Share

Newsroom

Lietuva prisijungs prie EBPO Kovos su kyšininkavimu konvencijos

 

19/5/2017 - Lietuva žengė svarbų žingsnį kelyje link EBPO narystės – ji užbaigė procesą, kuris suteiks galimybę tapti EBPO Kovos su kyšininkavimu konvencijos nare. Lietuva taps 42-ąja EBPO Kovos su kyšininkavimu konvencijos nare 2017 m. liepos 15 d., praėjus 60-iai dienų nuo Lietuvos prisijungimo akto pateikimo. 2017 m. gegužės 16 d. Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Dalius Čekuolis pristatė Lietuvos prisijungimo prie Konvencijos dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose aktą į EBPO būstinę Paryžiuje.

 

„Lietuva aiškiai parodė, kad yra pasiryžusi kovoti su kyšininkavimu ir korupcija“, sakė EBPO generalinis sekretorius Angel Gurría. „Sveikiname Lietuvą kaip 42-ąją EBPO Kovos su kyšininkavimu konvencijos narę ir tikimės glaudžiai bendradarbiauti kovoje su tarptautiniu kyšininkavimu“.

 

2017 m. sausio 26 d. EBPO pakvietė Lietuvą prisijungti prie EBPO kovos su kyšininkavimu darbo grupės ir imtis reikiamų žingsnių prisijungti prie Konvencijos. Nuo šiol Lietuvoje bus sistemiškai vertinamas kovos su kyšininkavimu įstatymų įgyvendinimas, o pirmasis vertinimas bus atliktas 2017 m. birželio mėn.

 

EBPO Kovos su kyšininkavimu konvencija, kuri įsigaliojo 1999 m., draudžia užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimą tarptautiniuose verslo sandoriuose. Stebint šalis ir įgyvendinant plataus masto tęstinius veiksmus, Konvencija siekiama užtikrinti, kad kova su kyšininkavimu būtų veiksminga ir taip būtų užtikrintos vienodos sąlygos sąžiningai konkurencijai.

 

Be Lietuvos, Konvencijos narės yra 35 EBPO šalys narės ir Argentina, Brazilija, Bulgarija, Kolumbija, Rusija bei Pietų Afrikos Respublika.

 

Norintys gauti daugiau informacijos žurnalistai kviečiami susisiekti su p. Daisy Pelham, EBPO Antikorupcijos skyrius (tel.  +33 1 45 24 90 81).

 

Daugiau informacijos apie EBPO veiksmus kovoje su korupcija rasite apsilankę www.oecd.org/corruption.

 

Related Documents