Partager

Salle de presse

Prezentacja Przeglądu Gospodarczego Polski we wtorek 22 marca 2016 r. w Warszawie

 

15/03/16 - We wtorek 22 marca 2016 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikuje Przegląd Gospodarczy Polski. Raport ocenia wyniki oraz perspektywy gospodarcze Polski, analizując bieżące wyzwania oraz możliwe reformy mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz przejście do gospodarki opartej na wysokich technologiach, przyczyniając się do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju kraju.

 

Główny ekonomista OECD, Catherine L. Mann przedstawi Przegląd Gospodarczy Polski podczas konferencji prasowej z wicepremierem Mateuszem Morawieckim o godzinie 10:00 we wtorek 22 marca 2016 roku w Ministerstwie Rozwoju przy ulicy Wspólnej 2-4 w Warszawie.

 

Dziennikarze akredytowani w bazie OECD będą mieli wcześniejszy dostęp do raportu na stronie dla dziennikarzy. Na raport obowiązuje ścisłe embargo do godz. 10:00 dnia 22 marca 2016 r.

 

Główne wnioski Przeglądu Gospodarczego Polski będą dostępne na stronie http://www.oecd.org/economy/surveys/economic-survey-poland.htm. Prosimy o umieszczenie tego adresu internetowego w raportach na temat Przeglądu.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konferencji prasowej, dziennikarze proszeni są o kontakt z Panem Stanisławem Krakowskim z biura prasowego Ministerstwa Rozwoju w Warszawie (+48 22 273 71 12).

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Przeglądu, prosimy o kontakt z Panią Anną Biernat z biura prasowego OECD w Paryżu (tel. +33 1 45 24 14 28). 

 

W celu wcześniejszego otrzymania Przeglądu Gospodarczego Polski z embargiem obowiązującym do godz. 10:00 rano dnia 22 marca 2016 roku, dziennikarze proszeni są o wysłanie prośby na adres: embargo@oecd.org. Raport z embargiem zostanie wysłany na dzień przed planowaną publikacją. 

 

Documents connexes