Share

Publications

book

Šole za učence 21. stoletja

Močni vodje, samozavestni učitelji, inovativni pristopi

Uspešni izobraževalni sistemi spodbujajo vodenje na vseh ravneh in s tem spodbujajo učitelje in ravnatelje, ne glede na njihov formalni položaj, da so inovativni v razredu in šoli ter v sistemu kot celoti. Ta publikacija predstavlja povzetek ugotovitev mednarodne raziskave poučevanja in učenja TALIS in programa mednarodne primerjave dosežkov učenk in učencev PISA, ki so bila temelj mednarodnega srečanja na vrhu o učiteljskem poklicu 2015 s tremi temami: vodenje šol, samoučinkovitost učiteljev in inovativnost v izobraževanju. Vsebuje tudi primere z vsega sveta, kako nekatere šole uvajajo inovativne načine poučevanja in učenja, da bi učence bolje opremile z veščinami, ki jih potrebujejo za polno vključitev v globalna gospodarstva 21. stoletja.

Published on March 14, 2017Also available in: English, French, Korean