Partager

Concurrence

Ελλάδα: Έργο «Αξιολόγηση συνθηκών ανταγωνισμού στην ελληνική νομοθεσία»

 

 English

Παρουσίαση της έκθεσης αξιολόγησης του ανταγωνισμού

07.11.2016, Αθήνα- Η έκθεση παρουσιάστηκε επίσημα παρουσία του κ. Γιώργου Σταθάκη, πρώην υπουργού Οικονομίας της Ελλάδας, εν ενεργεία Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του κ. Rintaro Tamaki, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ.


>> Δείτε την έκθεσηΕλληνικά | Αγγλικά
>> Κατεβάστε τα κύρια σημεία Ελληνικά | Αγγλικά
>> Διαβάστε το δελτίο τύπου Ελληνικά | Αγγλικά 

Ο αυξημένος ανταγωνισμός μπορεί να βελτιώσει τις οικονομικές επιδόσεις μιας χώρας, να προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες και να μειώσει το κόστος αγαθών κι υπηρεσιών για τους καταναλωτές. Εντούτοις, οι πολυάριθμοι νόμοι και κανονισμοί ενδέχεται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά. 

Στην Ελλάδα, οι κανονιστικοί περιορισμοί αποτελούν μια από τις αιτίες του μειωμένου ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το δείκτη PMR (Project Market Regulation index) του ΟΟΣΑ, οι ελληνικές αγορές είναι από τις πιο αυστηρά ρυθμιζόμενες μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. 

Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντοπιστούν οι κανονισμοί και οι διατάξεις που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, προκειμένου η χώρα να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη.

 

Σχετικά με το Έργο 

Ο ΟΟΣΑ συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα από το 2012 για την αποτίμηση της νομοθεσίας και των κανονισμών που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό (βλ. εκθέσεις).

Το 2016 ο ΟΟΣΑ πραγματοποίησε μια ενδελεχή και ανεξάρτητη αξιολόγηση για να εντοπιστούν οι κανονισμοί και οι ρυθμίσεις που επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών στους παρακάτω τομείς: κατασκευές, μέσα ενημέρωσης, χονδρεμπόριο, ηλεκτρονικό εμπόριο και κάποιους υπο-τομείς της μεταποίησης (χημικά προϊόντα, φάρμακα). 

Αποτελέσματα και παρουσίαση της έκθεσης

Στις 7 Νοεμβρίου 2016, η έκθεση του 2016 παρουσιάστηκε στην Αθήνα παρουσία του Αναπληρωτή ΓΓ ΟΟΣΑ κ. Rintaro Tamaki και του κ. Γιώργου Σταθάκη, πρώην υπουργού Οικονομίας της Ελλάδας, εν ενεργεία Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η έκθεση εκτιμά ότι η ελάφρυνση των περιορισμών που εντοπίστηκαν σε μια σειρά από τομείς θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία της τάξης των 414 εκατ. ευρώ..

>> Δείτε την έκθεση: Ελληνικά | Αγγλικά
>> Κατεβάστε τα κύρια σημεία Ελληνικά | Αγγλικά
>> Διαβάστε το δελτίο τύπου Ελληνικά | Αγγλικά 

 

Μεθοδολογία

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Οδηγού Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού, μια ομάδα που αποτελείται από νομικούς και οικονομολόγους εξειδικευμένους στον ανταγωνισμό από τον ΟΟΣΑ και την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματοποίησε μια αποτίμηση του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου που πιθανόν να περιορίζει τον ανταγωνισμό στους εν λόγω τομείς και θα υποβάλει συγκεκριμένες συστάσεις για τη μεταβολή του.

Επιπλέον, έχει συσταθεί μια Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου (ΕΥΕ) αποτελούμενη από Γενικούς Γραμματείς των αρμόδιων υπουργείων για να υποστηρίξει την ομάδα του Έργου. 

 

Ανάπτυξη ικανοτήτων

Ο ΟΟΣΑ διοργάνωσε μια σειρά από σεμινάρια για να βοηθήσει στελέχη της κυβέρνησης στην αποτίμηση του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ακολουθώντας τον Οδηγό Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού.

Η ουσιαστική γνώση που προκύπτει μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιηθεί σε ανάλογα έργα σε άλλους τομείς ή σε νέους νόμους και κανονισμούς.

 

Οδηγός Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού

Βοηθά τις κυβερνήσεις να εξαλείψουν τους φραγμούς στον ανταγωνισμό 

Ο Οδηγός Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να εξαλείψουν τους φραγμούς στον ανταγωνισμό με μια μέθοδο που εντοπίζει τους περιττούς περιορισμούς στις αγορές και αναπτύσσει εναλλακτικά, λιγότερο περιοριστικά μέτρα που ωστόσο επιτυγχάνουν τους στόχους των κυβερνητικών πολιτικών. 

Ο Οδηγός αποτελείται από 3 τόμους: Αρχές, Κατευθυντήριες και Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Οι πρώτοι δυο τόμοι διατίθενται σε περισσότερες από 17 γλώσσες. 

Δείτε το κείμενο του Οδηγού

Τόμος 1 – Αρχές

Τόμος 2 – Κατευθυντήριες

Competition Assessment Volume 3 cover

Τόμος 3 – Εγχειρίδιο Λειτουργίας
(στα αγγλικά)

 

Χρονοδιάγραμμα του Έργου

Με αφετηρία το Φεβρουάριο του 2016, η αξιολόγηση περιέλαβε πέντε στάδια:

1

Αρχική χαρτογράφηση της ισχύουσας νομοθεσίας για κάθε τομέα.

2

Έλεγχος της νομοθεσίας για τον εντοπισμό διατάξεων που ενδεχομένως εμποδίζουν τον ανταγωνισμό.

3

Ανάλυση των επιλεγμένων διατάξεων ώστε να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό.

4

Διατύπωση συστάσεων προκειμένου να επανασχεδιαστούν ή ακόμα και να καταργηθούν κανονισμοί που αποδεδειγμένα πλήττουν τον ανταγωνισμό. Η προσέγγιση θα είναι ποιοτική και , όπου δυνατόν, ποσοτική για να καταδείξει τα πιθανά οικονομικά οφέλη από την άρση των εμποδίων στον ανταγωνισμό.

5

Δημοσίευση της τελικής έκθεσης με τις συστάσεις για τον επανασχεδιασμό των κανονισμών στις 7 Νοέμβριο 2016.

Τύπος/Επικοινωνία

Για το Γραφείο Τύπου ή άλλα θέματα, παρακαλώ επικοινωνήστε με [email protected].

Πληροφορίες για τον ΟΟΣΑ

Η αποστολή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/OECD) είναι να προωθεί πολιτικές που βελτιώνουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ο ΟΟΣΑ προσφέρει ένα φόρουμ στο οποίο οι κυβερνήσεις συνεργάζονται για να αναζητήσουν λύσεις σε κοινά προβλήματα, μοιράζονται εμπειρίες και προσδιορίζουν τις βέλτιστες πρακτικές για καλύτερη ζωή. Για περισσότερα από 50 χρόνια, ο ΟΟΣΑ έχει συμβάλει στη διαμόρφωση παγκόσμιων προτύπων, διεθνών συμβάσεων, συμφωνιών και συστάσεων σε τομείς όπως είναι η διακυβέρνηση και ο αγώνας ενάντια στη δωροδοκία και τη διαφθορά, η εταιρική υπευθυνότητα, η ανάπτυξη, οι διεθνείς επενδύσεις, οι φόροι και το περιβάλλον. Συνεργασία, διάλογος, συναίνεση και αξιολόγηση από ομοτίμους είναι τα βασικά στοιχεία του ΟΟΣΑ στην προσπάθεια να εκπληρώσει το όραμά του για μια ισχυρότερη, καθαρότερη και δικαιότερη παγκόσμια οικονομία και κοινωνία.

Τα μέλη του ΟΟΣΑ είναι: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς, Κορέα, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία και Χιλή. Στις εργασίες του ΟΟΣΑ συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Επίσης συνεργάζεται με περισσότερες από 100 επιπλέον οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων βασικών συνεργατών όπως η Βραζιλία, η Ινδία, η Ινδονησία, η Κίνα και η Νότια Αφρική.

www.oecd.org/about (η σελίδα είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά)

Δείτε επίσης

More OECD Work on Greece

OECD Recommendation on Competition Assessment

OECD Competition Main Page

Pro-competitive Policy Reforms

Liberalisation and competition intervention in regulated sectors

OECD360 : ΕΛΛΑΔΑ 2015 
Πώς συμμετέχει η Ελλάδα 2015

OECD Economic Surveys: Greece 2016 
2016 Economic Survey of Greece

Ιστοσελίδα Οικονομικής Έκθεσης

περίληψη 1 σελίδας

 

 

Documents connexes