Policy Briefs


  • 14-February-2007

    Swedish, , 186kb

    Economic Survey of Sweden, 2007 - Summary in Swedish

    SammanfattningSverige kan glädja sig åt en utmärkt makroekonomisk utveckling med hög tillväxttakt, låg arbetslöshet och stabila inflationsförväntningar. Tidiga åtgärder, som vidtogs på 1990-talet, för att reformera lagstiftningen ger utdelning i form av produktivitets- och BNP-tillväxt. Det finns dock problem på marginalen. Sysselsättningsgraden har inte återhämtat sig till traditionellt höga nivåer sedan krisen i början av