Development Centre

Ny databas från OECD Development Centre kartlägger kvinnodiskriminering

 

Olika sociala praxis med diskriminerande följder, från giftemålstvång och könsstympning till begränsade arvs- och egendomsrättigheter, står i vägen   för jämlikhet och ekonomisk utveckling. Ökat utvecklingsbistånd kommer endast att vara effektivt om man ser till orsakerna bakom kvinnodiskriminering. Nya klassrum, till exempel, har ingen betydelse för jämlikhet mellan könen om flickor inte tillåts gå i skolan.

 

För att hjälpa regeringar att välja en politik som effektivt ser till ekonomisk utveckling och tillväxt har OECD Development Centre skapat en databas innehållande köns, institutions- och utveclingsstatistik (www.oecd.org/dev/gender).   Statistiken är hämtad från en rad olika källor och ger jämförande siffror från 161 länder, från Afganistan till Zimbabwe, om kvinnors socioekonomiska   ställning. Genom att identifiera kulturella och traditionella mönster som diskriminerar kvinnor framhäver den behovet av institutionella och juridiska reformer.

 

För ytterligare information, kontakta Johannes Jütting på OECD Development Centre.

 

Related Documents