Share

Publications

Starzenie się i Polityka Zatrudnienia: Polska 2015

Published on December 14, 2015

Also available in: English

book
Obecnie ludzie żyją dłużej niż kiedykolwiek wcześniej, a współczynnik urodzeń w większości krajów OECD systematycznie spada. W związku z tym konieczne jest takie dostosowanie wydatków na pomoc społeczną, które zapewni długoterminową stabilność systemu. Starsi pracownicy odgrywają znaczącą rolę na rynku pracy. Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego wiąże się z wydłużeniem aktywności zawodowej pracowników oraz potrzebą tworzenia nowych miejsc pracy. Jednocześnie z uwagi na niewielkie szanse na znalezienie nowego zatrudnienia starsi pracownicy, którzy utracili pracę, mogą być narażeni na długotrwałe bezrobocie. W jaki sposób rządy mogą przyczynić się do poprawy sytuacji? Co zrobić, aby wzmocnić zachęty do pracy oraz możliwości zatrudnienia? Jak powinna wyglądać promocja zróżnicowania wiekowego w przedsiębiorstwach? Niniejszy raport analizuje i dokonuje oceny najlepszych polityk służących zwiększaniu zatrudnialności, mobilności zawodowej oraz zapotrzebowania na pracę w starszym wieku.TreśćRozdział 1. Wyzwanie dla Polski „Żyć dłużej, pracować dłużej”Rozdział 2. Sytuacja starszych pracowników na rynku pracy w PolsceRozdział 3. Zwiększanie korzyści uzyskiwanych przez osoby starsze podejmujące zatrudnienie w PolsceRozdział 4. Zachęcanie polskich pracodawców do zatrudniania i zatrzymywania starszych pracownikówRozdział 5. Poprawa zatrudnialności starszych pracowników w PolsceDostępne są również wersjeFrancuska (w języku angielskim i francuskim)Holenderska (w języku angielskim)Norweska (w języku angielskim)Szwajcarska (w języku francuskim i niemieckim)Więcej informacji znajduje się na stronie