By Date


 • 7-April-2009

  English

  Economic Policy Reforms: Going for Growth 2011: Country Notes

  Country Notes from OECD Economic Policy Reforms: Going for growth 2011 presenting OECD recommendations for structural reform priorities for individual countries.

  Related Documents
 • 3-March-2009

  English, , 120kb

  Economic Policy Reforms: Going for Growth 2009 - Czech Republic Country Note

  This note, taken from Chapter 3 of Economic Policy Reforms: Going for Growth 2009, contains information about the progress in implementing reforms in line with the 2008 priorities for the Czech Republic.

  Related Documents
 • 23-February-2009

  English, , 367kb

 • 20-February-2009

  English, , 367kb

  Czech Republic - Phase 2 written follow-up to the Report on Implementation of the OECD Anti-Bribery Convention

  This report outlines the Czech Republic's response to the recommendations and follow-up issues identified by the Working Group at the time of Poland's Phase 2 examination in October 2006.

 • 16-June-2008

  Czech, , 550kb

  Zemedelství a životní prostredí v zemích oecd od roku 1990: Ceská republika

  Zemedelství a životní prostredí v zemích oecd od roku 1990: Ceská republika

  Related Documents
  Also Available
 • 16-June-2008

  English, , 273kb

  Czech Republic: Environmental performance of agriculture since 1990

  Agri-environmental indicators for the Czech Republic and data on the environmental performance of Czech agriculture. Extract from the publication Environmental Performance of Agriculture in OECD Countries since 1990. (2008)

  Related Documents
  Also Available
 • 16-June-2008

  English, , 67kb

  Czech websites on agri-environmental issues

  Links to sites from the Czech Republic on agri-environmental issues.

 • 25-April-2008

  English

  Monetary policies and inflation targeting in emerging economies: Executive Summary

  Monetary policies and inflation targeting in emerging economies: Executive Summary. Several emerging-market economies have adopted inflation targeting as their institutional framework for conducting monetary policy.

  Related Documents
 • 25-April-2008

  English

  Monetary policies and inflation targeting in emerging economies

  Several emerging-market economies have adopted inflation targeting as their institutional framework for conducting monetary policy. This volume focuses on the experiences of Brazil, Chile, Czech Republic, Indonesia, South Africa, and Turkey.

  Related Documents
 • 24-April-2008

  Czech, , 366kb

  EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008

  Silný ekonomický růst posledních let je povzbudivý a rizika spojená s inflací zvládnutelná. Existují však některé výzvy. Nejdůležitější z nich je zabezpečení fiskální udržitelnosti reformou veřejných financí tak, aby se česká ekonomika lépe vypořádala se stárnutím populace. Reformy by měly zahrnovat:• Ambicióznější stanovování cílů pro deficit rozpočtu podpořené zlepšením rozpočtování na centrální úrovni a zdokonalením fungování

 • << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 > >>