Share

Green growth and sustainable development

book

Azərbaycanda Nəqliyyat Sisteminin Dekarbonizasiyası

Gələcək Fəaliyyətin Planlaşdırılması

Bu sənəddə Azərbaycanın nəqliyyat sektorundakı istixana qazı emissiyalarının azaldılması üçün imkanlar və problemlər nəzərdən keçirilir. Burada Azərbaycanın nəqliyyat sisteminə ümumi baxış təqdim edilir, ölkənin nəqliyyat sistemində CO2 tullantılarının azaldılması üçün mövcud siyasəti və gələcək planları nəzərdən keçirilir. Sənəddə, həmçinin nəqliyyat fəaliyyəti və Azərbaycan üçün mövcud olan emissiyalar haqqında məlumatlar, eləcə də dövlət qurumları tərəfindən onların qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan alətlər barədə ümumi məlumat verilir. Nəhayət, BNF-nin “İnkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlarda Nəqliyyatın Dekarbonlaşdırılması” (DTEE) layihəsi çərçivəsində növbəti fəaliyyət variantları təklif edilir.

Published on January 19, 2021Also available in: English

In series:International Transport Forum Policy Papersview more titles