Development Centre

Ny database fra OECDs Utviklingssenter kartlegger kvinnediskriminering

 

Ulike former for sosial praksis med diskriminerende følger står i veien for likestilling og økonomisk utvikling. Dette gjelder alt fra kjønnslemlestelse og tvangsekteskap til begrensede arve- og eiendomsrettigheter. Økt utviklingshjelp vil bare være effektiv om man tar årsakene til kvinnediskriminering i betraktning. Nye klasserom har for eksempel ingen betydning for likestilling, om jenter ikke får lov til å gå på skolen.

 

For å hjelpe regjeringer å velge en politikk som effektivt bidrar til økonomisk utvikling og vekst, har OECDs Utviklingssenter skapt en database med statistikk over kjønnsforskjeller, institusjoner og økonomisk utvikling (www.oecd.org/dev/gender). Statistikken er hentet fra en rekke ulike kilder og sammenligner kvinners sosioøkonomiske kår i 161 land, fra Afghanistan til Zimbabwe. Ved å identifisere kulturelle og tradisjonelle mønster som diskriminerer kvinner, fremhever den behovet for institusjonelle og juridiske reformer.

 

Related Documents