Share

Economy

Az OECD szerint a magyar gazdaság stabilizálása a tartós gazdasági fellendülés elengedhetetlen feltétele

 

13/03/2012 - Az OECD legutóbbi Magyarország országtanulmánya szerint gyors cselekvés szükséges a magyar gazdaság stabilizálásához és egy tartós gazdasági fellendülés alapjainak megteremtéséhez.

Az OECD ma Budapesten nyilvánosságra hozott tanulmánya szerint a nemzetközi konjuktúra romlása és a pénzügyi piacokon uralkodó bizonytalanság érzékenyen érintette a sérülékeny és súlyosan eladósodott magyar gazdaságot. Az OECD tanulmány hangsúlyozza, hogy vitatható belföldi intézkedések fokozták a bizonytalanságot, ami negativan hatott a cégek, háztartások és piacok bizalmára.

A magyar gazdaságpolitika hitelességének és kiszámíthatóságának megerősítése elengedhetetlen egy, a gazdasági növekedést elősegítő és magasabb jövedelmet generáló környezet megteremtéséhez – hangsúlyozza az OECD.

Egy, a nemzetközi szervezetekkel kötött pénzügyi védőhálóról szóló megállapodás szükséges a bizalom visszaállításához – állítja az OECD. A pénzügyi védőhálóról szóló megegyezés segítené a szükséges költségvetési kiigazítást és csökkentené Magyarország devizaadósságának terhét az árfolyam stabilizálásán keresztül.

Az elengedhetetlen fiskális kiigazítást a kormánynak elsősorban hosszútávú költségvetési kiadáscsökkentéssel és a növekedést serkentő strukturális reformokkal kell elérnie – állítja az OECD. Az esetleg szükségessé váló pótlólagos költségvetési bevételt a növekedést legkevésbé fékező adók emelésével kell előteremteni. Továbbá törekedni kell a költségvetési kiigazítás terheinek igazságos elosztására.

Bármely tervezett költségvetési kiigazítás hitelességét nagyban növelné, ha a költségvetési tanács megkapná a költségvetés felügyeletéhez szükséges erőforrásokat. Azonban a tanács túlzott, a költségvetés megvétózását, és ezen keresztül a kormány megbuktatását lehetővé tévő hatalmát meg kell szüntetni.

Magyarországnak ezen túlmenően törekednie kell a háztartások eladósodottságának a csökkentésére. A háztartások adósságának csökkentését célzó programoknak a szorult helyzetben lévő háztartásokat kell célozniuk. Az adósságcsökkentés költségeit a hitelezök, adósok és a kormány között kell megosztani a bankrendszer túlzott sérülékennyé tételének megakadályozása vagy a hitelkínálat összeomlásának megelőzése érdekében. A bankokkal 2011. december közepén kötött megállapodás üdvözlendő lépés. Azonban a megállapodás nem célozza megfelelőképpen a bajba jutott adósokat.

A gazdasági növekedés serkentését a kulcsfontosságú középtávú célok közé kell emelni. A munkaerőpiaci részvétel növelése, különösen az alulreprezentált csoportok tekintetében, a munka és családi élet összeegyeztetésének megkönnyítésén, a munkaerőpiaci igényeket jobban kiszolgáló oktatási rendszeren és az előnyugdíjak megreformálásan keresztül érhetö el. Az egészségügy reformja javítaná a lakosság egészségügyi állapotát és növelné a rendszer hatékonyságát. Az igéretes reformok listáján az erőforrásoknak a fekvőbeteg-ellátástól a járóbeteg-ellátáshoz való átcsoportosítása, a megelőzés és az egészséges életmód népszerűsítése és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása szerepel.

A Magyarország országtanulmánnyal kapcsolatos bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://www.oecd.org/eco/surveys/hungary.

A bővebb információt igénylő újságírók az OECD média szolgálatát a következő elektronikus címen és telefonszámon érhetik el: news.contact@oecd.org és +33 1 45 24 97 00.

 

Related Documents