Environment Directorate

Reforma subvențiilor energetice în Republica Moldova

Accesibilitatea la energie, impactul fiscal și de mediu

Available from October 15, 2018

Also available in: English

book

Acest raport prezintă principalele constatări și concluzii ale analizei accesibilității energiei ca urmare a reformării schemelor majore de subvenționare energetică în Moldova. Cele trei mari scheme de sprijin guvernamental care reprezintă cea mai mare parte a subvențiilor pentru consumatorii de combustibili fosili din Moldova sunt cota redusă a taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru consumul de gaze naturale și scutirea de TVA pentru consumul de energie electrică și termică de către utilizatorii casnici. Cota standard a TVA-ului în Moldova este de 20%, însă TVA-ul pentru gazele consumate de gospodării este de 8%, iar pentru consumul de energie electrică și termică este de 0%. Stabilirea unei cote mai mici decât cea standard a TVA-ului pentru consumul de gaze, energie electrică și termică a generat subvenția.

Reformarea celor trei scheme de subvenționare energetică va implica o majorare a cotei TVA-ului, care va duce la o creștere ulterioară a tarifelor la gaz, electricitate și energie termică pentru gospodării. Această majorare a tarifelor va afecta nivelul consumului casnic și cheltuielile aferente, și va avea un impact asupra accesibilității la energie a gospodăriilor. Prin urmare, măsurile de reformă vor trebui să fie însoțite de o politică socială bine concepută care să protejeze gospodăriile sărace.

Accesibilitatea energiei este o preocupare politică esențială pentru factorii de decizie din Moldova. Obiectivul principal al acestei analize este de a informa guvernul Republicii Moldova cu privire la impactul fiscal, ecologic și, în special, social al reformării acestor subvenții și de a-l ajuta să ia decizii bine justificate.