Share

Poland

OECD Environmental Performance Reviews: Poland 2015

In series:OECD Environmental Performance Reviewsview more titles

Published on April 23, 2015

Also available in: French

book
The OECD Environmental Performance Review Programme provides independent assessments of countries’ progress in achieving their domestic and international environmental policy commitments, together with policy relevant recommendations. They are conducted to promote peer learning, to enhance governments’ accountability to each other and to the public, and to improve countries’ environmental performance, individually and collectively. The reviews are supported by a broad range of economic and environmental data. Each cycle of the Environmental Performance Reviews covers all OECD member countries and selected partner countries. The most recent reviews include: Iceland (2014), Sweden (2014), Colombia (2014).This report is the third OECD review of Poland’s environmental performance. It evaluates progress towards sustainable development and green growth, with a focus on forestry and biodiversity, as well as waste and materials management.

TABLE OF CONTENTS

Preface
Foreword
General notes
Executive summary
Progress towards sustainable development3 chapters available
Key environmental trends
Policy-making environment
Towards green growth
Progress towards selected environmental objectives2 chapters available
Forestry and biodiversity
Waste and materials management
Annexes3 chapters available
Selected data
Actions taken on recommendations from the 2003 OECD Environmental Performance Review of Poland
Abbreviations
Powered by OECD iLibrary

press release

“When Poland joined the European Union, its economy and environmental management made impressive progress,” said OECD Environment Director Simon Upton, presenting the Review in Warsaw. “Poland now needs to build on that progress and decide how it is going to make the transition to a resource-efficient, low-emission economy.”

Poland has combined robust economic growth with reducing some of the pressures on its environment in the decade since it joined the EU. It has also brought environmental laws closer to European norms. More now needs to be done to lessen its economy’s reliance on fossil fuels and make growth greener

Read the press release: Poland needs a strategy for moving to a lower-emission economy

Read the press and Twitter review

 

highlights in english

Read on full screen - Download PDF

Since its accession to the European Union in 2004, Poland has experienced impressive economic growth. This has allowed living standards and environmental performance to improve. Increased infrastructure investment has extended access to water services and helped reduce pollution. Emissions of greenhouse gas (GHG) and several air pollutants, along with waste generation and water withdrawal levels, have been decoupled from economic growth. Environmental policies and institutions have been strengthened. More than half of Polish citizens consider the state of the environment in their neighbourhood to be good. Polish forests are an important income source and valuable biodiversity repositories. Poland hosts Europe’s only remaining primeval forest, Białowieża.


However, the economy remains among the most resource- and carbon-intensive in the OECD, due to a strong industrial base and heavy reliance on coal. This Environmental Performance Review calls for strengthening measures to promote the transition towards green growth and reduce people’s exposure to hazardous pollutants. It draws lessons from Poland’s long tradition of sustainable forest management and identifies opportunities stemming from a 2013 reform of the municipal waste management system.

 

Najwazniejske Punkty

Download PDF

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., w kraju odnotowano imponujące tempo rozwoju gospodarczego. Umożliwiło to poprawę standardu życia oraz zwiększenie efektywności środowiskowej. Większe nakłady na inwestycje w infrastrukturę poszerzyły dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych i pomogły ograniczyć zanieczyszczenia. Osiągnięto rozdzielenie (decoupling) wzrostu gospodarczego od emisji gazów cieplarnianych (GHG) i szeregu innych zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania odpadów oraz poboru wody. Wzmocniono polityki i instytucje środowiskowe. Obecnie ponad połowa obywateli Polski uważa, że stan środowiska w ich okolicy jest dobry. Polskie lasy stanowią zarówno ważne źródło dochodu jak i cenne zasoby różnorodności biologicznej. Na terenie Polski, w Białowieży, znajduje się jedyny las pierwotny w Europie.

Jednakże Polska nadal znajduje się w tej grupie krajów OECD, których gospodarka opiera się w największym stopniu na węglu i zasobach naturalnych. Jest to efektem mocno rozwiniętej bazy przemysłowej i znaczącego uzależnienia od węgla. Niniejszy Przegląd Ekologiczny nawołuje do wzmocnienia zachęt do przechodzenia ku zielonemu wzrostowi oraz do zmniejszenie stopnia narażenia ludzi na niebezpieczne zanieczyszczenia. Odwołuje się do długoletnich doświadczeń Polski w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej oraz wskazuje możliwości wzmocnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z reformy z 2013 r.

 contact

Administrator: Frédérique Zegel

Communications: Clara Tomasini