By Date


 • 16-June-2008

  English, , 273kb

  Czech Republic: Environmental performance of agriculture since 1990

  Agri-environmental indicators for the Czech Republic and data on the environmental performance of Czech agriculture. Extract from the publication Environmental Performance of Agriculture in OECD Countries since 1990. (2008)

 • 25-April-2008

  English

  Monetary policies and inflation targeting in emerging economies: Executive Summary

  Monetary policies and inflation targeting in emerging economies: Executive Summary. Several emerging-market economies have adopted inflation targeting as their institutional framework for conducting monetary policy.

 • 25-April-2008

  English

  Monetary policies and inflation targeting in emerging economies

  Several emerging-market economies have adopted inflation targeting as their institutional framework for conducting monetary policy. This volume focuses on the experiences of Brazil, Chile, Czech Republic, Indonesia, South Africa, and Turkey.

 • 24-April-2008

  Czech, , 366kb

  EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008

  Silný ekonomický růst posledních let je povzbudivý a rizika spojená s inflací zvládnutelná. Existují však některé výzvy. Nejdůležitější z nich je zabezpečení fiskální udržitelnosti reformou veřejných financí tak, aby se česká ekonomika lépe vypořádala se stárnutím populace. Reformy by měly zahrnovat:• Ambicióznější stanovování cílů pro deficit rozpočtu podpořené zlepšením rozpočtování na centrální úrovni a zdokonalením fungování

  Related Documents
 • 20-February-2008

  English

  Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe

  Clusters of firms and related organisations in a range of industry specialisations are a striking feature of the economic landscape in all countries. Their growth and survival depends on internal processes of specialisation, co-operation and rivalry, and knowledge flows that underpin the competitiveness of the firms within them. Cluster building is now among the most important economic development activities in OECD countries and

 • 20-February-2008

  English

  Local Innovations for Growth in Central and Eastern Europe

  This book demonstrates that the success of local development strategies depends on the capacity of the government and its partners to accelerate change within the policy and governance aspects of economic and social development.

  Related Documents
 • 18-January-2008

  English, , 107kb

  Czech Republic Fisheries Services

  Country inventory from the Czech Republic on fisheries services, submitted in 2007.

  Related Documents
 • 1-October-2007

  English

  Globalisation and Regional Economies: Can OECD Regions Compete in Global Industries?

  Despite concern about the negative impacts of globalisation on the economies of OECD regions, "Globalisation and Regional Economies" presents evidence that region-specific advantages remain a significant source of productivity gain for firms.

  Related Documents
 • 1-August-2007

  English, , 946kb

  Recognising non-formal and informal learning: Country Background Report - Czech Republic

  The purpose of this activity is to provide policymakers with options for developing systems to recognise non-formal and informal learning; to effectively implement the agenda; and determine under what conditions recognition of non-formal and informal learning can be beneficial for all.

  Related Documents
 • 10-May-2007

  English

 • << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 > >>