Share

Проєкт ОЕСР: Підтримка децентралізації в Україні у 2021-22

 

РО ПРОЄКТ

Vector image Ukr

ОЕСР надає підтримку трансформації економіки України починаючи з моменту проголошення Незалежності України. З початку 2013 року ОЕСР виконує оцінку потенціалу регіонального розвитку країни.  Під час Майдану був представлений Огляд територіального устрою України (OECDTerritorialReviewofUkraine), публікацію яка містить низку рекомендації, що сформували  реформу децентралізації, започатковану державою у 2014 році. Було обґрунтовано необхідність об’єднати муніципалітети та додатково збільшити можливості місцевих органів урядування для виконання розширених адміністративних обов’язків і надання ширшого спектру послуг.   

У 2018 році у звіті ОЕСР Підтримання темпу процесу децентралізації в Україні подано рекомендації  щодо кращого використання фінансових ресурсів і спроможності в умовах децентралізації з метою більш ефективно надавати публічні послуги. В цій роботі розглянуто проблеми багаторівневого врядування, нерівність результатів економічної та адміністративної діяльності регіонів, вплив фіскальної децентралізації та фінансового менеджменту на продуктивність праці й надання послуг.

Проєкт ОЕСР Підтримка децентралізації в Україні у 2021-22 р.р. буде оснований попередньому звіті.  Цей новий проєкт буде структурований за двома головними напрямами діяльності з фокусом на двох сферах політики: децентралізація та регіональний розвиток. Реалізація проєкту відбуватиметься в рамках Меморандуму взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва. 

Посилання на пресреліз 

ЗАГАЛЬНА МЕТА ПРОЄКТУ

Проєкт ОЕСР Підтримка децентралізації в Україні у 2021-22 р.р. має на меті підтримати органи державної влади України в ідентифікації факторів успіху, які призводять до ефективної децентралізації на місцевому рівні, на рівні муніципалітету через застосування базових показників до покращення інвестиційної спроможності  та ширшої підтримки розвитку місцевої економіки. 


КОНКРЕТНІ ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ

Для того, щоб і надалі вдосконалювати розгортання реформи децентралізації та результативність регіонального розвитку в Україні, ОЕСР виконає аналіз та сформує рекомендації щодо наступного:

  • Визначення та підсилення факторів успіху, що сприяють покращенню результатів соціально-економічного та місцевого розвитку з моменту започаткування реформи децентралізації у 2015 році;
  • Пошук розв’язання головних проблем на шляху успішної реалізації реформи децентралізації на місцях (в містах і громадах), де реформа повільно укорінюється;
  • Підтримання розподілу відповідальності між рівнями врядування в Україні;
  • Оцінка рівня результативності регіонального розвитку за період від 2018 року;
  • Оцінка ефективності використання фінансування, мобілізації доходів з власних джерел та зовнішнього фінансування інвестиційних потреб розвитку місцевої економіки; а також

Вдосконалення механізму координації діяльності органів влади центрального рівня та органів місцевого самоврядування для розроблення місцевих проєктів та визначення пріоритетів муніципального рівня, а також оцінка відповідності практики України щодо Рекомендації Ради ОЕСР щодо ефективного державного інвестування на всіх рівнях урядування


НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ  ПРОЄКТУ

 

  • ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД В УКРАЇНІ.

Для виконання аналізу ОЕСР вибере конкретні місцеві органи самоврядування, що продемонстрували успіхи в реалізації реформи децентралізації.   Цій аналіз допоможе зрозуміти які саме фактори впливають на позитивні результати розвитку економіки та місцевого розвитку. Фактори успіху визначатимуть в рамках порівняльного аналізу двох місцевих органів самоврядування, що вважаються  “лідерами” у наданні послуг, з точки зору адміністративної спроможності, практики інвестування, рівня задоволення громадян у відповідних регіонах, а також рівня співпраці бізнесу, громадянського суспільства й інших партнерів у наданні публічних послуг,  у порівнянні з двома іншими органами місцевого самоврядування, які “пасуть задніх” або демонструють менші результати у цих сферах діяльності.

На додаток, ОЕСР аналізуватиме спроможність результативно спрямувати державні інвестиції та координувати діяльність різних рівнів урядування на підтримку місцевого розвитку. Структура цієї роботи міститиме зокрема  Десять принципів ефективної децентралізації ОЕСР.

Головні стадії завершення діяльності за Напрямом 1 подано далі, включно з приблизним графіком реалізації заходів

 Головні стадії завершення діяльності за Напрямом 2   

  •  ПІДТРИМКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

ОЕСР виконає розширений аналіз регіонального розвитку в Україні, з використанням своїх попередніх досліджень 2014 і 2018 років. Ця робота надасть оцінку тенденцій розвитку на суб-національному рівні через вимір результативності регіонального розвитку. Це включатимє й аналіз механізмів фінансування та процесів прийняття рішень щодо видатків місцевих органів влади. Буде виконана оцінка фінансування, отриманого з центрального рівня врядування (наприклад, з Державного фонду регіонального розвитку), а також від мобілізації фінансування з джерел власних доходів та від зовнішнього фінансування інвестицій (наприклад, через ППП, боргові зобов’язання, тощо). Крім цього, буде проаналізовано, як саме формування рішень скоординовано між органами влади центрального й муніципального рівнів для підтримки розроблення місцевих проєктів та побудови пріоритетів муніципального рівня для цілей регіонального розвитку.

Оцінка міститиме рекомендації щодо подальшого зміцнення таких механізмів і відповідного прийняття рішень на засадах принципів ОЕСР та Рекомендації Ефективне державне інвестування на всіх рівнях урядування, а також згідно розроблених ОЕСР Десяти принципів ефективної децентралізації. Ця робота спиратиметься на консультації із зацікавленими сторонами в Україні та з діючими в країні міжнародними зацікавленими сторонами.

 Головні стадії завершення діяльності за Напрямом 2 подано далі, включно з приблизним графіком реалізації заходів.

 

Головні стадії завершення діяльності за Напрямом 2  

 

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ ТА ФІНАНСУВАННЯ

Даний проєкт співфінансується Європейським Союзом та Урядами Латвії, Литви та Словацької Республіки. Проєкт триватиме 18 місяців, з 18 березня 2021 до 18 вересня 2022 року.

 


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

www.oecd.org/eurasia/countries/ukraine/  and  www.oecd.org/regional/

Previous work carried out by the OECD on Ukraine's territorial reform includes:


Минулі події 

 

Twitter card UA

 

Підтримка децентралізації в Україні у 2021-2022

Вівторок, 

11 травня 2021 року

14:30–16:30 (CET)

15:30–17:30 (Україна)

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 Протокол заходу за посиланням

Дана онлайн-зустріч була присвячена офіційному відкриттю проєкту «Підтримка децентралізації в Україні у 2021-2022». На зустрічі були представлені результати попередньої роботи — звіт «Підтримання темпу процесу децентралізації в Україні»  (2018), що було контекстуальною основою для обговорення. Після цього були представлені основи для нового проєкту, визначені очікувані результати та встановлені ряд етапів які визначатимуть реалізацію проєкту. Українські мери та представники Асоціації міст України взяли участь у роботі панелі, щоб поділитися своїм досвідом і баченням факторів успіху об’єднаних територіальних громад зокрема та процесу регіонального розвитку в цілому. Європейські та українські стейкхолдери також були запрошені до участі в обговоренні проєкту в контексті інституційних реформ, реформ багаторівневого врядування та субнаціонального фінансування, які тривають в Україні. Завантажити презентацію ОЕСР з онлайн зустрічі англійською та українською.

 


Цей проект підпадає під дію Плану заходів ОЕСР-Україна, зокрема у галузі, що стосується підтримки управління та верховенства права. Проект реалізується спільно з Комітетом ОЕСР з питань політики регіонального розвитку та Програмою конкурентоспроможності Євразії за фінансової підтримки ЄС, Латвії, Литви та Словацької Республіки.

 

EU logo Latvia logo   Logo from Lithuania  Slovakia Ministry of Foreign Affairs

 


 

Gabriela Miranda                          

Country Manager for Ukraine     

Global Relations                           

Gabriela.miranda@oecd.org     

Maria Varinia Michalun

Project Manager Policy Analyst

Regional Development Policy Committee

 mariavarinia.michalun@oecd.org

 

 

Related Documents