Newsroom

Zdaniem OECD warunkiem poprawy perspektywy wzrostu w Polsce są dalsze reformy

 

28/03/2012 - W okresie globalnego kryzysu gospodarczego Polska wyróżniła się na tle państw OECD dzięki znacznie szybszemu wzrostowi gospodarczemu w porównaniu do większości państw oraz  imponującemu sukcesowi w zakresie redukcji różnic dochodów w porównaniu ze swoimi europejskimi partnerami. Najnowszy przegląd gospodarczy OECD na temat Polski podkreśla, iż w kontekście spowolnienia europejskiej gospodarki Polska musi podjąć nowe działania w celu zmniejszenia deficytu budżetowego, wdrożenia najważniejszych reform i położenia fundamentów pod trwały długoterminowy wzrost.

Raport, zaprezentowany dzisiaj w Warszawie przez Sekretarza Generalnego OECD Angela Gurríę i polskiego Wicepremiera Waldemara Pawlaka, zawiera ostrzeżenie, że w okresie 2012–2013 wzrost PKB spowolni do poziomu poniżej 3%, głównie z powodu wolnego wzrostu gospodarczego w Europie.

„Dobre wyniki gospodarcze Polski w ostatnich latach dowodzą, że właściwa polityka makroekonomiczna w połączeniu z rozważnymi regulacjami opłacają się” – powiedział Gurría. „Nadszedł czas, żeby polskie władze promowały innowacyjne i zielone źródła wzrostu gospodarczego, i wdrożyły reformy strukturalne, które będą sprzyjać procesowi doganiania pozostałej części Europy, a jednocześnie umocnią zaufanie rynków finansowych w przyszłość polskiej gospodarki.”

Zdaniem OECD, bieżącym priorytetem polityki powinna stać się konsolidacja fiskalna nieosłabiająca nadmiernie wzrostu gospodarczego. Taka konsolidacja będzie najlepszym sposobem na ograniczenie zagrożeń w różnych obszarach gospodarki. Obniżenie deficytu budżetowego pomoże zmniejszyć presje cenowe, kontrolować dług zewnętrzny oraz umocnić wiarygodność budżetową. Wszystkie te elementy będą ograniczać zagrożenia związane z przenoszeniem się kryzysu.

OECD ocenia, że rząd powinien osiągnąć tegoroczny cel w zakresie deficytu (2,9% PKB w 2012 r.), ale do zrealizowania celu na 2013 r. (wynoszącego 2% PKB) oraz celu średnioterminowego Unii Europejskiej na 2015 r. (1% PKB) będą potrzebne bardziej szczegółowe rozwiązania w zakresie polityki budżetowej.

Rozwiązania te powinny obejmować cięcia ulg i zwolnień podatkowych, reformę systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników, wdrożenie dalszych reform emerytalnych i zwiększenie efektywności sektora publicznego w dłuższej perspektywie.

W razie większego od prognozowanego spowolnienia, Polska mogłaby zamortyzować niekorzystny wpływ poprzez poluzowanie polityki monetarnej, pod warunkiem, że złoty nie ulegnie znacznemu osłabieniu oraz pozwalając na działanie automatycznych stabilizatorów w ramach ograniczeń dopuszczonych przez polską regułę długu publicznego.

Zdaniem OECD, Polska może w przyszłości zwiększyć długookresowy wzrost zmniejszając niedopasowania umiejętności na rynku pracy oraz poprawiając poziom szkolnictwa wyższego. Polska powinna również kontynuować starania mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw i dalszą prywatyzację spółek państwowych.

W raporcie OECD wyszczególniono wiele problemów, które należy rozwiązać w celu poprawy wyników i równości w dostępie do systemu opieki zdrowotnej. Należą do nich: poszerzenie bazy składek zdrowotnych w celu zapewnienia odpowiednich poziomów finansowania i ograniczenia płatności z własnej kieszeni pacjentów; rozszerzenie zakresu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych; realokacja funduszy ze szpitali do podstawowej opieki zdrowotnej oraz lepsze regulacje dotyczące pracy lekarzy zarówno w instytucjach publicznych jak i prywatnych.

W osobnym rozdziale raportu, OECD zaleca, aby Polska prowadziła efektywniejszą politykę w zakresie środowiska, w celu promowania zielonego wzrostu gospodarczego i zminimalizowania kosztów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych. Kluczem do ograniczenia łącznych kosztów jest określenie jednolitej ceny dwutlenku węgla dla całej gospodarki i utrzymanie obecnego jednolitego wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii. Polityka rządu zakładająca wzrost produkcji energii atomowej i naturalnego gazu pozyskiwanego z formacji łupkowych powinna szczegółowo uwzględnić koszty i zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Dalsze informacje o przeglądzie gospodarczym na temat Polski można uzyskać pod adresem: www.oecd.org/eco/surveys/poland. Zachęcamy do zamieszczenia tego linku w relacji.

Dziennikarzy poszukujących dodatkowych informacji zachęcamy do skontaktowania się z Wydziałem Prasowym OECD: news.contact@oecd.org, +33 1 45 24 97 00.

 

 

 

Also Available

Countries list

 • Afghanistan
 • Albania
 • Algeria
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antigua and Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Guernsey
 • Jersey
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgium
 • Belize
 • Benin
 • Bermuda
 • Bhutan
 • Venezuela
 • Bosnia and Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • British Virgin Islands
 • Brunei Darussalam
 • Bulgaria
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cabo Verde
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Canada
 • Cayman Islands
 • Central African Republic
 • Chad
 • Chile
 • Chinese Taipei^Taipei
 • Colombia
 • Comoros
 • Cook Islands
 • Costa Rica
 • Côte d'Ivoire
 • Croatia
 • Cuba
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Democratic People's Republic of Korea
 • Democratic Republic of the Congo
 • Denmark
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Estonia
 • Ethiopia
 • European Union
 • Faeroe Islands
 • Micronesia
 • Fiji
 • Finland
 • Former Yugoslav Republic of Macedonia
 • France
 • French Guiana
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgia
 • Germany
 • Ghana
 • Gibraltar
 • Greece
 • Greenland
 • Grenada
 • Guatemala
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong (China)
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Iraq
 • Ireland
 • Iran
 • Isle of Man
 • Israel
 • Italy
 • Jamaica
 • Japan
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Korea
 • Kuwait
 • Kyrgyzstan
 • Lao People's Democratic Republic
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lesotho
 • Liberia
 • Libya
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macau (China)
 • Madagascar
 • Malawi
 • Malaysia
 • Maldives
 • Mali
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Mauritania
 • Mauritius
 • Mayotte
 • Mexico
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Montserrat
 • Morocco
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Namibia
 • Nauru
 • Nepal
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • Norway
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Palestinian Authority
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • China (People’s Republic of)
 • Peru
 • Philippines
 • Bolivia
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Moldova
 • Congo
 • Romania
 • Russia
 • Rwanda
 • Saint Helena
 • Saint Kitts and Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent and the Grenadines
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome and Principe
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Serbia
 • Serbia and Montenegro (pre-June 2006)
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Slovak Republic
 • Slovenia
 • Solomon Islands
 • Somalia
 • South Africa
 • South Sudan
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Suriname
 • Swaziland
 • Sweden
 • Switzerland
 • Syrian Arab Republic
 • Tajikistan
 • Thailand
 • Timor-Leste
 • Togo
 • Tokelau
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Turks and Caicos Islands
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • Tanzania
 • United States
 • United States Virgin Islands
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Viet Nam
 • Wallis and Futuna
 • Western Sahara
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Curaçao
 • Bonaire
 • Saba
 • Topics list