Développement économique et création d'emplois locaux (LEED)

Izgradnja kapaciteta za djelotvorna partnerstva – Pregled stanja u Hrvatskoj, siječanj-srpanj 2007

 

Ovaj pregled zajednički je projekt Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Provode ga OECD-ov LEED Centar za lokalni razvoj u Trentu, Misija USAID-a u Hrvatskoj i World Learning, partner organizacija USAID-a.


Izgradnja kapaciteta za djelotvorna partnerstva

Lokalna partnerstva suočavaju se sa sve većim brojem zadataka. Za uspješno ostvarenje tih zadataka važan je niz različitih kontekstualnih čimbenika: potpora lokalne zajednice i odgovarajući institucionalni okvir, angažirani partneri koji su svjesni prednosti i nedostataka partnerstava, te učinkovita temeljna struktura partnerstva. Stoga izgradnja kapaciteta za lokalna partnerstva zahtijeva trojaki pristup:

 • Uspostavljanje odgovarajućeg institucionalnog okvira zahtijeva izgradnju kapaciteta kod predstavnika lokalne samouprave za sudjelovanje u aktivnostima partnerstva i njihovu koordinaciju, te podizanje svijesti među takvim predstavnicima o važnosti decentralizacije i snažnog lokalnog participativnog upravljanja.
 • Da bi se postiglo šire sudjelovanje u partnerstvima (na primjer, predstavnika iz civilnog društva i privatnog sektora) potrebna je izobrazba i potpora za izgradnju njihovih kapaciteta, kako bi učinkovito davali svoj doprinos partnerstvima i postigli da se njihov glas čuje.
 • Ojačavanje komunikacijskih strukutra među partnerima pomoći će u rješavanju sukoba interesa i doprinijeti održavanju učinkovitih struktura upravljanja i djelovanja unutar partnerstava. Premda postoje razlike između ta tri različita pristupa, djelotvorna partnerstva mogu se izgraditi samo kada se ta tri pristupa primjenjuju zajedno. 


Projekt

Projekt uključuje dvije faze: (i) jednotjednu posjetu odabranim područjima u Hrvatskoj, koja uključuje intervjue i okrugle stolove s lokalnim dionicima, te (ii) radionicu na kojoj će biti iznesen sažetak zaključaka posjete i koja će lokalne sudionike uključiti u interaktivni rad. Radionice će biti važne za predstavljanje i razmjenu međunarodnih iskustava.

Datumi održavanja jednotjedne posjete i radionice:

 • 23.-27. travnja: jednotjedna posjeta skupine međunarodnih stručnjaka područjima Varaždina i Vukovara, pod vodstvom USAID-a Hrvatska, Tajništva OECD-a i organizacije World Learning.
 • 28.-29. svibnja: radionica u trajanju od 1,5 dana za izlaganje sažetka i raspravu o zaključcima studijske posjete, te za uključenje sudionika u interaktivni rad na pitanjima dobre prakse u izgradnji partnerstava. Radionice će biti važne za predstavljanje i razmjenu iskustava iz zemalja članica OECD-a.
  Ovdje možete učitati program i sve materijale

Konačni rezultat bit će referat koji će objediniti zaključke i preporuke posjete i radionice.


Geografska područja

Kao lokacije za jednotjednu studijsku posjetu odabrani su Varaždin i Vukovar. Pregled stanja  uključuje studiju koju putem istorazinske revizije provodi međunarodni panel kojeg čine OECD, USAID Hrvatska, World Learning, stručnjaci za lokalni razvoji i članovi akademske zajednice iz  zemalja OECD-a sa velikim stručnim znanjem o lokalnim partnerstvima. Svrha ovog pregleda bit će utvrditi prednosti i nedostatke sadašnjih pristupa, dati preporuke za razvoj politike i ponuditi poučne modele koji će usmjeriti razvoj pristupa prilagođenih lokalnoj situaciji. Pregled uključuje i procjenu sadašnjeg doprinosa partnerstava provedbi politike i njihove uloge u kreiranju i provedbi lokalnih strategija. Bit će proučene prednosti i nedostaci u ulozi partnerstava u odnosu na socio-ekonomsku i institucionalnu pozadinu, te funkcije koje partnerstva obavljaju. Bit će donesen niz preporuka koje će biti temelj za daljnju raspravu.


Kontakti

Gđa Andrea-Rosalinde HOFER
Politički analitičar
OECD-ov LEED Centar za lokalni razvoj, Trento, Italija
Tel: (39)-0461-277-616
Faks: (39)-0461-277-650

Gosp. Arsen JURIĆ
Stručnjak za pravna pitanja i pitanja lokalne uprave
Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država, Zagreb, Hrvatska
Tel: (385)-1-661-2077
Faks: (385)-1-661-2008

 

Back to the English version

 

 

 

Also Available

Countries list

 • Afghanistan
 • Afrique du Sud
 • Albanie
 • Algérie
 • Allemagne
 • Andorre
 • Angola
 • Anguilla
 • Antigua-et-Barbuda
 • Arabie saoudite
 • Argentine
 • Arménie
 • Aruba
 • Australie
 • Autorité palestinienne
 • Autriche
 • Azerbaïdjan
 • Bahamas
 • Bahreïn
 • Guernesey
 • Jersey
 • Bangladesh
 • Barbade
 • Bélarus
 • Belgique
 • Belize
 • Bénin
 • Bermudes
 • Bhoutan
 • Bosnie-Herzégovine
 • Botswana
 • Brésil
 • Brunei Darussalam
 • Bulgarie
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cabo Verde
 • Cambodge
 • Cameroun
 • Canada
 • Chili
 • Chypre
 • Colombie
 • Comores
 • Corée
 • Costa Rica
 • Côte d'Ivoire
 • Croatie
 • Cuba
 • Danemark
 • Djibouti
 • Dominique
 • Égypte
 • El Salvador
 • Émirats arabes unis
 • Équateur
 • Érythrée
 • Espagne
 • Estonie
 • Bolivie
 • Micronésie
 • États-Unis
 • Éthiopie
 • Ex-République yougoslave de Macédoine
 • Russie
 • Fidji
 • Finlande
 • France
 • Gabon
 • Gambie
 • Géorgie
 • Ghana
 • Gibraltar
 • Grèce
 • Grenade
 • Groenland
 • Guatemala
 • Guinée
 • Guinée équatoriale^Guinée2
 • Guinée-Bissau^Guinée1
 • Guyana
 • Guyane française
 • Haïti
 • Honduras
 • Hong Kong (Chine)
 • Hongrie
 • Île de Man
 • Îles Caïmanes
 • Îles Cook
 • Îles Féroé
 • Îles Marshall
 • Îles Salomon
 • Îles Turques et Caïques
 • Îles Vierges britanniques
 • Îles Vierges des États-Unis
 • Inde
 • Indonésie
 • Iraq
 • Irlande
 • Islande
 • Israël
 • Italie
 • Jamaïque
 • Japon
 • Jordanie
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kirghizistan
 • Kiribati
 • Koweït
 • Lesotho
 • Lettonie
 • Liban
 • Libéria
 • Libye
 • Liechtenstein
 • Lituanie
 • Luxembourg
 • Macao (Chine)
 • Madagascar
 • Malaisie
 • Malawi
 • Maldives
 • Mali
 • Malte
 • Maroc
 • Maurice
 • Mauritanie
 • Mayotte
 • Mexique
 • Monaco
 • Mongolie
 • Monténégro
 • Montserrat
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Namibie
 • Nauru
 • Népal
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigéria
 • Niue
 • Norvège
 • Nouvelle-Zélande
 • Oman
 • Ouganda
 • Ouzbékistan
 • Pakistan
 • Palaos
 • Panama
 • Papouasie-Nouvelle-Guinée
 • Paraguay
 • Pays-Bas
 • Pérou
 • Philippines
 • Pologne
 • Porto Rico
 • Portugal
 • Qatar
 • République arabe syrienne
 • Venezuela
 • République centrafricaine
 • Moldova
 • République démocratique du Congo
 • République démocratique populaire lao^Lao
 • République dominicaine
 • Congo
 • Iran
 • Chine (République populaire de)
 • République populaire démocratique de Corée
 • République slovaque
 • République tchèque
 • Tanzanie
 • Roumanie
 • Royaume-Uni
 • Rwanda
 • Sahara occidental
 • Sainte-Hélène
 • Sainte-Lucie
 • Saint-Kitts-et-Nevis
 • Saint-Marin
 • Saint-Vincent-et-les-Grenadines
 • Samoa
 • Sao Tomé-et-Principe
 • Sénégal
 • Serbie
 • Serbie et Monténégro (avant juin 2006)
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapour
 • Slovénie
 • Somalie
 • Soudan
 • Soudan du Sud
 • Sri Lanka
 • Suède
 • Suisse
 • Suriname
 • Swaziland
 • Tadjikistan
 • Taipei chinois
 • Tchad
 • Thaïlande
 • Timor-Leste
 • Togo
 • Tokélaou
 • Tonga
 • Trinité-et-Tobago
 • Tunisie
 • Turkménistan
 • Turquie
 • Tuvalu
 • Ukraine
 • Union européenne
 • Uruguay
 • Vanuatu
 • Viet Nam
 • Wallis-et-Futuna
 • Yémen
 • Zambie
 • Zimbabwe
 • Curaçao
 • Bonaire
 • Saba