Partager

Publications

OECD Çevresel Performans İncelemeleri: Türkiye 2019

Published on March 19, 2019

Also available in: English, French

book
Türkiye hızla artan sera gazı emisyonları ile en hızlı büyümeye sahip OECD ekonomisidir. Türkiye’nin ekonomikbüyümesi, 2008 yılından beri, hava emisyonları, enerji kullanımı, atık üretimi ve su tüketiminden nispetenayrışmıştır. Ancak, Türkiye ekonomisinin kaynak yoğunluğunun yüksekliği ve fosil yakıtlara büyük orandakibağımlılığı çevre üzerindeki baskıları mutlak olarak artırmaya devam edecektir. Ülkenin çevresel performansınıniyileşmesi için düşük karbonlu döngüsel bir ekonomiye geçişte daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir.Bu Türkiye’nin üçüncü Çevresel Performans İncelemesi’dir. Bu raporda, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomiyönündeki ilerleme, iklim değişikliği ve kentsel atıksu yönetimi özel alanları ile birlikte değerlendirilmektedir.