Share

Newsroom

Slovenija bi morala okrepiti prizadevanja za pomoč dolgotrajno brezposelnim

 

28/10/2016 - Slovenija je v odgovor na svetovno finančno krizo izvedla pomembne in zahtevne reforme trga dela in pokojninskega sistema. Po navedbah novega poročila OECD pa so potrebna nadaljnja prizadevanja za reševanje visoke stopnje dolgotrajne brezposelnosti in večja pomoč starejšim in nizko kvalificiranim delavcem pri iskanju dela.

 

Povezovanje ljudi z delovnimi mesti: Slovenija pravi, da je za brezposelnost v Sloveniji po napovedih predvideno nadaljevanje nedavnega upada in zmanjšanje na okoli 7,7 % do konca leta 2017. Vendar pa je stopnja zaposlenosti oseb v starosti od 55 do 64 let le 35 %, kar je za 20 odstotnih točk nižje od povprečja OECD, eden od treh iskalcev zaposlitve pa je star več kot 50 let.

 

Dolgotrajna brezposelnost je tudi precej nad povprečjem OECD, z enim od dveh iskalcev zaposlitve brez dela več kot leto dni in z enim od treh, ki je brez dela več kot dve leti.

 

Sistem v Sloveniji je dobro naravnan za pomoč iskalcem zaposlitve, ki so takoj zaposljivi, vendar pa je manj učinkovit pri pomoči tistim, ki so pogosto in vedno bolj vezani na socialno pomoč, in v zadnjem obdobju tudi tistim, ki dolgo časa uveljavljajo pravice iz zavarovanja za primer delne invalidnosti. Postopno povečevanje velikosti te skupine zahteva boljši pristop pri nudenju pomoči za njihovo vrnitev na delo.

 

Priporočila OECD Sloveniji za reševanje navedenih izzivov:

  • Okrepiti povezavo med Zavodom Republike Slovenije (RS) za zaposlovanje in Centri za socialno delo z odpravljanjem ločevanja svetovanja in dodeljevanja denarnih nadomestil ter pomoči ali celo zagotoviti delno združitev teh dveh organov.
  • Omogoči Zavodu RS za zaposlovanje, da lahko pomaga iskalcem zaposlitve, ki težje najdejo delo, s sprostitvijo časa zaposlitvenih svetovalcev za svetovanje takšnim iskalcem zaposlitve, za pomoč pri njihovemu usposabljanju in delu ter ukvarjanje z dodatnimi socialnimi in zdravstvenimi problemi.
  • Reševati visoko stopnjo dolgotrajne brezposelnosti z zagotavljanjem prejemkov socialne pomoči v odvisnosti od iskanja dela in omogočiti ljudem, da ohranijo nekaj ugodnosti v daljšem obdobju, ko že najdejo delo.
  • Spodbujati daljše delovno aktivno življenje z nadaljnjimi spremembami v sistemu pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, starosti in invalidnosti, kakor tudi v delovni zakonodaji za spodbujanje poznejšega upokojevanja.

 

Več informacij o delu OECD glede aktiviranja in aktivnih politik trga dela je na voljo na www.oecd.org/employment/activation.htm.

 

Novinarji naj se obrnejo na Marka Pearsona (mark.pearson@oecd.org), Kristine Langenbucher (kristine.langenbucher@oecd.org) ali Christopherja Prinza (christopher.prinz@oecd.org) iz Direktorata OECD za zaposlovanje, delo in socialne zadeve ali kontaktirajo Oddelek za medije OECD (news.contact@oecd.org; tel + 33 1 45 24 81 18).

 

Z delom z več kot 100 državami je OECD globalni forum, ki spodbuja politike za izboljšanje gospodarske in socialne blaginje ljudi po vsem svetu.

 

Related Documents

 

Also AvailableEgalement disponible(s)