Izgradnja kapaciteta za djelotvorna partnerstva – Pregled stanja u Hrvatskoj, siječanj-srpanj 2007

 

Ovaj pregled zajednički je projekt Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Provode ga OECD-ov LEED Centar za lokalni razvoj u Trentu, Misija USAID-a u Hrvatskoj i World Learning, partner organizacija USAID-a.


Izgradnja kapaciteta za djelotvorna partnerstva

Lokalna partnerstva suočavaju se sa sve većim brojem zadataka. Za uspješno ostvarenje tih zadataka važan je niz različitih kontekstualnih čimbenika: potpora lokalne zajednice i odgovarajući institucionalni okvir, angažirani partneri koji su svjesni prednosti i nedostataka partnerstava, te učinkovita temeljna struktura partnerstva. Stoga izgradnja kapaciteta za lokalna partnerstva zahtijeva trojaki pristup:

 • Uspostavljanje odgovarajućeg institucionalnog okvira zahtijeva izgradnju kapaciteta kod predstavnika lokalne samouprave za sudjelovanje u aktivnostima partnerstva i njihovu koordinaciju, te podizanje svijesti među takvim predstavnicima o važnosti decentralizacije i snažnog lokalnog participativnog upravljanja.
 • Da bi se postiglo šire sudjelovanje u partnerstvima (na primjer, predstavnika iz civilnog društva i privatnog sektora) potrebna je izobrazba i potpora za izgradnju njihovih kapaciteta, kako bi učinkovito davali svoj doprinos partnerstvima i postigli da se njihov glas čuje.
 • Ojačavanje komunikacijskih strukutra među partnerima pomoći će u rješavanju sukoba interesa i doprinijeti održavanju učinkovitih struktura upravljanja i djelovanja unutar partnerstava. Premda postoje razlike između ta tri različita pristupa, djelotvorna partnerstva mogu se izgraditi samo kada se ta tri pristupa primjenjuju zajedno. 


Projekt

Projekt uključuje dvije faze: (i) jednotjednu posjetu odabranim područjima u Hrvatskoj, koja uključuje intervjue i okrugle stolove s lokalnim dionicima, te (ii) radionicu na kojoj će biti iznesen sažetak zaključaka posjete i koja će lokalne sudionike uključiti u interaktivni rad. Radionice će biti važne za predstavljanje i razmjenu međunarodnih iskustava.

Datumi održavanja jednotjedne posjete i radionice:

 • 23.-27. travnja: jednotjedna posjeta skupine međunarodnih stručnjaka područjima Varaždina i Vukovara, pod vodstvom USAID-a Hrvatska, Tajništva OECD-a i organizacije World Learning.
 • 28.-29. svibnja: radionica u trajanju od 1,5 dana za izlaganje sažetka i raspravu o zaključcima studijske posjete, te za uključenje sudionika u interaktivni rad na pitanjima dobre prakse u izgradnji partnerstava. Radionice će biti važne za predstavljanje i razmjenu iskustava iz zemalja članica OECD-a.
  Ovdje možete učitati program i sve materijale

Konačni rezultat bit će referat koji će objediniti zaključke i preporuke posjete i radionice.


Geografska područja

Kao lokacije za jednotjednu studijsku posjetu odabrani su Varaždin i Vukovar. Pregled stanja  uključuje studiju koju putem istorazinske revizije provodi međunarodni panel kojeg čine OECD, USAID Hrvatska, World Learning, stručnjaci za lokalni razvoji i članovi akademske zajednice iz  zemalja OECD-a sa velikim stručnim znanjem o lokalnim partnerstvima. Svrha ovog pregleda bit će utvrditi prednosti i nedostatke sadašnjih pristupa, dati preporuke za razvoj politike i ponuditi poučne modele koji će usmjeriti razvoj pristupa prilagođenih lokalnoj situaciji. Pregled uključuje i procjenu sadašnjeg doprinosa partnerstava provedbi politike i njihove uloge u kreiranju i provedbi lokalnih strategija. Bit će proučene prednosti i nedostaci u ulozi partnerstava u odnosu na socio-ekonomsku i institucionalnu pozadinu, te funkcije koje partnerstva obavljaju. Bit će donesen niz preporuka koje će biti temelj za daljnju raspravu.


Kontakti

Gđa Andrea-Rosalinde HOFER
Politički analitičar
OECD-ov LEED Centar za lokalni razvoj, Trento, Italija
Tel: (39)-0461-277-616
Faks: (39)-0461-277-650

Gosp. Arsen JURIĆ
Stručnjak za pravna pitanja i pitanja lokalne uprave
Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država, Zagreb, Hrvatska
Tel: (385)-1-661-2077
Faks: (385)-1-661-2008

 

Back to the English version

 

 

 

Countries list

 • Afghanistan
 • Albania
 • Algeria
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antigua and Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Guernsey
 • Jersey
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgium
 • Belize
 • Benin
 • Bermuda
 • Bhutan
 • Venezuela
 • Bosnia and Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • British Virgin Islands
 • Brunei Darussalam
 • Bulgaria
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cabo Verde
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Canada
 • Cayman Islands
 • Central African Republic
 • Chad
 • Chile
 • Chinese Taipei^Taipei
 • Colombia
 • Comoros
 • Cook Islands
 • Costa Rica
 • Côte d'Ivoire
 • Croatia
 • Cuba
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Democratic People's Republic of Korea
 • Democratic Republic of the Congo
 • Denmark
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Estonia
 • Ethiopia
 • European Union
 • Faeroe Islands
 • Micronesia
 • Fiji
 • Finland
 • Former Yugoslav Republic of Macedonia
 • France
 • French Guiana
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgia
 • Germany
 • Ghana
 • Gibraltar
 • Greece
 • Greenland
 • Grenada
 • Guatemala
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong (China)
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Iraq
 • Ireland
 • Iran
 • Isle of Man
 • Israel
 • Italy
 • Jamaica
 • Japan
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Korea
 • Kuwait
 • Kyrgyzstan
 • Lao People's Democratic Republic
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lesotho
 • Liberia
 • Libya
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macau (China)
 • Madagascar
 • Malawi
 • Malaysia
 • Maldives
 • Mali
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Mauritania
 • Mauritius
 • Mayotte
 • Mexico
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Montserrat
 • Morocco
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Namibia
 • Nauru
 • Nepal
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • Norway
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Palestinian Authority
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • China (People’s Republic of)
 • Peru
 • Philippines
 • Bolivia
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Moldova
 • Congo
 • Romania
 • Russia
 • Rwanda
 • Saint Helena
 • Saint Kitts and Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent and the Grenadines
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome and Principe
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Serbia
 • Serbia and Montenegro (pre-June 2006)
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Slovak Republic
 • Slovenia
 • Solomon Islands
 • Somalia
 • South Africa
 • South Sudan
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Suriname
 • Swaziland
 • Sweden
 • Switzerland
 • Syrian Arab Republic
 • Tajikistan
 • Thailand
 • Timor-Leste
 • Togo
 • Tokelau
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Turks and Caicos Islands
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • Tanzania
 • United States
 • United States Virgin Islands
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Viet Nam
 • Wallis and Futuna
 • Western Sahara
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Curaçao
 • Bonaire
 • Saba