Share

Newsroom

OECD zaprezentuje Przegląd Gospodarczy Polski w poniedziałek 19 marca 2018 r.

 

14/03/2018 - Najnowszy Przegląd Gospodarczy Polski, który OECD opublikuje w poniedziałek 19 marca, poświęcony jest temu, jak utrzymać dynamiczny wzrost gospodarczy i w dalszym ciągu podnosić poziom życia. Analiza i zalecenia dotyczą takich obszarów jak podnoszenie kwalifikacji, reforma systemu podatkowego, stymulowanie badań naukowych i innowacji, a także poprawa opieki nad dziećmi i dobrostanu osób starszych.

 

W poniedziałek 19 marca o godzinie 09:00 GMT (10:00 CET) Przegląd zostanie udostępniony akredytowanym dziennikarzom na chronionej hasłem stronie OECD z możliwością natychmiastowego wykorzystania.

 

Zastępca sekretarza generalnego OECD, Mari Kiviniemi, zaprezentuje Przegląd na konferencji prasowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie o godzinie 10:00 czasu lokalnego (CET). W konferencji udział wezmą również Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, oraz Leszek Skiba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

 

Streszczenie Przeglądu Gospodarczego Polski zostanie udostępnione wraz z najważniejszymi wnioskami na stronie internetowej Przeglądu OECD. Zachęcamy do podawania tego linku internetowego w publikacjach na temat Przeglądu.

 

W sprawie dalszych informacji dotyczących konferencji prasowej i potwierdzenia udziału, dziennikarzy prosimy o kontakt pod adresem: dziennikarze@mpit.gov.pl

 

Dalszych informacji na temat Przeglądu Gospodarczego Polski udziela OECD Media Office (+33 1 4524 9700).

 

Dziennikarze uzyskają na dzień przed publikacją wcześniejszy dostęp do wersji elektronicznej Przeglądu Gospodarczego Polski przesłanej e-mailem i objętej embargiem.

 

Przegląd można otrzymać wyłącznie e-mailem na wniosek. Dziennikarze, zwracając się o przesłanie Przeglądu objętego embargiem, zobowiązują się do poszanowania procedur embarga OECD. Prośby o przesłanie pocztą elektroniczną Przeglądu objętego embargiem należy kierować na adres: embargo@oecd.org.

 

Related Documents