Share

Croatia

Izgradnja kapaciteta za djelotvorna partnerstva – Pregled stanja u Hrvatskoj, siječanj-srpanj 2007

 

Ovaj pregled zajednički je projekt Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Provode ga OECD-ov LEED Centar za lokalni razvoj u Trentu, Misija USAID-a u Hrvatskoj i World Learning, partner organizacija USAID-a.


Izgradnja kapaciteta za djelotvorna partnerstva

Lokalna partnerstva suočavaju se sa sve većim brojem zadataka. Za uspješno ostvarenje tih zadataka važan je niz različitih kontekstualnih čimbenika: potpora lokalne zajednice i odgovarajući institucionalni okvir, angažirani partneri koji su svjesni prednosti i nedostataka partnerstava, te učinkovita temeljna struktura partnerstva. Stoga izgradnja kapaciteta za lokalna partnerstva zahtijeva trojaki pristup:

  • Uspostavljanje odgovarajućeg institucionalnog okvira zahtijeva izgradnju kapaciteta kod predstavnika lokalne samouprave za sudjelovanje u aktivnostima partnerstva i njihovu koordinaciju, te podizanje svijesti među takvim predstavnicima o važnosti decentralizacije i snažnog lokalnog participativnog upravljanja.
  • Da bi se postiglo šire sudjelovanje u partnerstvima (na primjer, predstavnika iz civilnog društva i privatnog sektora) potrebna je izobrazba i potpora za izgradnju njihovih kapaciteta, kako bi učinkovito davali svoj doprinos partnerstvima i postigli da se njihov glas čuje.
  • Ojačavanje komunikacijskih strukutra među partnerima pomoći će u rješavanju sukoba interesa i doprinijeti održavanju učinkovitih struktura upravljanja i djelovanja unutar partnerstava. Premda postoje razlike između ta tri različita pristupa, djelotvorna partnerstva mogu se izgraditi samo kada se ta tri pristupa primjenjuju zajedno. 


Projekt

Projekt uključuje dvije faze: (i) jednotjednu posjetu odabranim područjima u Hrvatskoj, koja uključuje intervjue i okrugle stolove s lokalnim dionicima, te (ii) radionicu na kojoj će biti iznesen sažetak zaključaka posjete i koja će lokalne sudionike uključiti u interaktivni rad. Radionice će biti važne za predstavljanje i razmjenu međunarodnih iskustava.

Datumi održavanja jednotjedne posjete i radionice:

  • 23.-27. travnja: jednotjedna posjeta skupine međunarodnih stručnjaka područjima Varaždina i Vukovara, pod vodstvom USAID-a Hrvatska, Tajništva OECD-a i organizacije World Learning.
  • 28.-29. svibnja: radionica u trajanju od 1,5 dana za izlaganje sažetka i raspravu o zaključcima studijske posjete, te za uključenje sudionika u interaktivni rad na pitanjima dobre prakse u izgradnji partnerstava. Radionice će biti važne za predstavljanje i razmjenu iskustava iz zemalja članica OECD-a.
    Ovdje možete učitati program i sve materijale

Konačni rezultat bit će referat koji će objediniti zaključke i preporuke posjete i radionice.


Geografska područja

Kao lokacije za jednotjednu studijsku posjetu odabrani su Varaždin i Vukovar. Pregled stanja  uključuje studiju koju putem istorazinske revizije provodi međunarodni panel kojeg čine OECD, USAID Hrvatska, World Learning, stručnjaci za lokalni razvoji i članovi akademske zajednice iz  zemalja OECD-a sa velikim stručnim znanjem o lokalnim partnerstvima. Svrha ovog pregleda bit će utvrditi prednosti i nedostatke sadašnjih pristupa, dati preporuke za razvoj politike i ponuditi poučne modele koji će usmjeriti razvoj pristupa prilagođenih lokalnoj situaciji. Pregled uključuje i procjenu sadašnjeg doprinosa partnerstava provedbi politike i njihove uloge u kreiranju i provedbi lokalnih strategija. Bit će proučene prednosti i nedostaci u ulozi partnerstava u odnosu na socio-ekonomsku i institucionalnu pozadinu, te funkcije koje partnerstva obavljaju. Bit će donesen niz preporuka koje će biti temelj za daljnju raspravu.


Kontakti

Gđa Andrea-Rosalinde HOFER
Politički analitičar
OECD-ov LEED Centar za lokalni razvoj, Trento, Italija
Tel: (39)-0461-277-616
Faks: (39)-0461-277-650

Gosp. Arsen JURIĆ
Stručnjak za pravna pitanja i pitanja lokalne uprave
Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država, Zagreb, Hrvatska
Tel: (385)-1-661-2077
Faks: (385)-1-661-2008

 

Back to the English version

 

Related Documents