Share

Publications

G20/ՏՀԶԿ Կորպորատիվ Կառավարման Սկզբունքներ

Published on August 05, 2019

Also available in: Arabic, Czech, German, English, Spanish, French, Japanese, Latvian, Portuguese, Russian, Turkish, Vietnamese, Chinese

book
G20/ՏՀԶԿ կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները օգնում են քաղաքականությունմշակողներին գնահատել և բարելավել կորպորատիվ կառավարմանիրավական, կարգավորման և ինստիտուցիոնալ շրջանակները՝ նպատակունենալովնպաստելու տնտեսական արդյունավետությանը, կայուն աճին ու ֆինանսական կայունությանը:Առաջին անգամ հրատարակվելով 1999թ.՝ Սկզբունքները քաղաքականությունմշակողների, ներդրողների, կորպորացիաների և այլ շահառուների համար դարձել ենմիջազգային ուղենիշ: