Share

Newsroom

OECD: dalsze inwestycje w infrastrukturę i umiejętności będą sprzyjać wzrostowi poziomu życia i dobrobytu w Polsce

 

22/03/16 - W Polsce utrzymuje się solidny wzrost gospodarczy, bezrobocie spada, ale niezbędne są dalsze inwestycje w infrastrukturę i umiejętności w celu podtrzymania nieustannej poprawy poziomu życia, jakości środowiska i dobrobytu, stwierdza OECD w swoim najnowszym Przeglądzie Gospodarczym Polski.

 

Przegląd przedstawiony został dzisiaj w Warszawie przez główną ekonomistkę OECD Catherine L. Mann oraz wicepremiera Polski Mateusza Morawieckiego, w roku, w którym przypada 20. rocznica przystąpienia Polski do OECD. W przeglądzie podkreślono ogromne postępy osiągnięte w ostatnim dwudziestoleciu na drodze do konwergencji z państwami o wyższym poziomie dochodów, ale wskazano także przeszkody, które trzeba jeszcze pokonać, takie jak umocnienie zatrudnienia i jakości miejsc pracy, poprawa środowiska biznesowego i rozwój infrastruktury, a także zapewnienie zdrowych finansów publicznych.

 

Catherine L. Mann podkreśliła, że Polska zrobiła znaczne postępy odkąd przystąpiła do OECD 20 lat temu i osiągnęła tak wysoki poziom dobrobytu i jakości życia, jakiego nie doświadczyła nigdy dotąd. „W czasie, gdy większość państw zmagała się ze skutkami światowego kryzysu gospodarczego, polska gospodarka notowała silny wzrost i zmniejszenie bezrobocia. Obecnie Polska powinna tak dobrać instrumenty polityczne, aby wspierać transformację w kierunku gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach i umiejętnościach, co sprawi, że wzrost będzie jeszcze większy, bardziej ekologiczny i sprzyjający włączeniu społecznemu”.

 

Taki program reform oraz priorytety polityczne nowego rządu, w tym nowy dodatek na dziecko, zakładają wyższe wydatki. Aby pomóc to sfinansować, przegląd OECD proponuje możliwości przeprowadzenia szeroko zakrojonej reformy podatkowej, w tym likwidację obniżonej stawki podatku VAT i zwolnień z tego podatku, większe zastosowanie podatku od nieruchomości i podatku ekologicznego, a także umocnienie administracji skarbowej.

 

Według przeglądu, rozwój umiejętności doprowadzi do wzrostu produktywności i zatrudnienia. Nieustanna poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej, skuteczniejsze wsparcie słabszych uczniów, a także lepsze włączenie szkoleń w miejscu pracy do kształcenia zawodowego to kwestie, które będą miały największe znaczenie.

 

Aby zwiększyć obecność kobiet na rynku pracy potrzebne są lepsze możliwości połączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Poza większą liczbą placówek opieki nad dziećmi, potrzebne są również długoterminowe świadczenia opiekuńcze. Realizowana obecnie reforma stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego jest niezbędna do wsparcia zatrudnienia osób w starszym wieku i zapobiegania ich zubożeniu. Przewidywane możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę powinny być takie same dla mężczyzn i dla kobiet, nie powinny natomiast obejmować motywujących środków finansowych.

 

W celu lepszego inwestowania w infrastrukturę Polska powinna bardziej uwzględniać kryteria z zakresu ochrony środowiska i zdrowia w procesie wyboru i oceny projektów, zapewnić stabilne finansowanie infrastruktury transportu publicznego i jej utrzymania, a także poprawić warunki ramowe inwestowania w energię ze źródeł odnawialnych. Udzielanie wsparcia władzom lokalnym w realizacji projektów infrastrukturalnych oraz umocnienie lokalnych zdolności zarządzania usprawniłyby rozwój infrastruktury.

 

Omówienie Przeglądu Gospodarczego Polski oraz najważniejsze wnioski, które z niego wynikają, dostępne są na stronie internetowej OECD: www.oecd.org/poland/economic-survey-poland.htm. Dziennikarze są proszeni o zamieszczanie tego linka internetowego w odniesieniu do przeglądu. 

  

W celu uzyskania dalszych informacji na temat Przeglądu Gospodarczego Polski, prosimy o kontakt z biurem prasowym OECD (news.contact@oecd.org ;  +33 1 4524 9700).

 

Related Documents