Policy Briefs


 • 22-April-2013

  English, PDF, 721kb

  Education Policy Outlook: Czech Republic

  The Education policy Outlook is a new publication that uses existing knowledge to review education policies and reforms across OECD countries. It will build on substantial comparative and sectorial policy knowledge and on the experience of policy outlooks already developed across the OECD.

  Related Documents
 • 24-April-2008

  Czech, , 366kb

  EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008

  Silný ekonomický růst posledních let je povzbudivý a rizika spojená s inflací zvládnutelná. Existují však některé výzvy. Nejdůležitější z nich je zabezpečení fiskální udržitelnosti reformou veřejných financí tak, aby se česká ekonomika lépe vypořádala se stárnutím populace. Reformy by měly zahrnovat:• Ambicióznější stanovování cílů pro deficit rozpočtu podpořené zlepšením rozpočtování na centrální úrovni a zdokonalením fungování

  Related Documents