Partager

Publications

book

Ghidul OECD privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor de Stat, Ediția 2015

Ghidul OECD privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor de Stat oferă o referință internațional acceptată pentru a ajuta guvernele în evaluarea și îmbunătățirea modului în care își exercită funcțiile de proprietar în cadrul întreprinderilor de stat. Buna guvernanță corporativă a întreprinderilor de stat este o prioritate cheie a reformei în multe țări. Eficiența îmbunătățită și o mai mare transparență a sectorului de stat vor avea ca rezultat câștiguri economice considerabile, în special în țările în care proprietatea de stat este importantă. În plus, crearea unui mediu echitabil pentru întreprinderile private și de stat va încuraja un sector de afaceri sănătos și competitiv. Ghidul, adoptat prima dată în 2005, oferă o serie de bune practici cu privire la cadrul legal și de reglementare pentru întreprinderile de stat, profesionalizarea funcției de proprietate a statului și aranjamentele de guvernanță corporativă a întreprinderilor de stat. Această versiune a recomandărilor a fost dezvoltată în lumina unei experiențe de aproape un deceniu de implementare și a unui număr de studii tematice și comparative, dezvoltate pe baza versiunii anterioare a Ghidului, care au indicat nevoia de revizuire și au susținut-o, inclusiv în domenii cum ar fi divulgarea și transparența, concurența public-privat, practicile consiliilor, și fondurile și finanțarea întreprinderilor de stat.

Published on August 13, 2022Also available in: Arabic, Bulgarian, Czech, German, English, Spanish, French, Croatian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Ukrainian, Vietnamese, Chinese