Share

Newsroom

OECD: “İddialı reformlar hem güçlü hem kapsayıcı bir büyüme süreci başlatabilir”

 

09/02/15-OECD’nin yayınladığı en son Büyümeye Geçiş raporuna göre kapsamlı bir reform gündemi doğrultusunda kararlı ve sistemli adımların atılması hükümetlere, zayıf talebi canlandırmak, sağlıklı ekonomik büyümeyi canlandırmak, iş olanakları yaratmak ve kazanımları toplumun her kesimine ulaştırmak için fırsatlar sunmaktadır.

 

Raporda, 2013’ten bu yana ülkelerin reformlarda kaydettiği gelişmeler değerlendirilip karşılaştırıldı ve büyümeyi canlandırıp daha kapsayıcı hale getirecek yeni öncelikler ortaya konuldu. OECD, küresel ekonomik kriz sırasında kaydadeğer biçimde hızlanan yapısal reformların birçok gelişmiş ekonomide yavaşladığına dikkat çekti. Diğer yandan, gelişmekte olan ekonomilerin, reform sürecine hız kazandırdığı belirtildi.

 

İstanbul’da düzenlenen bir tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada OECD Genel Sekreteri Angel Gurría, iddialı yapısal reformların iş olanaklarında ve verimlilikte artış yaratarak talebi de destekleyeceğini belirtti. Bunun, zayıf talebin ve artan eşitsizliklerin potansiyel büyüme ve güven için tehdit oluşturmalarına ve uzun süreli durgunluk getirecek bir kısır döngüye sebep olmalarına engel olmak için çok önemli olduğunu söyledi. Gurría, şunu ilave etti: “Birçok hükümetin, reformları hayata geçirmek konusunda zayıf talep, bütçe yönünden kısıtlı hareket alanı ve yüksek işsizlik sorunlarıyla karşılaştığının farkındayız. Gene de, yapısal reformları – etkin maliye ve para politikaları ile birlikte – büyümeyi başlatacak üçlü temel sacayağının bir parçası olarak görüyoruz.”

 

Büyümeye Geçiş 2015 raporunda büyüme yanlısı yapısal reformların gelir adaletsizliği üzerindeki etkileri değerlendirildi. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin büyümeyi daha kapsayıcı kılmaya teşvik edildikleri belirtildi. Bunun kadınlar, gençler, düşük vasıflı ve ileri yaşlardaki çalışanlar gibi arka planda kalan kesimlerin istihdama ve işgücü piyasasına katılımlarının önündeki engellerin kaldırılmasıyla yapılabileceği vurgulandı.

 

Kapsamlı reform stratejilerinin artan adaletsizliği ve krizin olumsuz sosyal etkilerini gidermek için atılacak temel adımlardan biri olabileceğini ifade eden Gurría, “düşük vasıflı işçilerin iş olanaklarını ve kazanç potansiyellerini arttıracak, gençlerin iş dünyası basamaklarını tırmanmasına yardım edecek, ve işgücü piyasasında kadınlar için olanaklar yaratacak reformlar ekonomilerimizde büyüme potansiyelini açığa çıkaracak ve bu potansiyelin herkes tarafından paylaşılmasını temin edecektir” şeklinde konuştu.

 

Büyümeye Geçiş raporunu, 9-10 Şubat tarihlerinde yapılacak G20 Maliye Bakanları toplantısı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlikte sunan Gurria, raporda yer alan ticaretin ve yatırımın serbestleştirilmesi, çalışanların becerilerine yatırım yapılması ve yeniliklerin teşvik edilmesiyle ilgili büyüme dostu tavsiyelerin büyümeyi hızlandırırken, OECD ve G20 ülkelerinde talebi de destekleyeceğini belirtti. Gurria, bunu başarmak için ürün ve işgücü piyasalarındaki düzenlemelerin iyileştirilmesinin ve sınıraşırı ticaret ve yatırımın önündeki engellerle mücadele etmenin öneminin altını çizdi.

 

Büyümeye Geçiş analizi, OECD’nin, G20 için Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesine ve G20 Ülke Büyüme Stratejilerine sunduğu geniş katkının temelini oluşturmaktadır. Rapordaki tavsiyeler, Kasım 2014’te Brisbane’de yapılan G20 liderleri zirvesinde benimsenen ülke büyüme stratejilerinin geliştirilmesinde etkili olmuştur. Stratejiler, ülkelerin birleşik gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) önümüzdeki beş yıl içinde %2’den fazla arttırılmasını amaçlamaktadır. Aynı stratejiler, politika kararlarının yönetimine ve sürdürülebilirliğine rehberlik de yapabilecektir. Bu da güven artışının sağlanması için önemli bir unsurdur.

 

Sunum toplantısında “Büyük Durgunluk sürecinde elde edilen tecrübeler dikkate alındığında, birçok ülke için para ve maliye politikalarında hareket alanının daraldığı dönemlerde, yapısal reformlar büyümenin artırılması için kritik öneme sahiptir” açıklamasını yapan Başbakan Yardımcısı Babacan şu mesajı da ilave etti: “Genişlemeci para politikaları, ihtiyacımız olan büyümeyi kalıcı bir şekilde sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Bu itibarla, yapısal politikaların hızlandırılması, politika yapıcıların öncelikleri arasında yer almalıdır. Geçtiğimiz yıl G20 ülkeleri tarafından ortaya konulan ülke büyüme stratejileri de bu amaca hizmet etmektedir. Büyümeye Geçis raporunun, ülkelerin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi sağlamak için oluşturacakları yapısal reform gündemlerine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.”

 

Büyümeye Geçiş 2015 raporunda reformlar açısından atılan önemli adımların yanında yapılması gerekenler de vurgulandı:

 

● Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve İspanya’da reformlar hız kaybetmekle beraber devam ederken, Japonya’da hız kazandı. İskandinav ülkelerinin genelinde ve birçok euro alanı ülkesinde ise reform hareketleri zayıf seyrini sürdürdü ve hatta düşüşe geçti. 

 

● Başta Çin ve Meksika olmak üzere gelişmekte olan büyük ülkelerin birçoğunda reform hareketleri hız kazandı. Bu, darboğazlar ve büyüme yönünden kısıtlarla ilgili farkındalığı gösterirken, emtia fiyatları ve sermaye akımlarındaki dalgalanmalara karşı duyarlılığı azaltma gereksinimini de yansıtmaktadır.

 

● İşgücü verimliliği, uzun vadeli büyümenin temel belirleyicisi olmayı sürdürdü. OECD ülkeleri, büyümenin kaynakları olan bilgiye dayalı sermaye ve tamamlayıcı vasıflı işgücünün önemini ve süregelen işsizliği dikkate alarak eğitim ve etkin işgücü piyasası politikalarına öncelik vermektedir.

 

Raporda ekonomik büyüme üzerindeki çevresel baskılar incelendi ve yapısal reformlar ve çevre politikalarının rolü de tartışıldı. Uygun çevre politikaları üretilmesinin önemine ilişkin örnekler yanında bunların verimlilik artışı üzerindeki etkilerinin de altı çizildi.

  

Büyümeye Geçiş 2015 ile ilgili daha fazla bilgi için: www.oecd.org/eco/growth/goingforgrowth.htm sayfasını inceleyebilirsiniz. Birçok G20 ülkesiyle ilgili ayrıntılı ülke notlarını bu adreste bulabilirsiniz.

 

Ayrıntılı bilgi için gazeteciler Lawrence Speer (+33 6 01 49 68 91) ile ya da  OECD Basın Departmanı ile bağlantı kurabilir (+33 1 45 24 97 00). 

 

An embeddable data visualisation for this publication is available at: www.compareyourcountry.org/going-for-growth

Please use the ‘+share/embed’ button to customize this tool for your country and language and to generate the embed code for your website.

 

 

Related Documents