Share

Environment

book

Reforma subvențiilor energetice în Republica Moldova

Accesibilitatea la energie, impactul fiscal și de mediu

Acest raport prezintă principalele constatări și concluzii ale analizei accesibilității energiei ca urmare a reformării schemelor majore de subvenționare energetică în Moldova. Cele trei mari scheme de sprijin guvernamental care reprezintă cea mai mare parte a subvențiilor pentru consumatorii de combustibili fosili din Moldova sunt cota redusă a taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru consumul de gaze naturale și scutirea de TVA pentru consumul de energie electrică și termică de către utilizatorii casnici. Cota standard a TVA-ului în Moldova este de 20%, însă TVA-ul pentru gazele consumate de gospodării este de 8%, iar pentru consumul de energie electrică și termică este de 0%. Stabilirea unei cote mai mici decât cea standard a TVA-ului pentru consumul de gaze, energie electrică și termică a generat subvenția. Reformarea celor trei scheme de subvenționare energetică va implica o majorare a cotei TVA-ului, care va duce la o creștere ulterioară a tarifelor la gaz, electricitate și energie termică pentru gospodării. Această majorare a tarifelor va afecta nivelul consumului casnic și cheltuielile aferente, și va avea un impact asupra accesibilității la energie a gospodăriilor. Prin urmare, măsurile de reformă vor trebui să fie însoțite de o politică socială bine concepută care să protejeze gospodăriile sărace. Accesibilitatea energiei este o preocupare politică esențială pentru factorii de decizie din Moldova. Obiectivul principal al acestei analize este de a informa guvernul Republicii Moldova cu privire la impactul fiscal, ecologic și, în special, social al reformării acestor subvenții și de a-l ajuta să ia decizii bine justificate.

Published on October 18, 2018Also available in: English

TABLE OF CONTENTS

Cuvânt înainte
Abrevieri și acronime
Sumar
Reforma subsidiilor energetice: premise analitice keie
Măsurarea sărăciei energetice și măsuri de protecție a grupurilor vulnerabile în Uniunea Europeană
Prețurile la energie din Moldova și accesibilitatea energetică
Evitarea sărăciei energetice în Moldova
Modelarea impactului reformei subsidiilor în Moldova
Concluzii și recomandări pentru Moldova
Powered by OECD iLibrary