariam ir integraciniam augimui. Ši apžvalga bus naudinga Lietuvai ir kitoms šalims, kurios siekia gerinti savo švietimo sistemos kokybę, užtikrinti didesnį teisingumą ir didinti veiksmingumą.

Published on October 16, 2019Also available in: English