Share

Publications

Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance

(Slovak version)

Published on November 02, 2012

Also available in: Arabic, German, English, Spanish, French, Korean, Portuguese

book
Tieto Odporúčania sú prvým medzinárodným nástrojom pre riešenie regulačnej politiky, riadenia a správy regulácie ako horizontálnej aktivity naprieč vládou. Stanovuje opatrenia, s pomocí ktorých môžu vlády implementovať alebo zlepšovať reformu regulácie.