Partager

Publications

book

G20/ՏՀԶԿ Կորպորատիվ Կառավարման Սկզբունքներ

G20/ՏՀԶԿ կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները օգնում են քաղաքականություն մշակողներին գնահատել և բարելավել կորպորատիվ կառավարման իրավական, կարգավորման և ինստիտուցիոնալ շրջանակները՝ նպատակ ունենալով նպաստելու տնտեսական արդյունավետությանը, կայուն աճին ու ֆինանսական կայունությանը: Առաջին անգամ հրատարակվելով 1999թ.՝ Սկզբունքները քաղաքականություն մշակողների, ներդրողների, կորպորացիաների և այլ շահառուների համար դարձել են միջազգային ուղենիշ:

Published on August 05, 2019Also available in: Arabic, Czech, German, English, Spanish, Japanese, Latvian, Portuguese, Russian, Turkish, Vietnamese, Chinese