Share

Newsroom

OECD zachęca Polskę do wykorzystania obecnej siły gospodarczej do rozwoju innowacji oraz inwestycji w podnoszenie kompetencji i infrastrukturę

 

19/03/2018W Polsce utrzymuje się silny wzrost gospodarczy, a według nowego raportu OECD zwiększenie świadczeń rodzinnych i korzystna koniunktura na rynku pracy powodują wzrost dochodów gospodarstw domowych, przy jednoczesnym spadku wskaźnika ubóstwa i nierówności.


W najnowszym Przeglądzie Gospodarczym Polski OECD zachęca rząd do wykorzystania dobrej sytuacji gospodarczej w kraju i postępu społecznego do zmierzenia się z najważniejszymi wyzwaniami. Aby utrzymać wzrost poziomu życia, Polska powinna rozwinąć zdolność innowacji, a także zwiększyć inwestycje w umiejętności i infrastrukturę. Z raportu wynika, że wydatki na badania i rozwój utrzymują się na niskim poziomie, pomimo zwiększenia środków  publicznych i wdrożenia ulg podatkowych. Ograniczone zaangażowanie biznesu jest niekorzystne dla szkolnictwa zawodowego, co ogranicza modernizację i poprawę produktywności licznych małych przedsiębiorstw w kraju.

 

Społeczeństwo w Polsce szybko się też starzeje. Przewiduje się, że populacja w wieku produkcyjnym znacznie się zmniejszy w najbliższych dziesięcioleciach. OECD ostrzega, że wraz z obniżeniem wieku emerytalnego wzrasta ryzyko ubóstwa wśród osób starszych, zwłaszcza kobiet. Ponadto, przebieg kariery zawodowej kobiet często nie ma charakteru ciągłego, a na ich sytuację zawodową może również negatywnie wpłynąć  niski wiek emerytalny. W raporcie zalecono zarazem, aby uświadamiać pracownikom korzystny wpływ dłuższej pracy na wysokość świadczeń emerytalnych, które otrzymają w przyszłości.

 

Zakres opieki nad dziećmi, pomimo wysiłków podejmowanych przez państwo, jest w dalszym ciągu niewystarczający i kosztowny, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Konieczne są tym samym większe inwestycje w opiekę nad dziećmi, tak aby umożliwić łączenie pracy z życiem rodzinnym i zwiększyć liczbę kobiet na rynku pracy.

 

Zastępca sSekretarza gGeneralnego OECD, Mari Kiviniemi, prezentując Przegląd w Warszawie, powiedziała zaznaczyła, iż: „Polska ma silną pozycję. Dynamiczny rynek pracy wraz z programem „Rodzina 500 plus” spowodowały, że rozwój gospodarczy jest bardziej inkluzywny. Wielu ludzi korzysta obecnie z nowych szans i ma do swojej dyspozycji większe dochody”.„Nadszedł czas, aby zapewnić dalszy wzrost poziomu życia. Rozwój innowacyjności, usprawnienie infrastruktury i inwestowanie w umiejętności będzie miało rozstrzygające znaczenie. Rosnący niedobór pracowników, zwłaszcza odpowiednio wykwalifikowanych, sprawia, że pracodawcy zaczynają sobie zdawać sprawę, jak istotne jest inwestowanie w szkolenia. Rząd powinien wykorzystać tę okazję do zaangażowania się i wsparcia przedsiębiorców w tym zakresie”.

 

Dzięki działaniom podjętym w celu uszczelnienia systemu podatkowego udało się zmniejszyć deficyt budżetowy, pomimo zwiększenia wydatków na świadczenia socjalne. Potrzebny będzie jednak dalszy wzrost środków lub zmiana ich przeznaczenia, aby umożliwić zwiększenie nakładów na priorytetowe obszary, takie jak infrastruktura publiczna, opieka zdrowotna, a także szkolnictwo wyższe i badania naukowe.

 

Ograniczenie stosowania obniżonych stawek VAT, podwyższenie podatków środowiskowych i zwiększenie  progresji w podatku dochodowym przyniosłoby dodatkowy dochód, a jednocześnie przyczyniłyby się do większej równości społecznej i lepszej ochrony środowiska.

 

W raporcie wskazano na znaczne nierówności pod względem ogólnego stanu zdrowia Polaków i dostępu do opieki zdrowotnej, a jakość środowiska uznano za gorszą od średniej dla państw OECD. Podatek od zanieczyszczenia wody i powietrza oraz emisji CO2 jest niski, a korzystanie ze szkodliwych dla środowiska paliw nie jest opodatkowane. Podniesienie podatków środowiskowych stanowiłoby zachętę do zastąpienia przestarzałych wysokoemisyjnych urządzeń węglowych przez bardziej ekologiczne zamienniki.

 

Niezbędna jest również bardziej przejrzysta strategia w zakresie polityki imigracyjnej, pozwalająca na zapewnienie lepszego monitoringu oraz integrację cudzoziemców, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, ochrony ich praw oraz dostępu do systemu oświaty i szkoleń.

 

Pobierz Przegląd Gospodarczy Polski: http://www.oecd.org/economy/economic-survey-poland.htmW celu uzyskania dalszych informacji, dziennikarzy prosimy o kontakt z biurem OECD ds. mediów (Media Officenews.contact@oecd.org lub tel.: + 33 1 4524 9700).


OECD stanowi globalne forum współpracy z ponad 100 państwami, propagujące politykę sprzyjającą poprawie dobrostanu gospodarczego i ludzi na całym świecie.

 

Related Documents