Publications & Documents


 • 3-March-2009

  English, , 120kb

  Economic Policy Reforms: Going for Growth 2009 - Czech Republic Country Note

  This note, taken from Chapter 3 of Economic Policy Reforms: Going for Growth 2009, contains information about the progress in implementing reforms in line with the 2008 priorities for the Czech Republic.

 • 23-February-2009

  English, , 367kb

 • 20-February-2009

  English, , 367kb

  Czech Republic - Phase 2 written follow-up to the Report on Implementation of the OECD Anti-Bribery Convention

  This report outlines the Czech Republic's response to the recommendations and follow-up issues identified by the Working Group at the time of Poland's Phase 2 examination in October 2006.

  Related Documents
 • 16-June-2008

  Czech, , 550kb

  Zemedelství a životní prostredí v zemích oecd od roku 1990: Ceská republika

  Zemedelství a životní prostredí v zemích oecd od roku 1990: Ceská republika

 • 16-June-2008

  English, , 273kb

  Czech Republic: Environmental performance of agriculture since 1990

  Agri-environmental indicators for the Czech Republic and data on the environmental performance of Czech agriculture. Extract from the publication Environmental Performance of Agriculture in OECD Countries since 1990. (2008)

 • 16-June-2008

  English, , 67kb

  Czech websites on agri-environmental issues

  Links to sites from the Czech Republic on agri-environmental issues.

  Related Documents
 • 25-April-2008

  English

  Monetary policies and inflation targeting in emerging economies: Executive Summary

  Monetary policies and inflation targeting in emerging economies: Executive Summary. Several emerging-market economies have adopted inflation targeting as their institutional framework for conducting monetary policy.

 • 25-April-2008

  English

  Monetary policies and inflation targeting in emerging economies

  Several emerging-market economies have adopted inflation targeting as their institutional framework for conducting monetary policy. This volume focuses on the experiences of Brazil, Chile, Czech Republic, Indonesia, South Africa, and Turkey.

 • 24-April-2008

  Czech, , 366kb

  EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008

  Silný ekonomický růst posledních let je povzbudivý a rizika spojená s inflací zvládnutelná. Existují však některé výzvy. Nejdůležitější z nich je zabezpečení fiskální udržitelnosti reformou veřejných financí tak, aby se česká ekonomika lépe vypořádala se stárnutím populace. Reformy by měly zahrnovat:• Ambicióznější stanovování cílů pro deficit rozpočtu podpořené zlepšením rozpočtování na centrální úrovni a zdokonalením fungování

  Related Documents
 • 20-February-2008

  English

  Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe

  Clusters of firms and related organisations in a range of industry specialisations are a striking feature of the economic landscape in all countries. Their growth and survival depends on internal processes of specialisation, co-operation and rivalry, and knowledge flows that underpin the competitiveness of the firms within them. Cluster building is now among the most important economic development activities in OECD countries and

 • << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 > >>